login
Հայկական մշակույթ
Ճանաչեք հայկական հարուստ մշակույթը

Մշակույթի բաժնի դասընթացները ներկայացնում են հայ մշակույթի պատմությունը և հարուստ ժառանգությունը ինչպես պատմական հայրենիքում, այնպես էլ հայրենիքի սահմաններից դուրս:

 

Ուշադրություն.

1. հայկական երաժշտության և ճարտարապետության դասընթացները հասանելի են ազատ դասընթացներ ծրագրի շրջանակներում:

2. Համաձայն ՀՎՀ քաղաքականության՝ ուսանողները կարող են յուրաքանչյուր բաժնից ընտրել 1 /մեկ/ դասընթաց : 

Armenian Culture Department

The courses at the Culture Department offer students an introduction into aspects of Armenian culture and the rich cultural heritage of Armenians in the historical homeland, as well as outside it.

INTRODUCTION TO ARMENIAN MUSIC

Note:

1. All the courses in Armenian architecture and music are only available within the Asynchronous Self-Study Program.

2. Under AVC policy students are eligible to take one course from each department. 


Հայկական ճարտարապետությունը հանդիսանում է համաշխարհային մշակույթի բաղկացուցիչ մաս, որն իր հուշարձաններով և նշանակալից դերով մեծապես նպաստել է համաշխարհային ճարտարապետության զարգացմանը:
Դասընթացը ներկայացնում է հայկական ճարտարապետության պատմության ներածությունը՝ վաղ ժամանակաշրջանից մինչև ժամանակակից շրջան:

dep-course-img
Ճարտարապետություն Հայկական ճարտարապետության ներածություն– մաս 1 Դասավանդման լեզուներ EN, FR, EA, WA
Հայկական ճարտարապետությունը համաշխարհային մշակույթ... Տեսնել ծրագիրը courses_arrow
dep-course-img
Ճարտարապետություն Հայկական ճարտարապետության ներածություն – մաս 2 Դասավանդման լեզուներ EN, FR, EA, WA
Հայկական ճարտարապետությունը համաշխարհային մշակույթ... Տեսնել ծրագիրը courses_arrow

Հայկական մշակույթ բաժնի դասընթացների հեղինակները
Հայկական մշակույթ բաժնի դասընթացների հիմնական բովանդակությունը տրամադրել են.

 • Դոկտ. Մհեր Նավոյան, ա.գ.դ.

  Պրոֆեսոր, Երևանի պետական կոնսերվատորիա

 • Դոկտ. Ալինա Փահլևանյան, ա.գ.թ

  Պրոֆեսոր, Երևանի պետական կոնսերվատորիա

 • Դոկտ. Արաքսյա Սարյան, ա.գ.թ.

  Պրոֆեսոր, Երևանի պետական կոնսերվատորիա

 • Դոկտ. Տաթևիկ Շախկուլյան, ա.գ.թ

  Պրոֆեսոր, Երևանի պետական կոնսերվատորիա

 • Դոկտ. Դավիթ Քերթմենջյան, ճ.գ.դ.

  Պրոֆեսոր, Երևանի պետական կոնսերվատորիա