login
Հիբրիդ ծրագիրը Հայոց պատմություն
Դասավանդման լեզուներ English, French, Russian, Spanish, Eastern Armenian, Western Armenian
Արձանագրվել հիմա
Նկարագրություն

Հայոց պատմության դասընթացը ներկայացնում է հայ ժողովրդի պատմական անցյալը և ներկան՝ սկսած հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը, ընդգրկելով հայրենիքն ու սփյուռքը: