login
Յօդուածներ
Նոր դասընթացքի մշակում-Հայ գրականութիւն 12/22/2022

ՀԲԸՄ ՀՀՀ-ի կրթական բաժինը կը կատարէ երկար սպասուած Հայ գրականութեան դասընթացքի մշակման աշխատանքները:

 

Դասընթացքը պիտի բաղկանայ երկու մասէ: Առաջին մասը պիտի ընդգրկէ հին դարաշրջաններէն մինչեւ 1850-ականներու գրական  յայտնի երկերը, իսկ երկրորդ մասը՝ 1850-ականներէն մինչեւ նորագոյն շրջանի գրականութեան ժառանգը:    

 

Դասընթացքի շնորհիւ ուսանողները կը ծանօթանան հայկական առասպելներուն, բանահիւսութեան, գրական սեռերուն եւ ուղղութիւններուն: Նախատեսուած է, որ ուսանողները խմբային քննարկումներու եւ վերլուծութիւններու միջոցով սերտեն գրական տարբեր երկեր: Ընդհանուր առմամբ, ուսանողները հայ գրականութեան եւ հարուստ մշակոյթին մասին բաւականին լայնածաւալ տեղեկութիւն պիտի ստանան:

 

Դասերը պիտի տրամադրուին թէ՛ արեւելահայերէնով եւ թէ՛ արեւմտահայերէնով: 

 

Դասընթացքի գաղափարը յղացած են հայերէնին արդէն տիրապետած ՀԲԸՄ ՀՀՀ-ի ուսանողները, որոնք կը փափաքին ճանչնալ հայ գրական դէմքերն ու անոնց ստեղծագործութիւնները:  

 

Դասընթացքի մշակման աշխատանքները արդէն ընթացքի մէջ են: