login
Ճատրակ
Ճատրակ խաղալ սորվեցէք

ՀՀՀ-ի ճատրակի առցանց դասերը պատրաստուեցան Հայաստանի Ճատրակի ակադեմիայի եւ Հայկական Համացանցային Համալսարանի համագործակցութեամբ: Դասընթացքի նիւթը ՀՀ կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութեան կողմէ մշակուած դասագիրքերու հիման վրայ կազմուած է։ Դասերու հետաքրքրական մատուցումը ապահովուած է առցանց կրթութեան մէջ ՀՀՀ-ի ունեցած փորձառութեան շնորհիւ։ Ծրագիրի նպատակն է զարգացնել ուսանողին հմտութիւնները, կեդրոնացումը, ստեղծագործական եւ ռազմավարական մտածողութիւնը: Ծրագիրն ունի երեք մակարդակ` տարրական, միջին եւ բարձր:

Ծնթ. ՀՀՀ-ի ընդունած սկզբունքին համաձայն, ուսանողը ամէն մէկ բաժինէն կրնայ մէկ դասընթացքի արձանագրուիլ:


Հարցաշարը ամբողջացուցէք, ստուգելու համար իմացութեան մակարդակը։

Առաջին մակարդակ
dep-course-img
ՃԱՏՐԱԿ Ճատրակ՝ սկսնակներու համար - մաս 1 Հասանելի է տարբեր լեզուներով՝ EN, EA
Այս դասընթացքի մէջ կը տեսնենք ճատրակի համառօտ նկար... Տեսնել ծրագիրը courses_arrow
dep-course-img
ՃԱՏՐԱԿ Ճատրակ՝ սկսնակներու համար - մաս 2 Հասանելի է տարբեր լեզուներով՝ EN, EA
Դասընթացքը նախորդ մակարդակի շարունակութիւնն է: Դաս... Տեսնել ծրագիրը courses_arrow
Երկրորդ մակարդակ
dep-course-img
ՃԱՏՐԱԿ Միջին մակարդակի ճատրակ – մաս 1 Հասանելի է տարբեր լեզուներով՝ EN, EA
Դասընթացքը կը շարունակէ տրամադրել համապարփակ գիտել... Տեսնել ծրագիրը courses_arrow
dep-course-img
ՃԱՏՐԱԿ Միջին մակարդակի ճատրակ – մաս 2 Հասանելի է տարբեր լեզուներով՝ EN, EA
Դասընթացքը կը շարունակէ տրամադրել համապարփակ գիտել... Տեսնել ծրագիրը courses_arrow

Ճատրակի դասընթացքի հեղինակները.

  • Սմբատ Լպուտեան

    Հայաստանի Ճատրակի Ակադեմիա

  • Սամուէլ Միսաքեան

    Հայաստանի Ճատրակի Ակադեմիա

  • Նորայր Քալանթարեան

    Հայկական Համացանցային Համալսարան