login
Ընկերա-Մշակութային Ձեռնարկներ
Գլխաւոր շրջայց
Արենի գինիի փառատօն
Հայաստանի ամենահին արհեստներէն է գինեգործութիւնը։ Առցանց այս ձեռնարկի շնորհիւ պիտի ծանօթանանք գինեգործութեան գաղտնիքներուն, աւանդոյթներուն, նաեւ պիտի տեսնենք, թէ ինչպէ՛ս վերջին տարիներուն, այդ աւանդոյթները վերապրեցնելու աշխատանքներ կը կատարուին։
02/06/2020

ՀՀՀ-ի ուսանողները, աշխարհի ո'ր ծայրն ալ գտնուին, կրնան մասնակցիլ առցանց շրջագայութիւններուն եւ ընկերա-մշակութային ձեռնարկներուն։ Այդպիսի ձեռնարկներէն կարելի է նշել Հայաստանի թանգարաններու առցանց այցելութիւնը, շրջագայութիւնը՝ Երեւանի փողոցներուն մէջ եւ հայ ազգային տօներու յիշատակումը։ Միջոցառումներուն մասնակից ուսանողներուն կը թուի, թէ իրենք նոյն լսարանի մէջ են: Այս երեւոյթը կը նպաստէ ուսանողներու միջեւ ջերմ յարաբերութիւններու զարգացման: Իւրաքանչիւր ուսումնական շրջանի համար երկու եւ աւելի ընկերա-մշակութային ձեռնարկ նախատեսուած է: