card
login
Արեւելահայերէնի սկսնակ մակարդակ
Դասավանդման լեզուներ Անգլերեն, Ֆրանսերեն, Ռուսերեն, Իսպաներեն, Թուրքերեն, Արևմտահայերեն
info Ուսանողի մասնակցության տեսակը

Արեւելահայերէնի դասընթացքը հնարաւորութիւն կու տայ ուսանողին բոլոր տառերը ճանչնալու եւ գրելու, ինչպէս նաեւ իւրաքանչիւր տառ իր ճիշտ հնչելաձեւին հետ կապելու: Միեւնոյն ատեն ան կարելիութիւն կ’ունենայ գրել եւ կարդալ սորվիլ:
Ուսանողը իր սահմանափակ բառապաշարով կը կազմէ նախադասոթիւններ, կը կարդայ տարբեր երկխօսութիւներ եւ բնագիրներ: Իւրաքանչիւր դասի ավարտին ուսանողը կը կատարէ ուսուցողական վարժութիւններ:

Ուսումնական շրջանի օրացույց

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՓՈՒԼ

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Ձմեռ 2023

դեկտեմբեր 2 (ուրբաթ) – դեկտեմբեր 18 (կիրակի), 2022թ.

հունվար 9 (երկուշաբթի) – մարտ 14 (երեքշաբթի)

Գարուն 2023

մարտ 10 (ուրբաթ) – մարտ 26 (կիրակի)

ապրիլ 10 (երկուշաբթի) – հունիս 13 (երեքշաբթի)

Ամառ 2023

հունիս 9 (ուրբաթ) – հունիս 25 (կիրակի)

հուլիս 10 (երկուշաբթի) – սեպտեմբեր 12 (երեքշաբթի)

Աշուն 2023

սեպտեմբեր 8 (ուրբաթ) – սեպտեմբեր 24 (կիրակի)

հոկտեմբեր 10 (երկուշաբթի) – դեկտեմբեր 12 (երեքշաբթի)

Ակնկալուող մասնակցութեան սանդղակ (ժամեր/շաբաթ)

 • Նիւթեր (ձայնա- տեսա- եւ թեքսթային)-1 - 2 ժամ
 • Քննարկումներ-2-3 ժամ
 • Առաջադրանքներ - 2-3 ժամ
 • Ակնկալուող շաբաթական զբաղուածութիւն - 5-8 ժամ

Մասնակիցները պէտք է`

 • Նամակագրական կապ ունենան իրենց դասընկերներուն հետ եւ հաղորդակցին քննարկումներու, ֆօրըմներու, չաթի, Skype-ի, ձայնա-տեսաքոնֆերանսի միջոցով.
 • Ընթերցեն եւ օն-լայն քննարկեն բնագիրները եւ դասանիւթերը.
 • Աշխատին պզտիկ խումբերով եւ անհատապէս` գործածելով օն-լայն միջոցներու ամբողջ համակարգ մը:

Դասընթացքի բովանդակութիւնը

 • Հնչիւն-տառ-բառ, բառեր, բառակապակցութիւններ, արտայատութիւններ;
 • Հնչիւն-տառ-բառ, ուղղախօսութիւն, բառեր, բառակապակցութիւններ, արտայատութիւններ;
 • Հնչիւն-տառ-բառ, ուղղախօսութիւն, բառեր, բառակապակցութիւններ, արտայատութիւններ;
 • Հայոց այբուբենը, ձայնաւոր եւ բաղաձայն տառեր, անձնական դերանուն, օժանդակ բայ, բառեր, երկխօսութիւն;
 • Բառեր, եզակի եւ յոգնակի թիւ, բայեր, թուային կապակցութիւններ, յատկանշային կապակցութիւններ, երկխօսութիւն;
 • Բառեր, ժամանակ ցոյց տուող մակբայներ, հարցում - պատասխան արտայայտող նախադասութիւններ, առարկայ ցոյց տուող նախադասութիւններ, բայի խոնարհում, երկխօսութիւն;
 • Բառեր, բայի խոնարհում, հարց եւ պատասխան արտայայտող նախադասութիւններ, մակբայով կազմուած նախադասութիւններ, երկխօսութիւն;
 • Բառեր, բայի խոնարհում, կապեր, նախադասութիւններ, երկխօսութիւն:

Ուսուցման արդիւնքները

Արեւելահայերէնի սկսնակներ դասընթացքը աւարտելէ ետք, ուսանողները սորված կ’ ըլլան Հայոց լեզուի տառերը, բազմաթիւ բառեր, հնարաւորութիւն ունենալով այդ բառերը կարդալու, գրելու եւ արտասանելու: Նաեւ դասի ընթացքին ուսանողները կը կազմեն պարզ եւ կարճ տարբեր նախադասութիւններ:

 

Դասընթացքի դասացուցակը

Եթէ ընտրէք մասնակցութեան կանոնաւոր ընթացքը(regular program),այդ պարագային ուս.շրջանը կը տեւէ ինը շաբաթ դաս շաբաթ ներառեալ ծանօթացման շաբաթը: Եթէ ընտրէք մասնակցութեան երկարատեւ ընթացքը(slow-mode program),այդ պարագային ուս. շրջանը կը տեւէ տասնվեց շաբաթ(1 դաս/2 շաբաթ)ներառեալ ծանօթացման շաբաթը:

Շաբաթ 0

Ծանօթացման շաբաթ

Ուսանողը կը ծանօթանայ կրթական առցանց տիրոյթի, ուսանողի ուղեցոյցի հետ, կ՚ամբողջացնէ իր նկարագիրը (profile), կը մասնակցի ֆորում-քննարկումին։ Այս ընթացքին ուսանողը կը ծանօթանայ նաեւ թեքնիք պահանջքներուն, հաղորդակցական եւ կրթական միջոցներուն, կ՚ընտրէ ժամային գօտին՝ ուսման ընթացքին հեռավար ուսուցիչի հետ կապ պահելու համար։

Շաբաթ 1-8

Դաս 1-8
Հարցումներ եւ առաջադրանքներ

Շաբաթ 4

Միջանկեալ քննութիւն

Շաբաթ 8

Աւարտական քննութիւն

Դասընթացքի պահանջները եւ գնահատման կարգը

Ուսանողները պէտք է աշխոյժօրէն մասնակցին օն-լայն քննարկումներուն, ֆօրըմներուն, չաթերուն, անհատական եւ խմբային աշխատանքնորուն, ինչպէս նաեւ որոշուած ժամանակացոյցերուն յանձնեն առաջադրանքները: Ուսանողը պէտք է ծանօթանայ եւ ենթարկուի ՀՀՀ-ի Ակադեմիական Քաղաքականութեան
հետ:
Ուսանողներու յառաջադիմութիւնը կը գնահատուի ամբողջ ուսումնական շրջանի ընթացքին հաւաքած գնահատականներուն հիման վրայ, որ կը գոյանայ հետեւեալ սկզբունքներով.
20% -մասնակցութիւն
20% -առաջադրանքներ
30% -միջանկեալ քննութիւն
30% -աւարտական քննութիւն
Ուսանողին աշխատանքը պիտի գնահատուի տառերու ձեւով համաձայն ՀՀՀ-ի Գնահատման Քաղաքականութիւնը:

 

Օնլայն ուսուցիչներ

teacher
Զեփիւռ Խպլիկեան

Դասաւանդման մեթոդաբանութիւնը

Ելեկտրոնային նիւթերը պատրաստուած են օգտագործման համար դիւրին եւ լսարանի համար մատչելի սկզբունքով: Աշխատանքներն ու քննարկումները, զորս պիտի վարեն օն-լայն ուսուցիչները, կը նախատեսեն ներգրաւել ուսանողները պատմական իրադարձութիւններն ուսումնասիրելու եւ մանրամասն վերլուծութիւն կատարելու: Անհատական եւ խմբային առաջադրանքներու օգնութեամբ ուսանողները պիտի կատարեն ճշգրիտ ուսումնասիրութիւններ` փոխանակելով տեղեկատուութիւնը դասընկերներու հետ: Այն ուսանողները, որոնք սեփական ներդրում կ’ունենան իրենց ուսման մէջ, աւելի նպաստաւոր վիճակի մէջ պիտի ըլլան:

Դասընթացքի նիւթերը

Օն-լայն դասանիւթերը տպագրելու անհրաժեշտութիւն չկայ: Անոնք դասերու մաս կը կազմեն: Ուսանողները պէտք է կարդան, լսեն, դիտեն ամբողջ նիւթը եւ կատարեն իրենց պարտականութիւնները: Օն-լայն դասանիւթերը կազմուած են ընդհանրապէս հասանելի մասնագիտական լեզուաբանական գրականութեան, գիտական ուսումնական ծրագիրներու, մասնագիտական ամսագրերու մէջ վերջերս տպագրուած հրապարակութիւններու, ինչպէս նաեւ դպրոցական ուսումնական ծրագիրներու հիման վրայ:

Դասընթացքի գրականութեան ցանկը

 • Ս. Ս. Մինասեան, Վ. Ն. Հարությունեան, Ն. Ս. Այւազեան, Լ. Վ. Պետրոսեան, Երեւանի պետական համալսարան. Արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական ֆակուլտետ. «Առաւել գործածական եզրերու բառարան (հայերէն, ռուսերէն, անգլերէն)», (Երեւան 2000)
 • Ս. Գալստեան. «Ուսումնական ձեռնարկ. Արտասահմանեան քաղաքացիներու նախապատրաստական ֆակուլտետներու համար», (Երեւան 1968)
 • Ս. Գալստեան եւ Գրիգոր Գարէքինեան «Հայերէն զրուցարան», (Երեւան 1990)