card
login
Հայկական ճարտարապետութեան ներածութիւն– մաս 2
Հասանելի է տարբեր լեզուներով՝ Անգլերէն, Ֆրանսերէն, Արեւելահայերէն, Արեւմտահայերէն
info Ուսանողի մասնակցութեան տեսակները

Հայկական ճարտարապետութիւնը կը համարուի համաշխարային մշակոյթի բաղկացուցիչ մասը ոչ միայն իր յուշարձաններով, այլեւ համաշխարհային ճարտարապետութեան զարգացման մէջ ունեցած իր դարաստեղծ նշանաւորութեամբ: Հայկական ճարտարապետութեան դասընթացքի երկրորդ մասը բազկացած է 8 դասէ եւ կը ներկայացնէ միջնադարեան, վաղ միջնադարեան եւ նոր ժամանակաշրջանի հայոց ճարտարապետութեան համառօտ նկարագրութիւնը:Դասընթացքը մատչելի է: Դասընթացքը հիմնուած եւ զարգացած է Թ. Թորամանեանի տեսակէտերուն, աշխատութիւններուն, ինչպէս նաեւ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վ. Ա. Յարութիւնեանին կողմէ պատրաստուած Հայկական ճարտարապետութեան առաջին դասագիրքին հիման վրայ:

Ուսումնական շրջանի օրացոյց

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ

Ձմեռ 2024

Դեկտեմբեր 8 (Ուրբաթ) - Դեկտեմբեր 23 (Կիրակի) 2023

Յունուար 8 (Երկուշաբթի) - Մարտ 12 (Երեքշաբթի)

Գարուն 2024

Մարտ 8 (Ուրբաթ) – Մարտ 23 (Կիրակի)

Ապրիլ 1 (Երկուշաբթի) – Յունիս 4 (Երեքշաբթի)

Ամառ 2024

Յունիս 7 (Ուրբաթ) – Յունիս 22 (Կիրակի)

Յուլիս 1 (Երկուշաբթի) – Սեպտեմբեր 3 (Երեքշաբթի)

Աշուն 2024

Սեպտեմբեր 6 (Ուրբաթ) - Սեպտեմբեր  21 (Կիրակի)

Հոկտեմբեր 7 (Երկուշաբթի) – Դեկտեմբեր 10 (Երեքշաբթի)

Դասընթացքի բովանդակութիւնը

 • Հայկական ճարտարապետութեան միջնադարեան դպրոցները;
 • Հին միջնադարի հայկական ճարտարապետութիւնը;
 • Նոր ժամանակաշրջանի քաղաքականութիւնը եւ ճարտարապետութիւնը;
 • Խորհրդահայ ճարտարապետութեան հիմադրման փուլերը եւ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ 1920-1945թթ.;
 • Հայկական ճարտարապետութիւնը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի աւարտէն մինչեւ Հայաստանի անկախութիւնը;
 • Հայկական ճարտարապետութիւնը անկախութեան ժամանակ;
 • Հայկական գաղթավայրերու ճարտարապետութիւնը:

Ուսուցման արդիւնքները

Դասընթացքն աւարտելէ ետք ուսանողը ծանօթացած կ’ըլլայ հին միջնադարի եւ զարգացած միջնադարի, ինչպէս նաեւ նոր ժամանակաշրջանի հայկական ճարտարապետութեան եւ պատմական կոթողներուն հետ: Ուսումնասիրելով տարբեր դարաշրջանները` ուսանողները կը տեսնեն իւրաքանչիւր պատմական շրջանին տեղի ունեցած ճարտարապետական զարգացումները:

Դասընթացքի դասացուցակը

Շաբաթ 0

Ծանօթացման շաբաթ
Ուսանողները կը ծանօթանան Ուսանողի Ուղեցոյցի հետ, կ’որոշեն  իրենց ուսանելու ոճը` լրացնելով համապատասխան հարցաշարը, կը լրացնեն անձնական թերթիկը, կը ներկայանան իրարու, կը մասնակցին ֆօրըմին, կ’որոշեն այն ժամային գօտին, ուր պէտք է աշխատին: Ուսանողները պէտք է ծանօթանան դասընթացքի ժամանակ անհրաժեշտ հաղորդակցման եւ ուսման միջոցներու հետ  եւ կիրարկեն զանոնք:

Շաբաթ 1-8

Դաս ( գործածէ ելեկտրոնային նիւթերը եւ տարբեր տեսակի  գիտելիքներու նիւթերը)
Անհատական եւ խմբային աշխատանքներ, հարցումներ:

Շաբաթ 3

Անհատական աշխատանքի յանձնում

Շաբաթ 7

Խմբային աշխատանքի յանձնում

Շաբաթ 8

Աւարտական քննութիւն

Դասընթացքի պահանջքները եւ գնահատման կարգը

Ուսանողները պէտք է աշխոյժօրէն մասնակցին օն-լայն քննարկումներուն, ֆօրըմներուն, չաթերուն, անհատական եւ խմբային աշխատանքնորուն, ինչպէս նաեւ որոշուած ժամանակացոյցերուն յանձնեն առաջադրանքները: Ուսանողը պէտք է ծանօթանայ եւ ենթարկուի ՀՀՀ-ի Ակադեմիական Քաղաքականութեան հետ:  Ուսանողներու յառաջադիմութիւնը կը գնահատուի ամբողջ ուսումնական շրջանի ընթացքին հաւաքած գնահատականներուն հիման վրայ, որ կը գոյանայ հետեւեալ սկզբունքներով.
20% - մասնակցութիւն
25% - անհատական աշխատանք
25% - խմբային աշխատանք
30% - աւարտական քննութիւն

Ուսանողին աշխատանքը պիտի գնահատուի տառերու ձեւով համաձայն ՀՀՀ-ի Գնահատման Քաղաքականութիւնը:

Օնլայն ուսուցիչներ

teacher
Զեփիւռ Խպլիկեան

Դասաւանդման մեթոտաբանութիւնը

Ելեկտրոնային նիւթերը պատրաստուած են օգտագործման համար դիւրին եւ լսարանի համար մատչելի սկզբունքով: Աշխատանքներն ու քննարկումները, զորս պիտի վարեն օն-լայն ուսուցիչները, կը նախատեսեն ներգրաւել ուսանողները հայկական ճարտարապետութեան պատմութեան ուրուագիծերը ուսումնասիրելու եւ մանրամասն վերլուծութիւն կատարելու գործընթացքի մէջ: Անհատական եւ խմբային առաջադրանքներու օգնութեամբ ուսանողները պիտի կատարեն ճշգրիտ ուսումնասիրութիւններ` փոխանակելով տեղեկատուութիւնը դասընկերներու հետ:

Դասընթացքի նիւթերը

Օն-լայն դասանիւթերը տպագրելու անհրաժեշտութիւն չկայ: Անոնք դասերու մաս կը կազմեն: Ուսանողները պէտք է կարդան, լսեն, դիտեն ամբողջ նիւթը եւ կատարեն իրենց պարտականութիւնները:
Օն-լայն նիւթերը կազմուած են հասարակայնօրէն հասանելի մասնագիտական գրականութեան, գիտական գրականութեան, ուսումնական ծրագիրներու, հայ եւ օտար հեղինակներուն ուսումնասիրութիւններու, բազմալեզու աշխատութիւններու եւ հրապարակումներու հիման վրայ:
Ելեկտրոնային նիւթերը պատրաստուած են համալսարանական եւ մինչհամալսարանական ուսանողներու, միջնակարգ դպրոցներու, պատմութեան ուսուցիչներու, Հայաստանի եւ Սփիւռքի չափահաս մարդկանց համար:

Դասընթացքի գրականութեան ցանկը

 • Ա. Սահինեան, Գառնիի անդիկ կառոյցները, Երեւան, 1988(հայերէն եւ ռուսերէն):
 • Ա. Սահինեան, Քսաղի բազիլիկայի կառոյցները, Երեւան, 1955:
 • Թ. Թորամանեան, Զուարթնոց, Գագկաշէն, Երեւան, 1984:
 • Թ. Թորամանեան, Նիւթեր հայկական ճարտարապետութեան պատմութեան, հատոր 1 եւ 2,Երեւան, 1942 եւ 1948:
 • Հ. Խալփախչեան, Հայկական ճարտարապետութիւն, ճարտարապետութեան համընդհանուր պատմութիւն 12 հատորով, հատոր 3, 1966, էջ 197-299(ռուսերէն):
 • Հ. Խալփախչեան, Միջնադարեան Հայաստանի աշխարհիկ ճարտարապետութիւնը, Երեւան, 1971 (ռուսերէն):
 • Հայկական ճարտարապետութեան պատմութիւն 6 հատորով, հատոր 1, 2 եւ 3, Երեւան, 1996, 2004 եւ 2002:
 • Ն. Տոկարսկի, Հայկական ճարտարապետութիւն (4-14-րդ դար), Երեւան, 1961(ռուսերէն):
 • Պ. Կունեո, Հայկական ճարտարապետութիւն, հատոր 1 եւ 2, Հռոմ, 1988(իտալերէն)
 • Ս. Խ. Մնացականեան, Հայաստանի եւ Բիւզանդիայի խաչագմբեթ յօրինուածքնները 5-7-րդ դար, Երեւան, 1989(ռուսերէն):
 • Ս. Խ. Մնացականեան, Հայկական գաւիթներու ճարտարապետութիւնը, Երեւան, 1952 (ռուսերէն):
 • Ս. Ս. Մնացականեան, Հայկական վաղ միջնադարեան մեմորեալ յուշարձանները, Երեւան, 1982:
 • Վ. Ա. Յարութիւնեան, Հայկական ճարտարապետութեան պատմութիւն, Երեւան, 1992:
 • Վ. Ա. Յարութիւնեան, Հայկական յուշարձաններ, Պէյրութ, 1975(հայերէն, անգլերէն, ֆրանսերէն):