login
Հիբրիդ ծրագիրը Հայոց լեզու
Դասավանդման լեզուներ English, French, Russian, Spanish, Turkish, Portuguese, Eastern Armenian, Western Armenian
Արձանագրվել հիմա
Նկարագրություն

Հայոց լեզվի բաժինը հնարավորություն է տալիս սովորել արևելահայերեն և արևմտահայերեն՝ որպես երկրորդ լեզու: Դասընթացը զարգացնում և ամրապնդում է ուսանողի լեզվական գիտելիքները, լեզվի իմացության մակարդակը, այդ թվում՝ կարդալու, գրելու, լսելու/հասկանալու և խոսելու հմտությունները: Առցանց դասերը պարունակում են նկարներ, տեքստեր և երկխոսություններ, ձայնա- և տեսանյութեր, ինտերակտիվ վարժություններ և այլ մուլտիմեդիա ռեսուրսներ: