login
e_book_1
Հայկական Բարձրաւանդակ
play_colored Տեսանիւթ

Առաջին ելեկտրոնային գիրքը համապարփակ տեղեկատուութիւն կու տայ հայկական լեռնաշխարհի, յատկապէս Հայաստանի աշխարհագրութեան եւ պատմութեան մասին։ Կը ներկայացնէ հայկական լեռնաշխարհի բնութագիրը, բնաշխարհը, շրջակայ միջավայրը, բուսական եւ կենդանական աշխարհը, եղանակային առանձնայատկութիւնները եւ օգտակար հանածոները: Բացի այդ, կը ներկայացնէ վարչական տարածաշրջանային բաժանումները եւ պատմական հետաքրքրական փաստերը: Ելեկտրոնային գիրքը կ'եզրափակուի Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի մասին համառօտ տեղեկութիւններու ներկայացմամբ: