login
Հայկական երաժշտութեան ներածութիւն – մաս 1
Հասանելի է տարբեր լեզուներով՝
infoՈւսանողի մասնակցութեան տեսակները

Դասընթացքը հայ երաժշտութեան պատմութեան ներածութիւնը կը ներկայացնէ եւ այդ մշակոյթի հիմնական բաղադրիչները: Դասը հայ երաժշտութեան երկու մեծ բաժիններ կ' ընդգրկէ ՝ մօնօդիկ երաժշտութիւնը եւ երգահանի արուեստը: Դասը մօնօդիկ երաժշտութիւնը կը ներկայացնէ իր երեք հիմնական ենթաճիւղերով՝ հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործութիւն կամ երաժշտական ֆոլքլոր, հայ ժողովուրդի կատարելագործուած երաժշտական ստեղծագործութիւնները, որը հին եւ միջնադարեան Հայաստանի մէջ ճանչցուած էր գուսաններու արուեստով , ապա՝ աշուղներու եւ հայ միջնադարեան երաժշտական-բանաստեղծական արուեստը, որը մեզի հասած է որպէս հայ հոգեւոր կամ եկեղեցական երգարուեստ: Այս դասընթացքը մատչելի է մեծ լսարանի համար:

Ուսումնական շրջանի օրացոյց

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ

Ձմեռ 2024

Դեկտեմբեր 8 (Ուրբաթ) - Դեկտեմբեր 23 (Կիրակի) 2023

Յունուար 8 (Երկուշաբթի) - Մարտ 12 (Երեքշաբթի)

Գարուն 2024

Մարտ 8 (Ուրբաթ) – Մարտ 23 (Կիրակի)

Ապրիլ 1 (Երկուշաբթի) – Յունիս 4 (Երեքշաբթի)

Ամառ 2024

Յունիս 7 (Ուրբաթ) – Յունիս 22 (Կիրակի)

Յուլիս 1 (Երկուշաբթի) – Սեպտեմբեր 3 (Երեքշաբթի)

Աշուն 2024

Սեպտեմբեր 6 (Ուրբաթ) - Սեպտեմբեր  21 (Կիրակի)

Հոկտեմբեր 7 (Երկուշաբթի) – Դեկտեմբեր 10 (Երեքշաբթի)

Դասընթացքի բովանդակութիւնը

 • Ներածութիւն (հայ երաժշտութեան հիմնական ճիւղերու դասակարգումը եւ ընդհանուր բնութագիրը):
 • Հայ ժողովրդական ստեղծագործութիւն, հայ ժողովրդական երաժշտական բանահիւսութիւն կամ հայ երաժշտական ֆոլքլոր:
 • Հայ երաժշտական ֆոլքլորի չորս տեսակներու ուսումնասիրութիւնը:
 • Աշխատանքային երգեր:
 • Ծիսական երգեր:
 • Պատմական եւ վիպական երգեր:
 • Հայ հոգեւոր երաժշտութեան ձեւաւորումը եւ զարգացումը. պատմական ակնարկ:
 • Հայ հոգեւոր երաժշտութեան ժանրերը:

Ուսուցման արդիւնքները

Դասընթացքն աւարտելէ ետք ուսանողը ծանօթացած կ’ըլլայ հայ մշակոյթի երգարուետսին: Ուսանողը գիտելիքներ կ’ունենայ ֆոլքլորի, որպէս գեղարուեստական անհրաժեշտ երեւոյթի, առաջացման, գոյատեւման, զարգացման հիմքերուն եւ հանգամանքներուն մասին: Ուսանողը կարողութիւն կ’ունենայ հայ երաժշտական մշակոյթի հիմնական բաժիններն ու ճիւղերը ճիշդ դասակարգել եւ բնութագրել:

Դասընթացքի դասացուցակը

Շաբաթ 0

Ծանօթացման շաբաթ
Ուսանողները կը ծանօթանան Ուսանողի Ուղեցոյցի հետ, կ’որոշեն  իրենց ուսանելու ոճը` լրացնելով համապատասխան հարցաշարը, կը լրացնեն անձնական թերթիկը, կը ներկայանան իրարու, կը մասնակցին ֆօրըմին, կ’որոշեն այն ժամային գօտին, ուր պէտք է աշխատին: Ուսանողները պէտք է ծանօթանան դասընթացքի ժամանակ անհրաժեշտ հաղորդակցման եւ ուսման միջոցներու հետ  եւ կիրարկեն զանոնք:

Շաբաթ 1-8

Դաս ( գործածէ ելեկտրոնային նիւթերը եւ տարբեր տեսակի  գիտելիքներու նիւթերը)
Անհատական եւ խմբային աշխատանքներ, հարցումներ:

Շաբաթ 3

Անհատական աշխատանքի յանձնում

Շաբաթ 7

Խմբային աշխատանքի յանձնում

Շաբաթ 8

Աւարտական քննութիւն

Դասընթացքի պահանջքները եւ գնահատման կարգը

Ուսանողները պէտք է աշխոյժօրէն մասնակցին օն-լայն քննարկումներուն, ֆօրըմներուն, չաթերուն, անհատական եւ խմբային աշխատանքնորուն, ինչպէս նաեւ որոշուած ժամանակացոյցերուն յանձնեն առաջադրանքները: Ուսանողը պէտք է ծանօթանայ եւ ենթարկուի ՀՀՀ-ի Ակադեմիական Քաղաքականութեան հետ:  Ուսանողներու յառաջադիմութիւնը կը գնահատուի ամբողջ ուսումնական շրջանի ընթացքին հաւաքած գնահատականներուն հիման վրայ, որ կը գոյանայ հետեւեալ սկզբունքներով.
20% - մասնակցութիւն
25% - անհատական աշխատանք
25% - խմբային աշխատանք
30% - աւարտական քննութիւն

Ուսանողին աշխատանքը պիտի գնահատուի տառերու ձեւով համաձայն ՀՀՀ-ի Գնահատման Քաղաքականութիւնը:

Օնլայն ուսուցիչներ

teacher
Զեփիւռ Խպլիկեան

Դասաւանդման մեթոտաբանութիւնը

Ելեկտրոնային նիւթերը պատրաստուած են օգտագործման համար դիւրին եւ լսարանի համար մատչելի սկզբունքով: Աշխատանքներն ու քննարկումները, զորս պիտի վարեն օն-լայն ուսուցիչները, կը նախատեսեն ներգրաւել ուսանողները հայկական ճարտարապետութեան պատմութեան ուրուագիծերը ուսումնասիրելու եւ մանրամասն վերլուծութիւն կատարելու գործընթացքի մէջ: Անհատական եւ խմբային առաջադրանքներու օգնութեամբ ուսանողները պիտի կատարեն ճշգրիտ ուսումնասիրութիւններ` փոխանակելով տեղեկատուութիւնը դասընկերներու հետ:

Դասընթացքի նիւթերը

Օն-լայն դասանիւթերը տպագրելու անհրաժեշտութիւն չկայ: Անոնք դասերու մաս կը կազմեն: Ուսանողները պէտք է կարդան, լսեն, դիտեն ամբողջ նիւթը եւ կատարեն իրենց պարտականութիւնները:
Օն-լայն նիւթերը կազմուած են հասարակայնօրէն հասանելի մասնագիտական գրականութեան, գիտական գրականութեան, ուսումնական ծրագիրներու, հայ եւ օտար հեղինակներուն ուսումնասիրութիւններու, բազմալեզու աշխատութիւններու եւ հրապարակումներու հիման վրայ:
Ելեկտրոնային նիւթերը պատրաստուած են համալսարանական եւ մինչհամալսարանական ուսանողներու, միջնակարգ դպրոցներու, պատմութեան ուսուցիչներու, Հայաստանի եւ Սփիւռքի չափահաս մարդկանց համար:

Երաժշտութեան դասընթացքի հեղինակներ

Երաժշտութեան դասընթացքի բովանդակութիւնը հետեւեալ յայտնի գիտնականներու աշխատութիւններուն հիման վրայ կազմուած է`

 • Տոքթ. Մհեր Նաւոյեան (փրոֆէսօր, Երեւանի Պետական Երաժշտական Համալսարան, ՀՀ),
 • Տոքթ.Ալինա Փահլեւանեան (փրոֆէսօր, Երեւանի Պետական Երաժշտական Համալսարան, ՀՀ),
 • Տոքթ.Արաքսիա Սարեան (փրոֆէսօր, Երեւանի Պետական Երաժշտական Համալսարան, ՀՀ),
 • Տոքթ.Տաթեւիկ Շախկուլեան (փրոֆէսօր, Երեւանի Պետական Երաժշտական Համալսարան, ՀՀ):