login
Հայկական երաժշտության ներածություն – մաս 2
Դասավանդման լեզուներ
infoՈւսանողի մասնակցության տեսակը

Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայկական երաժշտության պատմությունը, վերջինիս հիմնական բաղադրիչները և առանձնահատկությունները: Ուսանողները կծանոթանան հայկական միջնադարյան երաժշտածիսական մատյանների, նոտագրության համակարգի և դրանց զարգացումների, 19-րդ դարի հայ կոմպոզիտորական արվեստի, ինչպես նաև հայկական ազգային դասական երաժշտության և հայազգի անվանի երաժիշտների կոմպոզիտորական աշխատանքների հետ: Ուսանողները կիմանան նաև կոմպոզիտորական արվեստի նոր միտումների մասին:
Դասընթացը մատչելի է մեծ լսարանի համար և հարուստ է հայկական երաժշտական մշակույթի բացառիկ նմուշներով` հայ երգարվեստի լավագույն ներկայացուցիչների կատարմամբ:

Ուսումնական շրջանի օրացույց

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՓՈՒԼ

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Ձմեռ 2024

դեկտեմբեր 8 (ուրբաթ) – դեկտեմբեր 23 (կիրակի), 2023թ.

հունվար 8 (երկուշաբթի) – մարտ 12 (երեքշաբթի)

Գարուն 2024

մարտ 8 (ուրբաթ) – մարտ 23 (կիրակի)

ապրիլ 1 (երկուշաբթի) – հունիս 4 (երեքշաբթի)

Ամառ 2024

հունիս 7 (ուրբաթ) – հունիս 22 (կիրակի)

հուլիս 1 (երկուշաբթի) – սեպտեմբեր 3 (երեքշաբթի)

Աշուն 2024

սեպտեմբեր 6 (ուրբաթ) – սեպտեմբեր 21 (կիրակի)

հոկտեմբեր 7 (երկուշաբթի) – դեկտեմբեր 10 (երեքշաբթի)

Թեմաները

 • Հայ միջնադարյան երաժշտածիսական մատյաններ
 • Հայ հոգևոր երաժշտության գրանցման համակարգերը
 • Հայ կոմպոզիտորական արվեստ: Հայ երաժշտական մշակույթը 19-րդ դարի II կեսին (մաս 1):
 • Հայ կոմպոզիտորական արվեստ: Հայ երաժշտական մշակույթը 19-րդ դարի II կեսին (մաս 2):
 • Կոմիտաս
 • Հայ մասնագիտական կոմպոզիտորական արվեստ
 • Արամ Խաչատրյան, նրա ժամանակակիցները և հետևորդները
 • 60-70 – ական թվականների հայ կոմպոզիտորական արվեստի նոր միտումները:

Ուսուցման արդյունքները

Դասընթացն ավարտելուց հետո ուսանողները ծանոթ կլինեն միջնադարյան Հայաստանի երաժշտածիսական մատյանների, հայ հոգևոր երաժշտության և գրանցման համակարգերի հետ: Նրանք գիտելիքներ կունենան հայ նշանավոր կոմպոզիտորներ Կոմիտասի, Տ. Չուխաջյանի, Քրիստափոր Կարա-Մուրզայի և այլոց ստեղծագործական ուղու և կյանքի մասին:

Դասացուցակը

Շաբաթ 0

Ծանոթացման շաբաթ
Ուսանողը ծանոթանում է կրթական առցանց տիրույթի, ուսանողի ուղեցույցի հետ, լրացնում է իր նկարագիրը (պրոֆայլ), մասնակցում է ֆորում-քննարկմանը՝ ներկայացնելով ինքն իրեն: Այս ընթացքում ուսանողը ծանոթանում է նաև տեխնիկական պահանջների, հաղորդակցության և կրթական գործիքների հետ, ընտրում է ճիշտ ժամային գոտին՝ ուսման ընթացքում հեռավար դասախոսի հետ կապ հաստատելու համար:

Շաբաթ 1-8

Դաս 1-8 (օնլայն տեքստերի և մուլտիմեդիա միջոցների օգտագործում)
Անհատական և խմբային աշխատանքներ
Հարցումներ

Շաբաթ 3

Անհատական աշխատանքի հանձնում

Շաբաթ 7

 

Խմբային աշխատանքի հանձնում

Շաբաթ 8

Ավարտական քննություն

Դասընթացի պահանջները և գնահատման կարգը

Ուսանողները պետք է ակտիվորեն մասնակցեն օնլայն քննարկումներին, ֆորումներին, չաթերին, ինչպես նաև, սահմանված ժամկետներում հանձնեն բոլոր առաջադրանքները: Ուսանողները պետք է ծանոթ լինեն և ենթարկվեն ՀՎՀ-ի ակադեմիական քաղաքականությանը:
Ուսանողների առաջադիմությունը կգնահատվի ամբողջ ուսումնական շրջանի ընթացքում ստացած գնահատականների հիման վրա, ինչը ձևավորվում է հետևյալ սկզբունքներով.

20% -մասնակցություն
25% -անհատական աշխատանք
25% -խմբային աշխատանք
30%-ավարտական քննություն

Գնահատումը կկատարվի տառային մեթոդով համաձայն ՀՎՀ-ի գնահատման քաղաքականության:

Օնլայն ուսուցիչներ

teacher
Օվսաննա Ճորոխյան

Մեթոդաբանությունը

Էլեկտրոնային նյութերը պատրաստված են օգտագործման համար հեշտ և լսարանի համար մատչելի սկզբունքով: Աշխատանքները և օնլայն քննարկումները զուգորդված են պատկերազարդ գրելու հնարավորությամբ, կիրառվում է մասնակիից ընդհանուրին անցնելու մեթոդը: Անհատական և խմբային առաջադրանքների օգնությամբ ուսանողները կկատարեն ճշգրիտ ուսումնասիրություններ և տեղեկատվության փոխանակում: Որքան ուսանողը ներգրավված լինի ուսման մեջ, այնքան արդյունավետ կլինի վերջինս:

Դասընթացի նյութերը

Անհրաժեշտ չէ տպագրել օնլայն նյութերը: Դրանք դասերի մասն են կազմում: Ուսանողները պետք է կարդան, լսեն, դիտեն ամբողջ նյութը և կատարեն բոլոր առաջադրանքները:
Օնլայն նյութերը կազմված են հասարակայնորեն հասանելի մասնագիտական պատմական գրականության, գիտական ուսումնական ծրագրերի, հայ և օտարազգի հեղինակների ուսումնասիրությունների, բազմալեզու աշխատանքների և հրապարակումների հիման վրա:

Դասընթացի գրականության ցանկը

Հայկական երաժշտություն դասընթացի հիմնական նյութը հիմնված է հետևյալ անվանի գիտնականների աշխատությունների վրա.

 • Դոկտոր Մհեր Նավոյան (պրոֆեսոր, Երևանի պետական կոնսերվատորիա, Երևան, Հայաստան),
 • Դոկտոր Ալինա Փահլևանյան (պրոֆեսոր, Երևանի պետական կոնսերվատորիա, Երևան, Հայաստան),
 • Դոկտոր Արաքսյա Սարյան (պրոֆեսոր, Երևանի պետական կոնսերվատորիա, Երևան, Հայաստան),
 • Դոկտոր Տաթևիկ Շախկուլյան (պրոֆեսոր, Երևանի պետական կոնսերվատորիա, Երևան, Հայաստան):