login
Yazılar
ERMENİ EDEBİYATI ÜZERİNE YEPYENİ BİR KURS GELİŞTİRİLMESİ 12/22/2022

EHGB ESÜ eğitim ekibi, Ermeni Edebiyatı üzerine uzun zamandır beklenen yeni bir kurs geliştiriyor.

 

Kurs içeriği iki bölümden oluşacak şekilde tasarlanmıştır: Bölüm A. Ermeni edebiyatının Mesrob Maşdots tarafından Ermeni alfabesinin yaratılmasından 1850'lere kadar olan dönemini kapsayacak; ve Bölüm B: 1850'den modern edebiyata kadar olan dönemi kapsayacak.

 

Kurs boyunca öğrenciler Ermeni efsanelerini, folklorunu, diğer edebiyat türlerini, tarzlarını ve edebi yönelimlerini öğreneceklerdir. Buna ek olarak, öğrenciler düzenli olarak çeşitli edebi eserlerin grup tartışmalarına ve analizlerine katılacaktır. Genel olarak, öğrencilere Ermeni edebiyatı ve zengin kültürel tarihi hakkında derinlemesine bir anlayış sağlamak için tasarlanmıştır.

 

Kurs hem Doğu Ermenicesi hem de Batı Ermenicesi olarak verilecektir.

 

Kurs fikri, halihazırda Ermeni dilinde ileri düzeyde olan ve Ermenice yazılmış eserler hakkındaki bilgilerini daha da geliştirmek isteyen EHGB ESÜ e-öğrenicilerinin çok sayıda talebinden yola çıkmıştır.

 

Kursun iki bölümü üzerindeki ilk çalışma şu anda aktif olarak devam etmktedir.