login
Ակադեմիական քաղաքականություն

ՀՎՀ ուսանողները կարող են յուրաքանչյուր ավարտած դասընթացից կուտակել կրեդիտներ` արդյունքում ստանալով վկայական, դիպլոմ և/կամ մագիստրոսի կոչում:

Հավելյալ տեղեկություններ ստանալու համար կարդացեք «Ծրագրային Առաջարկներ» բաժինը:

Գնահատման կարգը

Գնահատման կարգը

Գնահատականները նշանակվում են տառերով և հաշվարկվում ստորև բերված թվային արժեքներով.

Տառ Տոկոս Գնահատման նիշ Նկարագրություն
Անցողիկ A
A-
95-100
90-94
4.0
3.7
Գերազանց – բարձր առաջադիմություն, նյութի գերազանց ընկալում
B+
B
B-
87-89
84-86
80-83
3.3
3.0
2.7
Լավ – լավ առաջադիմություն, նյութի օրինակելի ընկալում
C+
C
C-
77-79
74-76
70-73
2.3
2.0
1.7
Բավարար - նյութի բավարար ընկալում
D 60-69 1.0 Անցողիկ – նյութի նվազագույն ընկալում
Անբավարար F 0-59 0.0 Անբավարար – նյութի անբավարար ընկալում

Ակադեմիական ուսումնական շրջանի ընթացքում գնահատականներ ստանում են մասնակից ուսանողները: Եթե մասնակից ուսանողը մասնակցում է մեկից ավելի դասընթացների և/կամ մեկից ավելի ուսումնական շրջանների, ապա Գրանցման գրասենյակը պահպանում է ուսանողի միջին գնահատականը (GPA), որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. (առարկայի ընդհանուր միավորներ x կրեդիտային ժամեր) / (կրեդիտային ժամերի գումար): 

 • Խնդրում ենք ուշադիր լինել, որ Moodle հարթակը և ՀՎՀ հավելվածն ունեն որոշակի տարբերություններ․ շաբաթական առաջադրանքները, քննությունները հասանելի են բացառապես Moodle հարթակում։
 • Խնդրում ենք ուշադիր լինել, որ ուսանողներին չի թույլատրվում կատարել և ներկայացնել բոլոր առաջադրանքներն ուսումնական շրջանի վերջին շաբաթում։ Սակայն ուսումնական շրջանի ընթացքում նրանք հնարավորություն ունեն հետաձգելու շաբաթական առաջադրանքների հանձնումը՝ ամեն շաբաթ նախօրոք տեղեկացնելով իրենց հեռավար դասախոսին։
 • Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ կրեդիտային համակարգով սովորող անհատ ուսանողները կտեղափոխվեն «ազատ դասընթացներ» ծրագիր, եթե ուսումնական շրջանի առաջին չորս շաբաթվա ընթացքում չեն ցուցաբերել ակտիվ մասնակցություն։

Ակադեմիական կարգապահություն

Ակադեմիական կարգապահություն

ՀՎՀ ակադեմիական կարգապահական քաղաքականությունը պահանջում է, որ բոլոր առաջադրանքները, հարցումները և քննությունները լինեն ուսանողի անձնական աշխատանքը: Ցանկացած այլ պարագայում այն կորակվի որպես ակադեմիական անկարգապահություն:

Խաբեություն

 • չի կարելի հաղորդակցվել/միմյանց հետ փոխանակել քննության պատասխանները քննության ընթացքում կամ, եթե, ելնելով ժամային գոտիների տարբերությունից, քննական օրերը տարբեր են,
 • չի կարելի առանց համաձայնության օգտագործել մեկ ուրիշի աշխատանքը կամ արտագրել,
 • չի կարելի քննություն հանձնել ուսանողի փոխարեն,
 • չի կարելի քննություն հանձնել մեկ այլ երրորդ անձի մոտ,
 • չի կարելի մեկ այլ ուսանողի աշխատանքը ներկայացնել որպես սեփական աշխատանք,
 • չի կարելի խմբային աշխատանքի ընթացքում հովանավորել պասիվ ուսանողին:

Գրագողություն

 • գողանալ և օգտագործել մեկ այլ ուսանողի մտքերը/բառերը,
 • օգտագործել մեկ ուրիշի ստեղծագործական աշխատանքն առանց բնօրինակին հղում կատարելու:

Անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել վերոնշյալ ակադեմիական կարգապահական նորմերը: Յուրաքանչյուր նմանատիպ դեպք կներկայացվի ՀՎՀ Ակադեմիական Խորհրդի քննարկմանը: Եթե որոշվի, որ ուսանողը թույլ է տվել կարգապահական նորմի խախտում, ապա վերջինս կհեռացվի ՀՎՀ-ից և կստանա XF ցուցիչը: Եթե պարզվի, որ ուսանողը ակադեմիական կարգապահական նորմի խախտման փորձ է կատարել, նա կզգուշացվի, իսկ նման վարքագծի շարունակականության դեպքում կհեռացվի ՀՎՀ-ից` կրկին ստանալով XF ցուցիչը: Եթե ուսանողը դիտավորյալ կամ գիտակցաբար օգնի մեկ այլ ուսանողին խախտել նշված կարգապահական նորմերից որևէ մեկը, ապա նա անձամբ կխախտի կարգը և, այդ կերպ, կստանա համապատասխան նկատողությունը: Եթե վստահ չեք, որ ինչ-որ գործողություն համարվում է ակադեմիական կարգապահական նորմի խախտում թե ոչ, ապա կարող եք խորհրդակցել Ձեր օնլայն ուսուցչի հետ:

Ուշ գրանցվելու, դասընթացից հրաժարվելու և մասնակցությունն ամբողջապես դադարեցնելու կարգը

Ուշ գրանցվելու, դասընթացից հրաժարվելու և մասնակցությունն ամբողջապես դադարեցնելու կարգը

ՀՎՀ յուրաքանչյուր ուսումնական շրջանի գրանցման ժամանակաշրջանը բաց է սահմանափակ ժամանակով: Այս ժամանակահատվածում բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են ներկայացնել մեկ կամ մի քանի դասընթացների մասնակցության հայտ:

Ուշ գրանցվելու կարգը

Ուշացած կարող է համարվել այն գրանցման հայտը, որը ստացվել է ուսումնական շրջանը սկսվելուց հետո երկու շաբաթվա ընթացքում: Վերոնշյալ հայտը կարող է ընդունվել միայն այն դեպքում, եթե մեկ դասարանում ուսանողների թիվը առավելագույնը չի գերազանցում: Բոլոր դիմումները պետք է ուղարկել Գրանցման գրասենյակ հետևյալ հասցեով. registrar@avc-agbu.org: Եթե գրանցման Ձեր խնդրանքը ընդունվի, ապա ուսանողը պետք է կատարի բաց թողնված շաբաթվա առաջադրանքները` հետևելով օնլայն ուսուցչի կողմից սահմանված դասացուցակին:

Դասընթացից հրաժարվելու կարգը

Եթե ուսանողը մասնակցում է մեկից ավելի դասընթացների, այս դեպքում նա կարող է որոշում կայացնել հրաժարվել որևէ դասընթացից: Նա կարող է դասընթացից հրաժարվել Շաբաթ 0-ի և Շաբաթ 1-ի ընթացքում: Բոլոր դիմումները պետք է ուղարկել Գրանցման գրասենյակ հետևյալ հասցեով. registrar@avc-agbu.org: Դասընթացից հրաժարվելու մասին բոլոր հայտերը, որոնք կներկայացվեն նշված ժամանակահատվածում, բայց ոչ ուշ, քան Շաբաթ 2-ի սկսվելուց հետո, կընդունվեն և ուսման վճարի 80%-ը կփոխհատուցվի:

Մասնակցությունն ամբողջապես դադարեցնելու կարգը

Մասնակցությունն ամբողջապես դադարեցնելու դեպքերն են, երբ

 • ուսանողը մասնակցում է մեկից ավելի դասընթացների և ցանկանում է դադարեցնել իր մասնակցությունը դասընթացից հրաժարվելու համար տրված ժամանակահատվածի ավարտից հետո,
 • ուսանողը մասնակցում է մեկ դասընթացի և ցանկանում է ուսումնական շրջանի ցանկացած հատվածում դադարեցնել իր մասնակցությունը:

 

Ուսման վճարի փոխհատուցումը կկատարվի ստորև նշված աղյուսակի համաձայն.

 

Օրացույց Փոխհատուցման %
Շաբաթ 0-ի և Շաբաթ 1-ի ընթացքում ուսման վճարի 80%-ի չափով փոխհատուցում
Շաբաթ 2-ի ընթացքում ուսման վճարի 50%-ի չափով փոխհատուցում
Շաբաթ 3-ից հետո Փոխհատուցում չի կատարվում

 

Ուսանողի կարգավիճակի փոփոխություն

Ուսանողը կարող է որոշել փոխել իր կարգավիճակը`մասնակից ուսանողից դառնալ ունկնդիր կամ հակառակը: Կարգավիճակը փոխելու մասին դիմումները անհրաժեշտ է ներկայացնել ոչ ուշ, քան Շաբաթ 3-ի սկիզբը: Այն ուսանողները, ովքեր ցանկություն կհայտնեն մասնակից ուսանողից դառնալ ունկնդիր, ուսման վճարի փոփոխություններ չեն ունենա: Այդուհանդերձ, հակառակ դեպքում վճարի փոփոխությունները կիրառելի են:
Կարգավիճակի փոփոխման վերաբերյալ բոլոր դիմումները պետք է ուղարկել Գրանցման գրասենյակ հետևյալ հասցեով. registrar@avc-agbu.org:

Դասընթացին մասնակցության ժամանակավոր դադարեցում

ՀՎՀ դասընթացները ինտերակտիվ են և ուսանողի կողմից ակտիվ մասնակցություն են պահանջում: Օնլայն ուսուցիչը կարող է ժամանակավորապես դադարեցնել ուսանողի մասնակցությունը հետևյալ պատճառներով.

 • անհրաժեշտ մասնակցությունը չապահովելու և առաջադրանքները չկատարելու դեպքում,
 • ՀՎՀ ակադեմիական կարգապահության նորմերը չհարգելու դեպքում:

Ծանոթագրություն. Եթե ուսանողի պասիվությունը հիվանդության կամ այլ օրինական խնդրի պատճառով է, ապա անհրաժեշտ է անմիջապես այդ մասին տեղեկացնել Ձեր օնլայն ուսուցչին, որպեսզի ժամանակավորապես չդադարեցվի դասընթացին Ձեր մասնակցությունը:

Կրթության արդյունավետության գնահատում

Կրթության արդյունավետության գնահատում

ՀՎՀ-ի մոտեցումը բացառապես հիմնված է ոչ թե տեխնոլոգիաների, այլ օնլայն ուսուցման սկզբունքի վրա: Հետևաբար կրթական և վարչարարական ռազմավարությունը ձևավորվում է` հաշվի առնելով ուսանողների պահանջները, հարցադրումները, ինչպես նաև նրանց ունեցած փորձը:


Այս մոտեցման հիմքում ընկած երկու կարևորագույն սկզբունքներն են.

   

  1. ուսուցման բարձր որակը, որի չափորոշիչներն են.

         ա. առաջարկվող դասընթացների բովանդակությունը,

         բ. արդյունավետ տեխնոլոգիաների և տեխնիկական հնարավորությունների կիրառումը,

         գ. մանկավարժական/մեթոդոլոգիական արդյունավետությունը:

   2. կրթության բարձր որակը, որը ենթադրում է.

         ա. ուսանողներին գիտելիքների փոխանցում ուսումնական ծրագրի և առարկաների համաձայն,

         բ. ծրագրի նպատակների և ուսման արդյունքների համապատասխանում:

Ծանոթագրություն. Ուսուցման գործընթացն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով ՀՎՀ-ի հեռավար դասախոսը կարող է ձայնագրել/տեսագրել և դասընթացի էջում տեղադրել առցանց դասի գործնական հանդիպումները:

 

Please refer to Կրթական հնարավորություններ for more details.

Գնահատման կարգը

Գնահատականները նշանակվում են տառերով և հաշվարկվում ստորև բերված թվային արժեքներով.

Տառ Տոկոս Գնահատման նիշ Նկարագրություն
Անցողիկ A
A-
95-100
90-94
4.0
3.7
Գերազանց – բարձր առաջադիմություն, նյութի գերազանց ընկալում
B+
B
B-
87-89
84-86
80-83
3.3
3.0
2.7
Լավ – լավ առաջադիմություն, նյութի օրինակելի ընկալում
C+
C
C-
77-79
74-76
70-73
2.3
2.0
1.7
Բավարար - նյութի բավարար ընկալում
D 60-69 1.0 Անցողիկ – նյութի նվազագույն ընկալում
Անբավարար F 0-59 0.0 Անբավարար – նյութի անբավարար ընկալում

Ակադեմիական ուսումնական շրջանի ընթացքում գնահատականներ ստանում են մասնակից ուսանողները: Եթե մասնակից ուսանողը մասնակցում է մեկից ավելի դասընթացների և/կամ մեկից ավելի ուսումնական շրջանների, ապա Գրանցման գրասենյակը պահպանում է ուսանողի միջին գնահատականը (GPA), որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. (առարկայի ընդհանուր միավորներ x կրեդիտային ժամեր) / (կրեդիտային ժամերի գումար): 

 • Խնդրում ենք ուշադիր լինել, որ Moodle հարթակը և ՀՎՀ հավելվածն ունեն որոշակի տարբերություններ․ շաբաթական առաջադրանքները, քննությունները հասանելի են բացառապես Moodle հարթակում։
 • Խնդրում ենք ուշադիր լինել, որ ուսանողներին չի թույլատրվում կատարել և ներկայացնել բոլոր առաջադրանքներն ուսումնական շրջանի վերջին շաբաթում։ Սակայն ուսումնական շրջանի ընթացքում նրանք հնարավորություն ունեն հետաձգելու շաբաթական առաջադրանքների հանձնումը՝ ամեն շաբաթ նախօրոք տեղեկացնելով իրենց հեռավար դասախոսին։
 • Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ կրեդիտային համակարգով սովորող անհատ ուսանողները կտեղափոխվեն «ազատ դասընթացներ» ծրագիր, եթե ուսումնական շրջանի առաջին չորս շաբաթվա ընթացքում չեն ցուցաբերել ակտիվ մասնակցություն։

Ակադեմիական կարգապահություն

ՀՎՀ ակադեմիական կարգապահական քաղաքականությունը պահանջում է, որ բոլոր առաջադրանքները, հարցումները և քննությունները լինեն ուսանողի անձնական աշխատանքը: Ցանկացած այլ պարագայում այն կորակվի որպես ակադեմիական անկարգապահություն:

Խաբեություն

 • չի կարելի հաղորդակցվել/միմյանց հետ փոխանակել քննության պատասխանները քննության ընթացքում կամ, եթե, ելնելով ժամային գոտիների տարբերությունից, քննական օրերը տարբեր են,
 • չի կարելի առանց համաձայնության օգտագործել մեկ ուրիշի աշխատանքը կամ արտագրել,
 • չի կարելի քննություն հանձնել ուսանողի փոխարեն,
 • չի կարելի քննություն հանձնել մեկ այլ երրորդ անձի մոտ,
 • չի կարելի մեկ այլ ուսանողի աշխատանքը ներկայացնել որպես սեփական աշխատանք,
 • չի կարելի խմբային աշխատանքի ընթացքում հովանավորել պասիվ ուսանողին:

Գրագողություն

 • գողանալ և օգտագործել մեկ այլ ուսանողի մտքերը/բառերը,
 • օգտագործել մեկ ուրիշի ստեղծագործական աշխատանքն առանց բնօրինակին հղում կատարելու:

Անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել վերոնշյալ ակադեմիական կարգապահական նորմերը: Յուրաքանչյուր նմանատիպ դեպք կներկայացվի ՀՎՀ Ակադեմիական Խորհրդի քննարկմանը: Եթե որոշվի, որ ուսանողը թույլ է տվել կարգապահական նորմի խախտում, ապա վերջինս կհեռացվի ՀՎՀ-ից և կստանա XF ցուցիչը: Եթե պարզվի, որ ուսանողը ակադեմիական կարգապահական նորմի խախտման փորձ է կատարել, նա կզգուշացվի, իսկ նման վարքագծի շարունակականության դեպքում կհեռացվի ՀՎՀ-ից` կրկին ստանալով XF ցուցիչը: Եթե ուսանողը դիտավորյալ կամ գիտակցաբար օգնի մեկ այլ ուսանողին խախտել նշված կարգապահական նորմերից որևէ մեկը, ապա նա անձամբ կխախտի կարգը և, այդ կերպ, կստանա համապատասխան նկատողությունը: Եթե վստահ չեք, որ ինչ-որ գործողություն համարվում է ակադեմիական կարգապահական նորմի խախտում թե ոչ, ապա կարող եք խորհրդակցել Ձեր օնլայն ուսուցչի հետ:

Ուշ գրանցվելու, դասընթացից հրաժարվելու և մասնակցությունն ամբողջապես դադարեցնելու կարգը

ՀՎՀ յուրաքանչյուր ուսումնական շրջանի գրանցման ժամանակաշրջանը բաց է սահմանափակ ժամանակով: Այս ժամանակահատվածում բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են ներկայացնել մեկ կամ մի քանի դասընթացների մասնակցության հայտ:

Ուշ գրանցվելու կարգը

Ուշացած կարող է համարվել այն գրանցման հայտը, որը ստացվել է ուսումնական շրջանը սկսվելուց հետո երկու շաբաթվա ընթացքում: Վերոնշյալ հայտը կարող է ընդունվել միայն այն դեպքում, եթե մեկ դասարանում ուսանողների թիվը առավելագույնը չի գերազանցում: Բոլոր դիմումները պետք է ուղարկել Գրանցման գրասենյակ հետևյալ հասցեով. registrar@avc-agbu.org: Եթե գրանցման Ձեր խնդրանքը ընդունվի, ապա ուսանողը պետք է կատարի բաց թողնված շաբաթվա առաջադրանքները` հետևելով օնլայն ուսուցչի կողմից սահմանված դասացուցակին:

Դասընթացից հրաժարվելու կարգը

Եթե ուսանողը մասնակցում է մեկից ավելի դասընթացների, այս դեպքում նա կարող է որոշում կայացնել հրաժարվել որևէ դասընթացից: Նա կարող է դասընթացից հրաժարվել Շաբաթ 0-ի և Շաբաթ 1-ի ընթացքում: Բոլոր դիմումները պետք է ուղարկել Գրանցման գրասենյակ հետևյալ հասցեով. registrar@avc-agbu.org: Դասընթացից հրաժարվելու մասին բոլոր հայտերը, որոնք կներկայացվեն նշված ժամանակահատվածում, բայց ոչ ուշ, քան Շաբաթ 2-ի սկսվելուց հետո, կընդունվեն և ուսման վճարի 80%-ը կփոխհատուցվի:

Մասնակցությունն ամբողջապես դադարեցնելու կարգը

Մասնակցությունն ամբողջապես դադարեցնելու դեպքերն են, երբ

 • ուսանողը մասնակցում է մեկից ավելի դասընթացների և ցանկանում է դադարեցնել իր մասնակցությունը դասընթացից հրաժարվելու համար տրված ժամանակահատվածի ավարտից հետո,
 • ուսանողը մասնակցում է մեկ դասընթացի և ցանկանում է ուսումնական շրջանի ցանկացած հատվածում դադարեցնել իր մասնակցությունը:

 

Ուսման վճարի փոխհատուցումը կկատարվի ստորև նշված աղյուսակի համաձայն.

 

Օրացույց Փոխհատուցման %
Շաբաթ 0-ի և Շաբաթ 1-ի ընթացքում ուսման վճարի 80%-ի չափով փոխհատուցում
Շաբաթ 2-ի ընթացքում ուսման վճարի 50%-ի չափով փոխհատուցում
Շաբաթ 3-ից հետո Փոխհատուցում չի կատարվում

 

Ուսանողի կարգավիճակի փոփոխություն

Ուսանողը կարող է որոշել փոխել իր կարգավիճակը`մասնակից ուսանողից դառնալ ունկնդիր կամ հակառակը: Կարգավիճակը փոխելու մասին դիմումները անհրաժեշտ է ներկայացնել ոչ ուշ, քան Շաբաթ 3-ի սկիզբը: Այն ուսանողները, ովքեր ցանկություն կհայտնեն մասնակից ուսանողից դառնալ ունկնդիր, ուսման վճարի փոփոխություններ չեն ունենա: Այդուհանդերձ, հակառակ դեպքում վճարի փոփոխությունները կիրառելի են:
Կարգավիճակի փոփոխման վերաբերյալ բոլոր դիմումները պետք է ուղարկել Գրանցման գրասենյակ հետևյալ հասցեով. registrar@avc-agbu.org:

Դասընթացին մասնակցության ժամանակավոր դադարեցում

ՀՎՀ դասընթացները ինտերակտիվ են և ուսանողի կողմից ակտիվ մասնակցություն են պահանջում: Օնլայն ուսուցիչը կարող է ժամանակավորապես դադարեցնել ուսանողի մասնակցությունը հետևյալ պատճառներով.

 • անհրաժեշտ մասնակցությունը չապահովելու և առաջադրանքները չկատարելու դեպքում,
 • ՀՎՀ ակադեմիական կարգապահության նորմերը չհարգելու դեպքում:

Ծանոթագրություն. Եթե ուսանողի պասիվությունը հիվանդության կամ այլ օրինական խնդրի պատճառով է, ապա անհրաժեշտ է անմիջապես այդ մասին տեղեկացնել Ձեր օնլայն ուսուցչին, որպեսզի ժամանակավորապես չդադարեցվի դասընթացին Ձեր մասնակցությունը:

Կրթության արդյունավետության գնահատում

ՀՎՀ-ի մոտեցումը բացառապես հիմնված է ոչ թե տեխնոլոգիաների, այլ օնլայն ուսուցման սկզբունքի վրա: Հետևաբար կրթական և վարչարարական ռազմավարությունը ձևավորվում է` հաշվի առնելով ուսանողների պահանջները, հարցադրումները, ինչպես նաև նրանց ունեցած փորձը:


Այս մոտեցման հիմքում ընկած երկու կարևորագույն սկզբունքներն են.

   

  1. ուսուցման բարձր որակը, որի չափորոշիչներն են.

         ա. առաջարկվող դասընթացների բովանդակությունը,

         բ. արդյունավետ տեխնոլոգիաների և տեխնիկական հնարավորությունների կիրառումը,

         գ. մանկավարժական/մեթոդոլոգիական արդյունավետությունը:

   2. կրթության բարձր որակը, որը ենթադրում է.

         ա. ուսանողներին գիտելիքների փոխանցում ուսումնական ծրագրի և առարկաների համաձայն,

         բ. ծրագրի նպատակների և ուսման արդյունքների համապատասխանում:

Ծանոթագրություն. Ուսուցման գործընթացն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով ՀՎՀ-ի հեռավար դասախոսը կարող է ձայնագրել/տեսագրել և դասընթացի էջում տեղադրել առցանց դասի գործնական հանդիպումները: