login
Իւրօրինակ Ծրագիրներ
Մեր իւրօրինակ ծրագիրները կրթական յատուկ եւ հետաքրքրական հնարաւորութիւններ կը տրամադրեն բոլոր անհատներուն եւ համայնքներուն, իսկ մասնագիտական տարբեր ոլորտներուն՝ հաղորդակցութեան եւ կրթութեան առցանց հարթակ:
Համահայկական կրթական խորհրդաժողով

22-24 Օգոստոս, 2020-ին, Հայկական Համացանցային Համալսարանի (ՀՀՀ) եւ ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ սփորթի նախարարութեան (ԿԳՄՍ) ...

ՀՀՀ-ի կրթական հարթակ

«ՀՀՀ-ի կրթական հարթակ» նախագիծը սկիզբ առաւ 26 Մարտ, 2020-ին, COVID-19 –ի ճգնաժամի ընթացքին, արձագանգելով ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշ...

ՀԲԸՄ-ի Տոկունութեան գագաթնաժողով

Նկատի ունենալով աշխարհատարած համավարակի եւ Արցախեան պատերազմի պատճառով հայերուն կրած կորուստներն ու ճնշուած վիճակը, ՀԲԸՄիութիւնը, Հայաստա...

Վերապրումի եւ գոյառումի երթը

Հայոց ցեղասպանութեան 108-րդ ամեակի ոգեկոչման առթիւ, ՀԲԸՄ-ի Հայկական Համացանցային Համալսարանը նոր ծրագիր...

Հեռուստադպրոց

ՀԲԸՄ-ի Հայկական Համացանցային Համալսարանը ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան հետ համատեղ ներկայացուց «ՀՀՀ հեռուստադպրոց» նախագիծը, որ հեռարձակուեցաւ...

Հայկական առցանց կամուրջ

«Հայկական առցանց կամուրջ» ծրագիրի նպատակն է Հայաստանը կապել միջազգային ճարտարագիտական կեդրոններու հետ, օգտագործելով հայկական գիտական...

Ճատրակի համահայկական համայնք

8-26 Յունիս, 2020-ին, ՀԲԸՄ-ի Հայկական Համացանցային Համալսարանի եւ Հայաստանի Ճատրակի Ակադեմիայի նախաձեռնութեամբ տեղի ունեցաւ Ճատրակի ...

Scenario-Based Strategic Planning

In the aftermath of the 44-day war, the AGBU Armenian Virtual College (AVC) created a dedicated course on Scenari...