login

Հետադարձ կապ

Ալեք Մանուկյան 9, Երեւան 0070

Կապ հեռավար դասախոսների հետ

Եթե ունեք հարցեր ՀՎՀ-ի գործունեության կամ որևէ առցանց դասընթացի վերաբերյալ, կարող եք կապ հաստատել հեռավար դասախոսների հետ երկուշաբթիից ուրբաթ՝ ըստ ստորև նշված ժամանակացույցի (Երևանի ժամանակով/GMT + 4).

gohar.gevorgyan@avc-agbu.org gohar.gevorgyan.avc
11:00 - 12:00
16:00 - 17:00
zepur.kheblikian@avc-agbu.org zepur.kheblikian.avc
11:00 - 12:00
16:00 - 17:00
ovsanna.tshorokhyan@avc-agbu.org ovsanna.tshorokhyan.avc
12:00 - 13:00
16:00 - 17:00
mariam.harutyunyan@avc-agbu.org live:f4e5ce0d71fa0e6a
09:00 - 10:00
17:00 - 18:00
ani.dekirmenchyan@avc-agbu.org ani.dekirmenchyan.avc
09:00 - 10:00
16:00 - 17:00
mane.adamyan@avc-agbu.org live:.cid.e08284512b39a348
09:00 - 10:00
17:00 - 18:00
anushik.harutyunyan@avc-agbu.org live:.cid.4ccb62d13b4247d4
9:00 a.m. - 10:00 a.m.
4:00 p.m. - 5:00 p.m.

Հայտնել թերության մասին

Տեխնիկական թերության դեպքում գրեք մեզ՝ ՏՏ աջակցություն: Եթե ունեք առաջարկներ, թե ինչպես կարող ենք բարելավել մեր համակարգը, գրեք մեզ՝  Կրթության արդյունավետության գնահատման գրասենյակ:

Այլ թերությունների դեպքում, խնդրում ենք լրացնել ստորև բերված հայտը՝ «Վերնագիր» դաշտում գրելով «Հայտնել թերության մասին»: