login
Թեքնիք Պահանջքներ

Հարթակներ
ՀՀՀ-ի դասընթացքները հասանելի են Windows, Macintosh, and Unix հարթակներուն:

Համացանցի կապի արագութիւն
Նախընտրելի է արագ կապը: Դանդաղ կապի պարագային կարելի է տեսնել բոլոր նիւթերը, սակայն ներբեռնումը  երկար ժամանակ պիտի պահանջէ:

Ծրագիրի ապահովում
ՀՀՀ-ի դասընթացքները հասանելի են հետեւեալ browser-ներով. - Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome:
- Ուշադրութիւն. պէտք է ներբեռնել նշուած browser-ներու թարմացուած տարբերակը:
- Ծրագրային բաց համակարգերը արագ զարգացման մէջ են, միշտ նոր browser-ներ կրնան յայտնուիլ: Այդ  browser-ներով ալ կարելի է մեր դասընթացքները տեսնել: Թէեւ  չենք կրնար ապահովել իւրաքանչիւր ծրագրային համակարգի թեքնիք աջակցութիւնը, բայց շնորհակալ կ'ըլլանք, եթէ յայտնուող դժուարութիւններն ու բարդութիւնները ընթացքին մեզ տեղեակ պահէք:

 

 

Հայոց լեզուի ապահովում
Ինչպէ՞ս ներբեռնել հայերէնի տառատեսակները.
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 10
• MAC OS
• iOS(iPad)
• iPhone
• Android smartphone

• Windows 7
Հայերէն տառերը ներբեռնելու եւ տեսնելու համար.
- Բացէ՛ք Control Panel->Region and Language-> Keyboards and Languages->Change keyboards:
- General բաժինէն սեղմեցէ՛ք Add կոճակը։ Ընտրեցէ՛ք Armenian->Armenian Western կամ Armenian Eastern:
- Բացուած բոլոր պատուհանները OK կոճակը սեղմելով փակեցէ՛ք:
- Ստեղնաշարը հայերէն դարձնելու համար սեղմեցէ՛ք պաստառի վարի աջ անկիւնը, ժամացոյցին քով գտնուող պզտիկ, կապոյտ EN նշանը ու փոխեցէ՛ք HY-ի:

Հիմա կրնաք հայերէն գրել եւ կարդալ:
Ինչպէ՞ս օգտագործել պաստառի ստեղնաշարը Windows 7-ի մէջ:
- Ընտրեցէ՛ք Start→Control Panel→Ease of Access→Ease of Access Center. ...
- Սեղմեցէ՛ք Start On-Screen Keyboard:
- Փորձեցէ՛ք պաստառի ստեղնաշարի մուտքագրումը որեւէ յաւելուածով կատարել:

Սեղմեցէ՛ք  պաստառի ստեղնաշարի վարի աջ կողմը գտնուող Options կոճակը:

• Windows 8
Հայերէն տառերը ներբեռնելու եւ տեսնելու համար.
- Ուրիշ լեզու մը աւելցնելու համար, սեղմեցէք Add a language յղումը։ Դուք կը տեսնէք Windows 8 համակարգի լեզուներու ծրագիրը: Լեզուները ցանկին մէջ խառն դասակարգուած են: Դուք կրնաք ընտրել մէկ լեզու:
- Հայերէնը ընտրեցէ՛ք: Հայերէնը աջ կողմը գտնուող լեզուներու ցանկին մէջ կ’աւելնայ: Ներբեռնելու համար լեզուի վրայ երկու անգամ սեղմեցէ՛ք եւ բացուող էջէն ընտրեցէ՛ք download and install language pack: Եթէ համցանցային կապը արագ է, ներբեռնումը շատ արագ կ'ըլլայ:
- Համակարգիչի էջին վարի աջ անկիւնը հայերէն ստեղնաշարի պատկերը (icon) կը տեսնէք: Սեղմեցէ՛ք icon -ին վրայ եւ հայերէնը ընտրեցէ՛ք:
Հիմա կրնաք հայերէն գրել եւ կարդալ:

Ինչպէս տեսնել ստեղնաշարի դասաւորութիւնը Windows 8-ի մէջ.
- Սեղմեցէ՛ք, Ինչպէս տեսնել ստեղնաշարի դասաւորութիւնը Windows 8-ի մէջ:
- Սեղմեցէ՛ք Start→ Settings→Ease of Access→ Keyboard եւ ընտրեցէ՛ք Use the On-Screen Keyboard: Պաստառի վրայ ստեղնաշարը կը յայտնուի: Արդէն կրնաք օգտագործել: Եթէ պաստառը բաց պահէք, ստեղնաշարն ալ բաց կը մնայ:

• Windows 10
Հայերէն տառերը ներբեռնելու եւ տեսնելու համար.
Սեղմեցէ՛ք Start→Settings, ապա  Time & Language:
1- Ընտրեցէ՛ք Region & Language , ապա Add Language:
2- Ընտրեցէ՛ք այն լեզուն, որ կ'ուզէք տեղադրել:
3- Կը նկատէք, որ որոշակի լեզուի համար կան ենթախումբեր. ընտրեցէ՛ք համապատասխան լեզուն:

Ծանօթագրութիւն
Ընտրեցէ՛ք Add a language, ապա Armenian: Լեզուն կ՚աւելնայ լեզուներու ցանկին: Բայց, ներբեռնելու համար պէտքէ է մկնիկով երկու անգամ սեղմել language-ի վրայ եւ ընտրել Download and install language pack հրահանգը։ Եթէ համցանցային կապը արագ է, ներբեռնումը շատ արագ կ'ըլլայ:
Ձեր համակարգիչի էջին վարի աջ անկիւնը հայերէն ստեղնաշարի պատկերը (icon) կը տեսնէք: Սեղմեցէ՛ք icon -ին վրայ եւ Armenian ընտրեցէ՛ք:
Հիմա կրնաք հայերէն գրել եւ կարդալ:

Ինչպէս տեսնել ստեղնաշարի դասաւորութիւնը Windows 10-ի մէջ.
1- Ընտրեցէ՛ք Control Panel:
2- Ընտրեցէ՛ք Change input methods:
3- Սեղմեցէ՛ք Options, Language options բանալու համար:
4- Սեղմեցէ՛ք Add մուտքագելու մեթոտը:
5- Սեղմեցէ՛ք ցանկի որեւէ ստեղնաշարի աջ կողմի Preview-ն:

• MAC OS
  Հայերէն տառատեսակները ներբեռնելու եւ տեղադրելու համար.
- Սեղմեցէ՛ք Apple նշանակը:
- Ընտրեցէ՛ք System Preferences:
- Ընտրեցէ՛ք International:
- Ընտրեցէ՛ք Language:
- Եթէ հայերէնը Languages-ի ցանկի մէջ չկայ.
- Սեղմեցէ՛ք Edit List:
- Նշեցէ՛ք ՀԱՅԵՐԷՆ բառին քովի վանդակը։
- Սեղմեցէ՛ք OK:
- Սեղմեցէ՛ք Input Menu:
- Ցուցակին մէջէն գտէ՛ք եւ նշեցէ՛ք Armenian -HM QWERTY կամ Armenian -Western QWERTY եւ քովի վանդակը(ները)։
- Նշեցէ՛ք Show input menu in menu bar:
- Ցուցակի Menu ցանկին մէջ, ժամացոյցին քով, կը յայտնուի ԱՄՆ-ի կամ ուրիշ երկրի մը դրօշակի պատկերը։
- Նշեցէ՛ք նաեւ, Keyboard Viewerը, եթէ կ'ուզէք տեսնել ստեղնաշարի դասաւորումը:
Հիմա կրնաք սեղմել դրօշակը եւ ցանկէն ընտրել հայերէն ստեղնաշարը:

• iOS(iPad)
Հայերէն դասերը iPad-ով բանալու եւ առաջադրանքները կատարելու համար.
- Գտէ՛ք Armenian Keyboard for iPad and iPhone յաւելուածը Apple store –ի մէջ (Systemiko Inc.)։ Ներբեռնելէ ետք տեղադրեցէ՛ք iPad –ի մէջ։ Ներբեռնումը անվճար է։
Երբ բանաք յաւելուածը կը տեսնէք How to add Armenian Keyboard։ Հետեւեցէ՛ք ցուցմունքներուն. 
- Բացէ՛ք [Settings]-[General]-[Keyboard]
- Բացէ՛ք [Keyboard]-[Add New Keyboard]
- Ընտրեցէ՛ք [Armenian] (hայերէնի ստեղնաշարը կ՚աւելնայ ստեղնաշարերու ցուցակին)։
Հայերէն տառատեսակներուն անցնելու համար, սեղմեցէ՛ք ստեղնաշարի երկրագունդի (Globe) պատկերանշանը ։

Հայերէնի դասերը պատրաստուած են Flash ծրագիրով եւ անոնք տեսնելու/բանալու համար անհրաժեշտ է ներբեռնել Puffin browser-ը: Puffin browser-ը կրնաք անվճար ներբեռնել Apple store-էն:Կրնաք գտնել Puffin Web Browser անունով։

MS Word ծրարներու հետ աշխատելու համար iPad-ի մէջ պէտք է տեղադրել Pages յաւելուածը: Այս յաւելուածը կրնաք անվճար ներբեռնել Apple store-էն։

• iPhone
Աւելցուցէ՛ք լեզուն  iPhone, iPad, or iPod –ի վրայ.
1. Բացէ՛ք կարգաւորումները: Պաստառի վրայ սեղմեցէ՛ք կարգաւորումներ:
2. Ընդհանուրը նշեցէ՛ք. յաջորդ պաստառի ընդհանուրը նշեցէ՛ք:
3. Ընտրեցէ՛ք լեզուն եւ տարածաշրջանը:
4. Նշեցէ՛ք Device language: Յաջորդ պաստառին նշեցէ՛ք [Device] Language:
5. Ընտրեցէ՛ք լեզուն:

Հաստատեցէ՛ք ընտրութիւնը:

• Android smartphone
Android –ի կարգաւորումներով Gboard –ին լեզու աւելցնել.
1. Android հեռաձայնի կամ tablet-ի վրայ կարգաւորումներու յաւելուածը բացէ՛ք:
2. Ընտրեցէ՛ք Languages & input:
3. Ստեղնաշար բաժինէն ընտրեցէ՛ք  Virtual keyboard:
4. Ընտրեցէ՛ք Gboard, լեզուներ:
5. Լեզու մը ընտրեցէ՛ք:
6. Ընտրեցէ՛ք դասաւորութիւնը:
7. Հաստատեցէ՛ք ընտրութիւնը:

Պարտականութիւնները յանձնելու անհրաժեշտ գործիքներ
- Թուային լուսանկարչական գործիք կամ scanner:
- Բարձրախօս
- Համացանցային տեսասարք (web camera):

Տեսահաղորդակցութիւն
Տեսահաղորդակցութիւնը անհրաժեշտ է հեռավար ուսուցիչի եւ ուսանողներու միջեւ անմիջական հաղորդակցութեան եւ բանաւոր քննութեան համար: Ուսանողները կրնան տեսահաղորդակցութեան միանալ browser-ի միջոցով: Ուսանողները, իրենց համակարգիչներուն մէջ Java ծրագիրը պէտք է ունենան, որպէսզի մասնակցին հանդիպումներուն: Եթէ համակարգիչի մէջ Java չկայ, պաստառին վրայ կը գտնէք յղում մը, որ կրնաք ներբեռնել:

Ձայնագրութիւն
Որոշ դասերու պարտականութիւնները պէտք է որ ձայնագրուած ղրկէք: Խորհուրդ կու տանք ձայնագրութեան համար անվճար այս ծրագիրը օգտագործէք.

Windows 7
Windows 7-ով ձայնագրութիւն կատարելու համար հետեւեցէ՛ք այս քայլերուն.  Start -> All programs -> Accessories -> Sound Recorder:

Windows 8
Մկնիկի աջ կոճակով սեղմեցէ՛ք պաստառը եւ ընտրեցէ՛ք  All Apps:
Հիմա Windows Accessories-էն  ընտրեցէ՛ք Sound Recorder –ը:

Windows 10
Voice Recorder-ը  դաս եւ զրոյց ձայնագրելու յաւելուած է:  Սեղմեցէ՛ք  Record  (1) եւ ձայնագրելու ատեն կարեւոր պահերը շեշտելու համար նշան (3) աւելցուցէ՛ք  (2): Յետոյ  Documents > Sound recordings կը գտնէ՛ք (5), ձայնագրութիւնը նոր անունով կրնաք պահել (7) կամ կիսել ուրիշներու հետ(4): Ձայնագրութիւնը ջնջելու համար ընտրեցէ՛ք աղբարկղի պատկերանշանը (6) կամ այլ տարբերակներու համար ընտրեցէ՛ք  երեք կէտերը (8):

Mac
Ձայնագրութեան համար Voice Memos  յաւելուածը գործածեցէ՛ք: Ընտրեցէ՛ք  File->Srart New Recording: Mac-ով ձայնագրելու համար բարձրախօս եւ ականջակալ գործածեցէ՛ք:
iOS (iPad)
Voice Memos յաւելուածով կրնաք ձայնագրել ձեր դասերը, զրոյցները եւ գրառումները:  Ձայնագրութիւնը կրնաք փոխել կամ կրճատել:  
Ձայնագրելու համար բարձրախօս եւ ականջակալ գործածեցէ՛ք:

Android բջիջային հեռաձայն
Ձայնագրելու համար սեղմեցէ՛ք tools ապա  ձայնագրութեան պատկերանշանը:

Որեւէ հարցի պարագային, դիմեցէ´ք ՀՀՀ ՏՏ Աջակցութեան Կեդրոն հետեւեալ հասցէին` 

itsupport@avc-agbu.org: