login
Շախմատի ռազմավարություն. միջանկյալ մակարդակ - մաս 2
Դասավանդման լեզուներ
infoՈւսանողի մասնակցության տեսակը

Դասընթացը շարունակում է տրամադրել շախմատի համապարփակ գիտելիքներ, որոնք ուսանողին թույլ են տալիս շախմատ խաղալ գիտելիքների ավելի ընդլայնված պաշարով: Դասընթացը բաղկացած է 8 դասից, որոնք հաջորդաբար ներկայացնում են խաղի հիմնական տարրերի նկարագրությունը, տեղեկություններ են տալիս խաղի կանոնների մասին, սովորեցնում են զինվորային վերջնախաղեր, դրությունների համեմատում, նյութական առավելության իրացում, ինչպես նաև շախմատային մի շարք այլ հնարքներ: Դասընթացը մշակված է լայն շրջանակ ընդգրկող լսարանի համար:

Ուսումնական շրջանի օրացույց

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՓՈՒԼ

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Ձմեռ 2024

դեկտեմբեր 8 (ուրբաթ) – դեկտեմբեր 23 (կիրակի), 2023թ.

հունվար 8 (երկուշաբթի) – մարտ 12 (երեքշաբթի)

Գարուն 2024

մարտ 8 (ուրբաթ) – մարտ 23 (կիրակի)

ապրիլ 1 (երկուշաբթի) – հունիս 4 (երեքշաբթի)

Ամառ 2024

հունիս 7 (ուրբաթ) – հունիս 22 (կիրակի)

հուլիս 1 (երկուշաբթի) – սեպտեմբեր 3 (երեքշաբթի)

Աշուն 2024

սեպտեմբեր 6 (ուրբաթ) – սեպտեմբեր 21 (կիրակի)

հոկտեմբեր 7 (երկուշաբթի) – դեկտեմբեր 10 (երեքշաբթի)

Ակնկալվող մասնակցության սանդղակ (ժամեր/շաբաթ)

 • Նյութեր (ձայնա-, տեսա- և տեքստային)-1 - 2 ժամ
 • Քննարկումներ, գլուխկոտրուկներ, վարժություններ-1-2 ժամ
 • Հարցումներ, առաջադրանքներ - 1-2 ժամ
 • Շաբաթական ակնկալվող մասնակցություն - 4-6 ժամ

Մասնակիցները պետք է.

 • նամակագրական կապ ունենան իրենց համակուրսեցիների հետ և հաղորդակցվեն ֆորում-քննարկումների, չաթի, Skype-ի, ձայնա- և տեսակոնֆերանսների միջոցով,
 • ընթերցեն և քննարկեն օնլայն տեքստերն ու նյութերը,
 • աշխատեն փոքր խմբերով և անհատապես` կիրառելով օնլայն գործիքների մի ամբողջ համակարգ:

Թեմաները

 • Զինվորային վերջնախաղեր: «Քառակուսու կանոն»
 • Զինվորային վերջնախաղեր: Սատարման դաշտեր
 • Զինվորային վերջնախաղեր: Քայլի հերթականության կարևորությունը
 • Զինվորային վերջնախաղեր: Կրկնակի սպառնալիք արքայով
 • Զինվորային վերջնախաղեր: Զինվորների մրցավազք
 • Դրությունների համեմատում
 • Նյութական առավելության իրացում
 • Թագուհին փղի (c, f) զինվորի դեմ

Ուսուցման արդյունքները

Դասընթացն ավարտելուց հետո ուսանողները կկարողանան ավելի լավ շախմատ խաղալ, հարուստ գիտելիքներ կունենան խաղի հիմնական սկզբունքների և վերջիններիս ճիշտ կիրառման մասին, ինչպես նաև կկարողանան գնահատել շախմատային տարբեր իրավիճակները և խաղային կոմբինացիաները:

Դասացուցակը

Եթե ընտրել եք մասնակցության կանոնավոր ընթացքը (regular program), ապա ուս. շրջանը կտևի ինը շաբաթ (1 դաս/1 շաբաթ)՝ ներառյալ ծանոթացման շաբաթը: Եթե ընտրել եք մասնակցության երկարատև ընթացքը (slow-mode program), ապա ուս. շրջանը կտևի տասնվեց շաբաթ (1 դաս/2 շաբաթ)՝ ներառյալ ծանոթացման շաբաթը:

Շաբաթ 0

Ծանոթացման շաբաթ
Ուսանողը ծանոթանում է կրթական առցանց տիրույթի, ուսանողի ուղեցույցի հետ, լրացնում է իր նկարագիրը (պրոֆայլ), մասնակցում է ֆորում-քննարկմանը՝ ներկայացնելով ինքն իրեն: Այս ընթացքում ուսանողը ծանոթանում է նաև տեխնիկական պահանջների, հաղորդակցության և կրթական գործիքների հետ, ընտրում է ճիշտ ժամային գոտին՝ ուսման ընթացքում հեռավար դասախոսի հետ կապ հաստատելու համար:

Շաբաթ 1-8

Դաս 1-8 (օգտագործել օնլայն նյութեր և թվային միջոցներ)
առաջադրանքներ, գլուխկոտրուկներ, հարցումներ

Շաբաթ 4

Միջանկյալ քննություն

Շաբաթ 8

Ավարտական քննություն

Դասընթացի պահանջները և գնահատման կարգը

Ուսանողները պետք է ակտիվորեն մասնակցեն օնլայն քննարկումներին, ֆորումներին, չաթերին, ինչպես նաև, սահմանված ժամկետներում հանձնեն բոլոր առաջադրանքները: Ուսանողները պետք է ծանոթ լինեն և ենթարկվենՀՎՀ-ի ակադեմիական քաղաքականությանը:
Ուսանողների առաջադիմությունը կգնահատվի ամբողջ ուսումնական շրջանի ընթացքում ստացած գնահատականների հիման վրա, ինչը ձևավորվում է հետևյալ սկզբունքներով.

20% -մասնակցություն
20% -առաջադրանքներ
30% -միջանկյալ քննություն
30%-ավարտական քննություն

Գնահատումը կկատարվի տառային մեթոդով համաձայն ՀՎՀ-ի գնահատման քաղաքականության:

Օնլայն ուսուցիչներ

teacher
Մանե Ադամյան

Մեթոդաբանությունը

Էլեկտրոնային նյութերը պատրաստված են օգտագործման համար հեշտ և լսարանի համար մատչելի սկզբունքով: Աշխատանքները և օնլայն քննարկումները զուգորդված են պատկերազարդ գրելու հնարավորությամբ, կիրառվում է մասնակիից ընդհանուրին անցնելու մեթոդը: Անհատական և խմբային առաջադրանքների օգնությամբ ուսանողները կկատարեն ճշգրիտ ուսումնասիրություններ և տեղեկատվության փոխանակում: Որքան ուսանողը ներգրավված լինի ուսման մեջ, այնքան արդյունավետ կլինի վերջինս:

Դասընթացի նյութերը

Անհրաժեշտ չէ տպագրել օնլայն նյութերը: Դրանք դասերի մասն են կազմում: Ուսանողները պետք է կարդան, լսեն, դիտեն ամբողջ նյութը և կատարեն բոլոր առաջադրանքները:
Էլեկտրոնային նյութերը պատրաստված են մինչհամալսարանական և համալսարանական ուսանողների, միջնակարգ դպրոցների շախմատի ուսուցիչների, Հայաստանի և Սփյուռքի չափահաս անձանց համար:

Դասընթացի գրականության ցանկը

 • Հ. Տ. Թումանյան, Շախմատ 2, (Երևան, 2011թ.)