card
login
Հիբրիդ ծրագիրը Հայկական ճարտարապետություն
Դասավանդման լեզուներ English, French, Eastern Armenian, Western Armenian
Արձանագրվել հիմա
Նկարագրություն

Ճարտարապետության դասընթացը ներկայացնում է հայկական ճարտարապետության պատմության ներածությունը՝ վաղ ժամանակաշրջանից մինչև ժամանակակից շրջան:

Հիբրիդ ծրագիրը Հայկական Երաժշտություն
Դասավանդման լեզուներ English, French, Russian, Spanish, Eastern Armenian, Western Armenian
Արձանագրվել հիմա
Նկարագրություն

Երաժշտության դասընթացը ներկայացնում է հայկական երաժշտության պատմության ներածությունն իր հիմնական տարրերով և առանձնահատկություններով: Դասերը հարուստ են հայ երաժշտության եզակի նմուշներով և հայ անվանի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններով: