login
e_book_1
Հայկական լեռնաշխարհ
play_colored Վիդեո

Առաջին էլեկտրոնային գիրքը ներկայացնում է հայկական լեռնաշխարհը` անդրադառնալով Հայաստանի աշխարհագրությանը և պատմությանը` հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը: Այն տեղեկություններ է պարունակում հայկական լեռնաշխարհի ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագրի, բնաշխարհի, շրջակա միջավայրի, բուսական և կենդանական աշխարհի, կլիմայի և օգտակար հանածոների մասին: Էլ. գրքում տեղ են գտել նաև պատմական հետաքրքիր փաստեր տարածաշրջանի վարչական բաժանումների վերաբերյալ: Էլ. գիրքը եզրափակվում է համառոտ նկարագրությամբ` ընդգրկելով լեռնաշխարհը մինչև ներկայիս Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը: