login
Program Teklifleri

Sertifika, diploma ve/veya Yüksek Lisans için öğrenciler katıldıkları her dersten kredi toplayabilirler.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ESÜ’si Dilbilim ve kültürlerarası iletişim alanında Yüksek Lisans programını sunmaktadır. Program aşağıdaki uzmanlaşma alanlarında yüksek lisans programı sunmaktadır:

 • Ermeni Dili ve Tarihi
 • Ermeni Dili ve Sanat tarihi
 • Ermeni Dili ve Kültürü

Program iki bölümlerin ortak girişimidir. Program iki bölümlerin tecrübesini içermekte ve öğrencilere eski ve çağdaş Ermeni dilbilimsel, tarihi ve kültürel özelliklerini bilimlerarası açıdan inceleme fırsatı sunmaktadır. Bu ortak program sayesinde öğrenciler Ermeni mirası hakkında bilgiler elde edebilir, ve ayrıca Ermeni Araştırmaları alanında araştırmalar yapma ve yazma yeteneklerini geliştirebilirler.

Giriş

Herhangi eğitim alanında üniversite mezunu olan öğrenciler ESÜ’sinde Yüksek Lisans eğitimi alabilirler. Yüksek Lisans eğitimi alabilmek için öğrenciler aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:

 • Üniversite diplomasının kopyası;
 • Diploma notlarını içeren kağıt;
 • İki tavsiye mektubu. En azından bir tavsiye mektubu öğrencinin eğitim yeteneklerini bilen uzman tarafından olamlıdır.
 • Ermeni Araştırmları alanında öğrencilerin ilgisini, uygun tecrübesini (akademik, mesleki ve/veya özel) gelecek mesleki hedeflerini, ESÜ’sinde eğitim alma beklentilerini anlatan 500 kelime civarında bir yazı.

Akademik İşler Daire Başkanı, başvurularının durumu ile ilgili olarak başvuru sahibi ile iletişime geçecektir. Giriş koşulları ile ilgili sorular marina.khachaturyan@avc-agbu.org  adresine gönderilmelidir:

Kurs ve Araştırma Koşulları

Program, kurs ve araştırma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Dereceye hak kazanmak için öğrencilerin Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemi (AKTS) dökümüne göre toplam 120 kazanmaları beklenmektedir:

Ders seçimi öğrencinin uzmanlığına bağlıdır. Akademik Danışman, öğrencilere ders seçiminde rehberlik edecektir. Araştırma: Grup R Dersleri ve Tezi (48 kredi):

Araştırma asistanlığı, öğretim asistanlığı ve tez için gerekli araştırmalardan 36 kredi kazanılmalıdır. Yüksek lisans tezi toplam 12 kredidir.

Tüm öğrencilerin, Öğretmenleri ve eğiticileri ile video konferans veya yüz yüze görüşerek yılda en az 160 saat geçirmeleri beklenmektedir.

 

Uzmanlık Alanına Göre Kredi / Müfredat

Ermeni Dili ve Tarihi
Ermeni Dili kursları (Doğu veya Batı) - 48 kredi (A Grubu)
Ermeni Tarihi (yandal-minor- 18 kredi) ve seçmeli (seçmeli, 6 kredi) - 24 kredi (B Grubu)
Araştırma ve Tez - 48 kredi (Grup R)

Ermeni Dili ve Sanat Tarihi
Ermeni Dili kursları (Doğu veya Batı) - 42 kredi (A Grubu)
Ermeni Kültürü kursu (12 kredi) ve öğrencinin tarihsel dönem uzmanlık alanını kapsayan yandal-minor (12 kredi) ve seçmeli (6 kredi) Tarih kursu - 30 kredi (B Grubu)
Araştırma ve Tez - 48 (Grup R)

Ermeni Dili ve Kültürü
Ermeni Dili kursları (Doğu veya Batı) - 42 kredi (A Grubu)
Ermeni Kültürü kursu (12 kredi) ve öğrencinin tarihsel dönem uzmanlık alanını kapsayan yandal-minor (12 kredi) ve seçmeli (6 kredi) Tarih kursu - 30 kredi (B Grubu)
Araştırma ve Tez - 48 kredi (Grup R)

Yüksek lisans derecesine hak kazanmak için öğrencilerin derslerden ve araştırmalardan en az B notu ortalaması almaları gerekir. 

Yüksek Lisans Danışmanlığı
Akademik İşler Daire Başkanı, Yüksek Lisans program danışmanı olarak görev yapar ve öğrencilere programla ilgili herhangi bir soru hakkında tavsiyede bulunmaya hazırdır. Ayrıca öğrencilere ilgi alanlarına uygun olarak bir fakülte danışmanı da bulunacaktır. Danışman, öğrencinin öğrenim sürecinden ve derece alana kadar olan gereksinimlerin tamamlanmasından sorumludur. Alınacak dersler danışmanla belirlenmelidir. Tez konusu Lisansüstü İnceleme Komitesi tarafından onaylanmalıdır.

Yüksek Lisans Tezi
Yüksek lisans tezi iki fakülte üyesinin gözetiminde yazılır. Yüksek lisans derecesi, dersin tamamlanması ve yüksek lisans tezinin öğrencinin bağımsız araştırma yapma yeteneğini gösteren başarılı savunması üzerine verilir. Lisansüstü Değerlendirme Komitesi öğrencinin konuyu seçtiği konusunda bilgilendirilmelidir. Konu öğrencinin ana alanında olmalıdır. Tez, gerekli 40 sayfadan az olmamalı ve akademik yazının standartlarını ve etik kurallarını karşılamalıdır.

 

Diploma Programs

Diploma Programs

Diploma

Diploma almak için en az 35 kredinin tamamlanması gerekir. Öğrenci, 35 krediden 30'i tek bir bölümden alınmışsa, anadal (major) için hak kazanır. Öğrenci, 35 krediden 25'si aynı bölümden alınmışsa, yandal (minor) için hak kazanır.

Bireysel Kurslar

Bireysel Kurslar

Bir derece veya diploma kazanmak istemeyen öğrenciler için ESÜ’si, Ermeni dili, tarihi, kültürü veya satranç alanında bilgilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için bireysel kurslar alma fırsatı sunar.

Herhangi bölümün bir seviyesini bitirdiği zaman öğrenciye, kendi isteği üzerine sertifika verilecektir.

Krediler

Krediler

Krediler

 

Başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler her ders için beş  kredi alırlar. Online tartışma forumlarına ve sohbetlerine aktif olarak katılmaları, haftalık sınavlara girmeleri, ödevlerin son teslim tarihlerini karşılamaları, bireysel ve grup etkinliklere ve projelere katılmaları ve son sınava girmeleri gerekmektedir.

 

Kredi Transferi

 

ESÜ öğrencileri kredilerini ilgili okullarına ve üniversitelerine transfer edebilirler. ESÜ’si, istek üzere, öğrenciye ve üniversite yetkilisine, kurs ve öğrencinin performansıyla ilgili gerekli bilgileri sağlayacaktır.

Diploma / Sertifika Almak

Diploma / Sertifika Almak

Diploma

Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire’sinden Diploma veya Sertifika talep edebilirler (registerrar@avc-agbu.org). Diplomanın içinde mezunun adı, verilen derece (ler), tamamlanan dersler, anadal (lar) ve yandal (varsa), mezuniyet tarih (ler)i ve ödül veren okulun detaylarının olması lazım. ESÜ Başkanı tarafından imzalanır ve ESÜ'nin resmi mührü ile basılır. Ders bilgisini, ders başına öğrenci notu puanını, kazanılan kredileri ve kümülatif not ortalamasını da içeren Diploma transkripti de mezunlara verilecektir.

İstekler aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Ad, Soyad
 • Doğum tarihi
 • Tarihler ve bitirdiği kurs(lar)
 • E-posta adresi

Sertifikanın elektronik kopyası on (10) iş günü içinde öğrenciye teslim edilecektir.

 

Sertifika

Herhangi bölümün bir seviyesini bitirdiği zaman öğrenciye, kendi isteği üzerine sertifika verilecektir. Öğrenciler Öğrenci İşleri Dairesi'nden Sertifikalarını isteyebilirler(registrar@avc-agbu.org).

 

İstekler aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Ad, Soyad
 • Doğum tarihi
 • Tarihler ve bitirdiği kurs(lar)
 • E-posta adresi

Sertifikanın elektronik kopyası on (10) iş günü içinde öğrenciye teslim edilecektir.

 

Please refer to Program Offerings for more details.

Yüksek Lisans

ESÜ’si Dilbilim ve kültürlerarası iletişim alanında Yüksek Lisans programını sunmaktadır. Program aşağıdaki uzmanlaşma alanlarında yüksek lisans programı sunmaktadır:

 • Ermeni Dili ve Tarihi
 • Ermeni Dili ve Sanat tarihi
 • Ermeni Dili ve Kültürü

Program iki bölümlerin ortak girişimidir. Program iki bölümlerin tecrübesini içermekte ve öğrencilere eski ve çağdaş Ermeni dilbilimsel, tarihi ve kültürel özelliklerini bilimlerarası açıdan inceleme fırsatı sunmaktadır. Bu ortak program sayesinde öğrenciler Ermeni mirası hakkında bilgiler elde edebilir, ve ayrıca Ermeni Araştırmaları alanında araştırmalar yapma ve yazma yeteneklerini geliştirebilirler.

Giriş

Herhangi eğitim alanında üniversite mezunu olan öğrenciler ESÜ’sinde Yüksek Lisans eğitimi alabilirler. Yüksek Lisans eğitimi alabilmek için öğrenciler aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:

 • Üniversite diplomasının kopyası;
 • Diploma notlarını içeren kağıt;
 • İki tavsiye mektubu. En azından bir tavsiye mektubu öğrencinin eğitim yeteneklerini bilen uzman tarafından olamlıdır.
 • Ermeni Araştırmları alanında öğrencilerin ilgisini, uygun tecrübesini (akademik, mesleki ve/veya özel) gelecek mesleki hedeflerini, ESÜ’sinde eğitim alma beklentilerini anlatan 500 kelime civarında bir yazı.

Akademik İşler Daire Başkanı, başvurularının durumu ile ilgili olarak başvuru sahibi ile iletişime geçecektir. Giriş koşulları ile ilgili sorular marina.khachaturyan@avc-agbu.org  adresine gönderilmelidir:

Kurs ve Araştırma Koşulları

Program, kurs ve araştırma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Dereceye hak kazanmak için öğrencilerin Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemi (AKTS) dökümüne göre toplam 120 kazanmaları beklenmektedir:

Ders seçimi öğrencinin uzmanlığına bağlıdır. Akademik Danışman, öğrencilere ders seçiminde rehberlik edecektir. Araştırma: Grup R Dersleri ve Tezi (48 kredi):

Araştırma asistanlığı, öğretim asistanlığı ve tez için gerekli araştırmalardan 36 kredi kazanılmalıdır. Yüksek lisans tezi toplam 12 kredidir.

Tüm öğrencilerin, Öğretmenleri ve eğiticileri ile video konferans veya yüz yüze görüşerek yılda en az 160 saat geçirmeleri beklenmektedir.

 

Uzmanlık Alanına Göre Kredi / Müfredat

Ermeni Dili ve Tarihi
Ermeni Dili kursları (Doğu veya Batı) - 48 kredi (A Grubu)
Ermeni Tarihi (yandal-minor- 18 kredi) ve seçmeli (seçmeli, 6 kredi) - 24 kredi (B Grubu)
Araştırma ve Tez - 48 kredi (Grup R)

Ermeni Dili ve Sanat Tarihi
Ermeni Dili kursları (Doğu veya Batı) - 42 kredi (A Grubu)
Ermeni Kültürü kursu (12 kredi) ve öğrencinin tarihsel dönem uzmanlık alanını kapsayan yandal-minor (12 kredi) ve seçmeli (6 kredi) Tarih kursu - 30 kredi (B Grubu)
Araştırma ve Tez - 48 (Grup R)

Ermeni Dili ve Kültürü
Ermeni Dili kursları (Doğu veya Batı) - 42 kredi (A Grubu)
Ermeni Kültürü kursu (12 kredi) ve öğrencinin tarihsel dönem uzmanlık alanını kapsayan yandal-minor (12 kredi) ve seçmeli (6 kredi) Tarih kursu - 30 kredi (B Grubu)
Araştırma ve Tez - 48 kredi (Grup R)

Yüksek lisans derecesine hak kazanmak için öğrencilerin derslerden ve araştırmalardan en az B notu ortalaması almaları gerekir. 

Yüksek Lisans Danışmanlığı
Akademik İşler Daire Başkanı, Yüksek Lisans program danışmanı olarak görev yapar ve öğrencilere programla ilgili herhangi bir soru hakkında tavsiyede bulunmaya hazırdır. Ayrıca öğrencilere ilgi alanlarına uygun olarak bir fakülte danışmanı da bulunacaktır. Danışman, öğrencinin öğrenim sürecinden ve derece alana kadar olan gereksinimlerin tamamlanmasından sorumludur. Alınacak dersler danışmanla belirlenmelidir. Tez konusu Lisansüstü İnceleme Komitesi tarafından onaylanmalıdır.

Yüksek Lisans Tezi
Yüksek lisans tezi iki fakülte üyesinin gözetiminde yazılır. Yüksek lisans derecesi, dersin tamamlanması ve yüksek lisans tezinin öğrencinin bağımsız araştırma yapma yeteneğini gösteren başarılı savunması üzerine verilir. Lisansüstü Değerlendirme Komitesi öğrencinin konuyu seçtiği konusunda bilgilendirilmelidir. Konu öğrencinin ana alanında olmalıdır. Tez, gerekli 40 sayfadan az olmamalı ve akademik yazının standartlarını ve etik kurallarını karşılamalıdır.

 

Diploma Programs

Diploma

Diploma almak için en az 35 kredinin tamamlanması gerekir. Öğrenci, 35 krediden 30'i tek bir bölümden alınmışsa, anadal (major) için hak kazanır. Öğrenci, 35 krediden 25'si aynı bölümden alınmışsa, yandal (minor) için hak kazanır.

Bireysel Kurslar

Bir derece veya diploma kazanmak istemeyen öğrenciler için ESÜ’si, Ermeni dili, tarihi, kültürü veya satranç alanında bilgilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için bireysel kurslar alma fırsatı sunar.

Herhangi bölümün bir seviyesini bitirdiği zaman öğrenciye, kendi isteği üzerine sertifika verilecektir.

Krediler

Krediler

 

Başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler her ders için beş  kredi alırlar. Online tartışma forumlarına ve sohbetlerine aktif olarak katılmaları, haftalık sınavlara girmeleri, ödevlerin son teslim tarihlerini karşılamaları, bireysel ve grup etkinliklere ve projelere katılmaları ve son sınava girmeleri gerekmektedir.

 

Kredi Transferi

 

ESÜ öğrencileri kredilerini ilgili okullarına ve üniversitelerine transfer edebilirler. ESÜ’si, istek üzere, öğrenciye ve üniversite yetkilisine, kurs ve öğrencinin performansıyla ilgili gerekli bilgileri sağlayacaktır.

Diploma / Sertifika Almak

Diploma

Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire’sinden Diploma veya Sertifika talep edebilirler (registerrar@avc-agbu.org). Diplomanın içinde mezunun adı, verilen derece (ler), tamamlanan dersler, anadal (lar) ve yandal (varsa), mezuniyet tarih (ler)i ve ödül veren okulun detaylarının olması lazım. ESÜ Başkanı tarafından imzalanır ve ESÜ'nin resmi mührü ile basılır. Ders bilgisini, ders başına öğrenci notu puanını, kazanılan kredileri ve kümülatif not ortalamasını da içeren Diploma transkripti de mezunlara verilecektir.

İstekler aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Ad, Soyad
 • Doğum tarihi
 • Tarihler ve bitirdiği kurs(lar)
 • E-posta adresi

Sertifikanın elektronik kopyası on (10) iş günü içinde öğrenciye teslim edilecektir.

 

Sertifika

Herhangi bölümün bir seviyesini bitirdiği zaman öğrenciye, kendi isteği üzerine sertifika verilecektir. Öğrenciler Öğrenci İşleri Dairesi'nden Sertifikalarını isteyebilirler(registrar@avc-agbu.org).

 

İstekler aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Ad, Soyad
 • Doğum tarihi
 • Tarihler ve bitirdiği kurs(lar)
 • E-posta adresi

Sertifikanın elektronik kopyası on (10) iş günü içinde öğrenciye teslim edilecektir.