login
Akademik Politikası

Sertifika, diploma ve/veya Yüksek Lisans için öğrenciler katıldıkları her dersten kredi toplayabilirler. Ayrıntılı bilgi alabilmek için lütfen Program Teklifleri kısmını okuyunuz.

Not ilkeleri

Not ilkeleri

Notlar harfler üzerinden, aşağıdaki sayı listesine göre veriliyor:

Harf Oran Not Tanımlama
Geçerli A
A-
95-100
90-94
4.0
3.7
Olağanüstüden mükemmel-metni algılamada yüksek performans.
B+
B
B-
87-89
84-86
80-83
3.3
3.0
2.7
Iyi - metni algılamada iyi, dikkate değer performans.
C+
C
C-
77-79
74-76
70-73
2.3
2.0
1.7
Yeterli - metni algılamada yeterli performans.
D 60-69 1.0 Geçerli - metni algılamada en düşük performans.
Geçersiz F 0-59 0.0 Geçersiz - metni algılamada kabul edilemez düşük performans.

Akademik dönem sırasında sadece kayıtlı öğrenciler not alıyorlar. Eğer kayıtlı öğrenci birden fazla kurslara katılıyorsa, veya birden fazla eğitim dönemleri için kayıt yaptırmışsa,bu durumda Kayıt dairesi öğrencinin Ortalama notunu tutuyor (GPA). Ortalama notu böyle hesaplanıyor (ders puanları X kredi saatler)/(kredi saatlerin toplamı). Sebest katılımcılar not almıyorlar. Onlar online öğretmen tarafından sunulduğu asgari talepleri yerine getirip veya getirmeyip “kontrol edilmiş” veya “kontrol edilmemiş” notu alıyorlar.

 • Moodle'ın online ortamı ile ESÜ uygulaması arasında ince bir ayrım bulunduğunu lütfen unutmayın. Haftalık ödevler ve sınavlar gibi belirli özelliklere yalnızca Moodle ortamından erişilebilir.
 • Öğrencilerin akademik dönemin son haftasında tüm ödevleri tamamlayıp teslim etmelerinin yasak   olduğunu lütfen unutmayın. Ancak dönem boyunca Online Öğretmenlerini önceden bilgilendirerek haftalık ödevlerin teslimini erteleme hakkına sahiptirler.
 • Kayıtlı öğrencilerin, akademik dönemin ilk 4 haftasında pasif katılım olması durumunda Asenkron Bireysel Çalışma programına aktarılacağını lütfen unutmayın.

Akademik disiplin

Akademik disiplin

ESÜ akademik disipiın siyaseti öğrencilerin tüm ödevlerinin, sorularının ve testlerinin kendi çalışmalarının olmasını gerektiriyor. Aksi halde akademik disiplinsizlik olarak nitelendirilecektir.
Akademik disiplinsizlik olarak nitelendirilecek faaliyetler:

Hile

 • Öğrenciler sınav esnasında cevapları paylaşamaz, yada farklı zaman dilimlerinde olup sınavları farklı zamanlarda geçmeden cevaplar paylaşılamaz.
 • Öğrenci başkasının çalışmasını heberi olmaden kullanamaz.
 • Öğrencinin yerine başka birisi sınavı geçemez.
 • Öğrenci sınavını başka birisinin yanında yapamaz.
 • Öğrenci başka bir öğrencinin çalışmasını kendi ödevi olarak gösteremez.
 • Takım çalıiması esnasında öğrenciler pasıf kalamaz.

İntihal

 • Başka bir öğrencinin fikirlerini/kelimlerini çalmak.
 • Orijinal referans olmadan bir başkasının fikirlerini çalmak.

Yukarida belirtilen akademik disiplin şartlarını yerine getirmek lazım. Kuşku duyulan her durum için ESÜ akademik kurulu tarafından ele alınır. Öğrenci tarafından disiplin kurallarını ihlal edildiği tespit edilirse ESÜ’nden ihrac edilir ve XF notu alır. Öğrenci başka öğrenciye bilerek ve isteyerek kural ihlali yapmasına yardım ederse kednisi de kural ihlali yapmış sayılır. Eğer yapacağınız bir işlemin akademik disiplin normlarına uygun olup olmadığınıdan şüpe duyuyorsanız, lütfen online öğretmeninize bu konuyu danışın.

Geç kayit olma, kurstan çekilme ve kaydini tamamen silme kilavuzu

Geç kayit olma, kurstan çekilme ve kaydini tamamen silme kilavuzu

ESÜ her bir eğitim dönemi için önceden belirtilen sınırlı bir kayıt tarihine sahiptir. Bu süre içinde ilgilenen herkes bir veya birkaç kursa kayıt yaptırabilir.

Geç kayıt yaptırma kılavuzu

Kayıt süresini kaçıranlar, eğitim döneminin başlamasından iki hafta içinde kayıt yaptırmış öğrencilerdir. Bu kayıt sadece fazladan yer olduğu zaman kabul edilecektir, yani bir sınıfta öğrencilerin sayısı maksimuma ulaşmadığı zaman. Tüm başvurular Kayıt merkezine gönderilmeli: registrar@avc-agbu.org. Kaydınız kabul edildiği halde öğrenci kaçırdığı süre içinde alınan dersleri ve ödevleri online öğretmenin belirlediği takvim doğrultusunda bitirmeli.

Kurstan çekilme kılavuzu

Öğrenci birden fazla kursa katılıyorsa, birisinden çekilme hakkına sahiptir. Çekilme ilk iki hafta (0 ve 1 numaralı haftalar) içerisinde olmalı. Tüm başvurular Kayıt merkezine gönderilmeli  registrar@avc-agbu.org. Belirlenen süre içinde kurstan çekilme konulu tüm formlar, 2 numaralı haftanın başlamasından önce olma şartıyla kabul edilir ve kayıt ücretinin 80% iade edilir.

Kaydını tamamen sildirme kılavuzu

Kaydı tamamen sildirme durumu:

 • öğrencinin birden fazla kursa kayıtlı olması ve belirlenen süre sonra katılımını iptal etme istediğinde olur,
 • öğrenci bir kursa kayıtlı olup eğitim döneminin herhangi bir aşamasında katılımını iptal etme istediğinde olur.

Kayıt ücreti aşağdaki cetvele göre geri verilir.

 

Takvim Tazminat %
Hafta 0 ve 1 numaralı haftalar içinde: kayıt ücretinin 80% iade edilir
Hafta 2 numaralı hafta içinde: kayıt ücretinin 50% iade edilir
Hafta 2 numaralı haftadan sonra: İade edilmez

 

Öğrenci statüsünü değiştirme

Öğrenci, statüsünü “kayıtlı öğrenci” den “serbest katılımcı”ya veya tersine değiştirebilir. Statüs konumunu değiştirme başvuruları 3 numaralı haftanın başlamasından önce iletilmeli. “Kayıtlı öğrenciden” “serbest katılımcı”ya değiştirme ek ücret gerektirmez, ancak tersini yapmak gerektirebilir.
Öğrenci statüsü değiştirme konulu tüm başvurular Kayıt merkezine gönderilmeli: registrar@avc-agbu.org.

Kursa ara verme

ESÜ kursları internet üzerindendir ve öğrencinin aktif katılmını gerektirir. Online öğretmen öğrencinin katılımına aşağıdaki nedenlerden dolayı belirli bir süre ara verebilir.

 • gerekli katılım saatlerini tamamlamama ve ödevleri bitirmeme durumunda;
 • ESÜ akademik disiplin normlarına uygun davranmama durumunda.

Not: Eğer öğrenci hastalık yada başka bir yasal ve ikna edici nedenden ötürü derslere katılamıyorsa en kısa süre içinde durumunu online öğretmene bildirip derslere ara vermesine mani olmak gerekir.

Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi

Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi

ESÜ yaklaşımı tamamen online ilkeler üzerinde kurulmuştur. Bu nedenle eğitim ve idari stratejiler, öğrencinin taleplerini, sorularını, ve onların tecrübesini göz önünde bulundurarak kuruluyor. Bu yaklaşımın temelinde olan iki önemli ilkeler bunlar:

  1. Eğitimin yüksek kalitesi. Bunun kriterleri ise bu altbaşlıklardır:

         a. Teklif edilen kursun içeriği;

         b. Etkili teknolojilerin ve teknik kapasitelerin kullanımı;

         c. Pedagojik/metodolojik etkinliği;

   2. Eğitimin yüksek kalitesi. Neler içerir:

         a. Öğrencilere eğitim programına ve derslere uygun bilgiler vermek;

         b. Program hedeflerinin ve eğitim sonucunun birbirine uyması.

Not: Öğrenme sürecini daha etkili kılmak için Online Öğretmeniniz online ders buluşmalarını kaydedebilir ve kurs sayfasında yayınlayabilir.

 

Please refer to Program Offerings for more details.

Not ilkeleri

Notlar harfler üzerinden, aşağıdaki sayı listesine göre veriliyor:

Harf Oran Not Tanımlama
Geçerli A
A-
95-100
90-94
4.0
3.7
Olağanüstüden mükemmel-metni algılamada yüksek performans.
B+
B
B-
87-89
84-86
80-83
3.3
3.0
2.7
Iyi - metni algılamada iyi, dikkate değer performans.
C+
C
C-
77-79
74-76
70-73
2.3
2.0
1.7
Yeterli - metni algılamada yeterli performans.
D 60-69 1.0 Geçerli - metni algılamada en düşük performans.
Geçersiz F 0-59 0.0 Geçersiz - metni algılamada kabul edilemez düşük performans.

Akademik dönem sırasında sadece kayıtlı öğrenciler not alıyorlar. Eğer kayıtlı öğrenci birden fazla kurslara katılıyorsa, veya birden fazla eğitim dönemleri için kayıt yaptırmışsa,bu durumda Kayıt dairesi öğrencinin Ortalama notunu tutuyor (GPA). Ortalama notu böyle hesaplanıyor (ders puanları X kredi saatler)/(kredi saatlerin toplamı). Sebest katılımcılar not almıyorlar. Onlar online öğretmen tarafından sunulduğu asgari talepleri yerine getirip veya getirmeyip “kontrol edilmiş” veya “kontrol edilmemiş” notu alıyorlar.

 • Moodle'ın online ortamı ile ESÜ uygulaması arasında ince bir ayrım bulunduğunu lütfen unutmayın. Haftalık ödevler ve sınavlar gibi belirli özelliklere yalnızca Moodle ortamından erişilebilir.
 • Öğrencilerin akademik dönemin son haftasında tüm ödevleri tamamlayıp teslim etmelerinin yasak   olduğunu lütfen unutmayın. Ancak dönem boyunca Online Öğretmenlerini önceden bilgilendirerek haftalık ödevlerin teslimini erteleme hakkına sahiptirler.
 • Kayıtlı öğrencilerin, akademik dönemin ilk 4 haftasında pasif katılım olması durumunda Asenkron Bireysel Çalışma programına aktarılacağını lütfen unutmayın.

Akademik disiplin

ESÜ akademik disipiın siyaseti öğrencilerin tüm ödevlerinin, sorularının ve testlerinin kendi çalışmalarının olmasını gerektiriyor. Aksi halde akademik disiplinsizlik olarak nitelendirilecektir.
Akademik disiplinsizlik olarak nitelendirilecek faaliyetler:

Hile

 • Öğrenciler sınav esnasında cevapları paylaşamaz, yada farklı zaman dilimlerinde olup sınavları farklı zamanlarda geçmeden cevaplar paylaşılamaz.
 • Öğrenci başkasının çalışmasını heberi olmaden kullanamaz.
 • Öğrencinin yerine başka birisi sınavı geçemez.
 • Öğrenci sınavını başka birisinin yanında yapamaz.
 • Öğrenci başka bir öğrencinin çalışmasını kendi ödevi olarak gösteremez.
 • Takım çalıiması esnasında öğrenciler pasıf kalamaz.

İntihal

 • Başka bir öğrencinin fikirlerini/kelimlerini çalmak.
 • Orijinal referans olmadan bir başkasının fikirlerini çalmak.

Yukarida belirtilen akademik disiplin şartlarını yerine getirmek lazım. Kuşku duyulan her durum için ESÜ akademik kurulu tarafından ele alınır. Öğrenci tarafından disiplin kurallarını ihlal edildiği tespit edilirse ESÜ’nden ihrac edilir ve XF notu alır. Öğrenci başka öğrenciye bilerek ve isteyerek kural ihlali yapmasına yardım ederse kednisi de kural ihlali yapmış sayılır. Eğer yapacağınız bir işlemin akademik disiplin normlarına uygun olup olmadığınıdan şüpe duyuyorsanız, lütfen online öğretmeninize bu konuyu danışın.

Geç kayit olma, kurstan çekilme ve kaydini tamamen silme kilavuzu

ESÜ her bir eğitim dönemi için önceden belirtilen sınırlı bir kayıt tarihine sahiptir. Bu süre içinde ilgilenen herkes bir veya birkaç kursa kayıt yaptırabilir.

Geç kayıt yaptırma kılavuzu

Kayıt süresini kaçıranlar, eğitim döneminin başlamasından iki hafta içinde kayıt yaptırmış öğrencilerdir. Bu kayıt sadece fazladan yer olduğu zaman kabul edilecektir, yani bir sınıfta öğrencilerin sayısı maksimuma ulaşmadığı zaman. Tüm başvurular Kayıt merkezine gönderilmeli: registrar@avc-agbu.org. Kaydınız kabul edildiği halde öğrenci kaçırdığı süre içinde alınan dersleri ve ödevleri online öğretmenin belirlediği takvim doğrultusunda bitirmeli.

Kurstan çekilme kılavuzu

Öğrenci birden fazla kursa katılıyorsa, birisinden çekilme hakkına sahiptir. Çekilme ilk iki hafta (0 ve 1 numaralı haftalar) içerisinde olmalı. Tüm başvurular Kayıt merkezine gönderilmeli  registrar@avc-agbu.org. Belirlenen süre içinde kurstan çekilme konulu tüm formlar, 2 numaralı haftanın başlamasından önce olma şartıyla kabul edilir ve kayıt ücretinin 80% iade edilir.

Kaydını tamamen sildirme kılavuzu

Kaydı tamamen sildirme durumu:

 • öğrencinin birden fazla kursa kayıtlı olması ve belirlenen süre sonra katılımını iptal etme istediğinde olur,
 • öğrenci bir kursa kayıtlı olup eğitim döneminin herhangi bir aşamasında katılımını iptal etme istediğinde olur.

Kayıt ücreti aşağdaki cetvele göre geri verilir.

 

Takvim Tazminat %
Hafta 0 ve 1 numaralı haftalar içinde: kayıt ücretinin 80% iade edilir
Hafta 2 numaralı hafta içinde: kayıt ücretinin 50% iade edilir
Hafta 2 numaralı haftadan sonra: İade edilmez

 

Öğrenci statüsünü değiştirme

Öğrenci, statüsünü “kayıtlı öğrenci” den “serbest katılımcı”ya veya tersine değiştirebilir. Statüs konumunu değiştirme başvuruları 3 numaralı haftanın başlamasından önce iletilmeli. “Kayıtlı öğrenciden” “serbest katılımcı”ya değiştirme ek ücret gerektirmez, ancak tersini yapmak gerektirebilir.
Öğrenci statüsü değiştirme konulu tüm başvurular Kayıt merkezine gönderilmeli: registrar@avc-agbu.org.

Kursa ara verme

ESÜ kursları internet üzerindendir ve öğrencinin aktif katılmını gerektirir. Online öğretmen öğrencinin katılımına aşağıdaki nedenlerden dolayı belirli bir süre ara verebilir.

 • gerekli katılım saatlerini tamamlamama ve ödevleri bitirmeme durumunda;
 • ESÜ akademik disiplin normlarına uygun davranmama durumunda.

Not: Eğer öğrenci hastalık yada başka bir yasal ve ikna edici nedenden ötürü derslere katılamıyorsa en kısa süre içinde durumunu online öğretmene bildirip derslere ara vermesine mani olmak gerekir.

Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi

ESÜ yaklaşımı tamamen online ilkeler üzerinde kurulmuştur. Bu nedenle eğitim ve idari stratejiler, öğrencinin taleplerini, sorularını, ve onların tecrübesini göz önünde bulundurarak kuruluyor. Bu yaklaşımın temelinde olan iki önemli ilkeler bunlar:

  1. Eğitimin yüksek kalitesi. Bunun kriterleri ise bu altbaşlıklardır:

         a. Teklif edilen kursun içeriği;

         b. Etkili teknolojilerin ve teknik kapasitelerin kullanımı;

         c. Pedagojik/metodolojik etkinliği;

   2. Eğitimin yüksek kalitesi. Neler içerir:

         a. Öğrencilere eğitim programına ve derslere uygun bilgiler vermek;

         b. Program hedeflerinin ve eğitim sonucunun birbirine uyması.

Not: Öğrenme sürecini daha etkili kılmak için Online Öğretmeniniz online ders buluşmalarını kaydedebilir ve kurs sayfasında yayınlayabilir.