login
Հայկական երաժշտության ներածություն – մաս 1
Դասավանդման լեզուներ
infoՈւսանողի մասնակցության տեսակը

Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ երաժշտության պատմության ներածությունը և այդ մշակույթի հիմնական բաղադրիչներն իրենց բնութագրերով: Դասի ընթացքում ներկայացվում են հայ երաժշտության երկու խոշոր բաժանումները` մոնոդիկ երաժշտությունն ու կոմպոզիտորական արվեստը: Ներկայացվում են մոնոդիկ երաժշտության երեք հիմնական ենթաճյուղերը` հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործությունը կամ երաժշտական ֆոլկլորը, հայ ժողովրդապրոֆեսիոնալ երաժշտական ստեղծագործությունը, որը հին և միջնադարյան Հայաստանում հայտնի էր գուսանների արվեստով, ապա` աշուղների և, վերջապես, հայ միջնադարյան պրոֆեսիոնալ երաժշտաբանաստեղծական արվեստը, որը մեզ է հասել որպես հայ հոգևոր կամ եկեղեցական երգարվեստ: Դասընթացը մատչելի է մեծ լսարանի համար:

Ուսումնական շրջանի օրացույց

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԳՐԱՆՑՄԱՆ ՓՈՒԼԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Ձմեռ 2025դեկտեմբեր 6 (ուրբաթ) – դեկտեմբեր 22 (կիրակի), 2024թ.հունվար 6 (երկուշաբթի) – մարտ 11 (երեքշաբթի)
Գարուն 2025մարտ 7 (ուրբաթ) – մարտ 23 (կիրակի)ապրիլ 7 (երկուշաբթի) – հունիս 10 (երեքշաբթի)
Ամառ 2025հունիս 6 (ուրբաթ) – հունիս 22 (կիրակի)հուլիս 7 (երկուշաբթի) – սեպտեմբեր 9 (երեքշաբթի)
Աշուն 2025սեպտեմբեր 5 (ուրբաթ) – սեպտեմբեր 21 (կիրակի)հոկտեմբեր 6 (երկուշաբթի) – դեկտեմբեր 9 (երեքշաբթի)

Թեմաները

 • Ներածություն (հայ երաժշտության հիմնական ճյուղերի դասակարգումն ու ընդհանուր բնութագրերը):
 • Հայ ժողովրդական ստեղծագործություն, հայ ժողովրդական երաժշտական բանահյուսություն կամ հայ երաժշտական ֆոլկլոր:
 • Հայ երաժշտական ֆոլկլորի չորս տեսակների ուսումնասիրությունը:
 • Աշխատանքային երգեր:
 • Ծիսական երգեր:
 • Պատմական և վիպական երգեր:
 • Հայ հոգևոր երաժշտության ձևավորումն ու զարգացումը. պատմական ակնարկ:
 • Հայ հոգևոր երաժշտության ժանրերը:

Ուսուցման արդյունքները

Դասընթացն ավարտելուց հետո ուսանողները ծանոթ կլինեն հայկական մշակույթի մի բաղադրիչի` երաժշտության հետ: Ձեռք բերած գիտելիքների շնորհիվ ուսանողը կկարողանա ճիշտ դասակարգել և բնութագրել հայկական երաժշտական մշակույթի բաղկացուցիչ մասերը, ինչպես նաև նկարագրել այդ մշակույթի ձևավորումը, գոյատևումը և զարգացումը:

Դասացուցակը

Շաբաթ 0

Ծանոթացման շաբաթ
Ուսանողը ծանոթանում է կրթական առցանց տիրույթի, ուսանողի ուղեցույցի հետ, լրացնում է իր նկարագիրը (պրոֆայլ), մասնակցում է ֆորում-քննարկմանը՝ ներկայացնելով ինքն իրեն: Այս ընթացքում ուսանողը ծանոթանում է նաև տեխնիկական պահանջների, հաղորդակցության և կրթական գործիքների հետ, ընտրում է ճիշտ ժամային գոտին՝ ուսման ընթացքում հեռավար դասախոսի հետ կապ հաստատելու համար:

Շաբաթ 1-8

Դաս 1-8 (օնլայն տեքստերի և մուլտիմեդիա միջոցների օգտագործում)
Անհատական և խմբային աշխատանքներ
Հարցումներ

Շաբաթ 3

Անհատական աշխատանքի հանձնում

Շաբաթ 7

Խմբային աշխատանքի հանձնում

Շաբաթ 8

Ավարտական քննություն

Դասընթացի պահանջները և գնահատման կարգը

Ուսանողները պետք է ակտիվորեն մասնակցեն օնլայն քննարկումներին, ֆորումներին, չաթերին, ինչպես նաև, սահմանված ժամկետներում հանձնեն բոլոր առաջադրանքները: Ուսանողները պետք է ծանոթ լինեն և ենթարկվեն ՀՎՀ-ի ակադեմիական քաղաքականությանը:
Ուսանողների առաջադիմությունը կգնահատվի ամբողջ ուսումնական շրջանի ընթացքում ստացած գնահատականների հիման վրա, ինչը ձևավորվում է հետևյալ սկզբունքներով.

20% -մասնակցություն
25% -անհատական աշխատանք
25% -խմբային աշխատանք
30%-ավարտական քննություն

Գնահատումը կկատարվի տառային մեթոդով համաձայն ՀՎՀ-ի գնահատման քաղաքականության:

Օնլայն ուսուցիչներ

teacher
Օվսաննա Ճորոխյան

Մեթոդաբանությունը

Էլեկտրոնային նյութերը պատրաստված են օգտագործման համար հեշտ և լսարանի համար մատչելի սկզբունքով: Աշխատանքները և օնլայն քննարկումները զուգորդված են պատկերազարդ գրելու հնարավորությամբ, կիրառվում է մասնակիից ընդհանուրին անցնելու մեթոդը: Անհատական և խմբային առաջադրանքների օգնությամբ ուսանողները կկատարեն ճշգրիտ ուսումնասիրություններ և տեղեկատվության փոխանակում: Որքան ուսանողը ներգրավված լինի ուսման մեջ, այնքան արդյունավետ կլինի վերջինս:

Դասընթացի նյութերը

Անհրաժեշտ չէ տպագրել օնլայն նյութերը: Դրանք դասերի մասն են կազմում: Ուսանողները պետք է կարդան, լսեն, դիտեն ամբողջ նյութը և կատարեն բոլոր առաջադրանքները:
Օնլայն նյութերը կազմված են հասարակայնորեն հասանելի մասնագիտական պատմական գրականության, գիտական ուսումնական ծրագրերի, հայ և օտարազգի հեղինակների ուսումնասիրությունների, բազմալեզու աշխատանքների և հրապարակումների հիման վրա:

Դասընթացի գրականության ցանկը

Հայկական երաժշտություն դասընթացի հիմնական նյութը հիմնված է հետևյալ անվանի գիտնականների աշխատությունների վրա.

 • Դոկտոր Մհեր Նավոյան (պրոֆեսոր, Երևանի պետական կոնսերվատորիա, Երևան, Հայաստան),
 • Դոկտոր Ալինա Փահլևանյան (պրոֆեսոր, Երևանի պետական կոնսերվատորիա, Երևան, Հայաստան),
 • Դոկտոր Արաքսյա Սարյան (պրոֆեսոր, Երևանի պետական կոնսերվատորիա, Երևան, Հայաստան),
 • Դոկտոր Տաթևիկ Շախկուլյան (պրոֆեսոր, Երևանի պետական կոնսերվատորիա, Երևան, Հայաստան):