card
login
Տարրական արեւելահայերէն
Հասանելի է տարբեր լեզուներով՝ Անգլերէն, Ֆրանսերէն, Ռուսերէն, Սպաներէն, Թրքերէն, Արեւմտահայերէն
info Ուսանողի մասնակցութեան տեսակները

Արեւելահայերէնի դասընթացքը հնարաւորութիւն կու տայ ուսանողներուն բազմաթիւ բառեր սորվելու եւ այդ բառերով զանազան նախադասութիւններ կազմելու: Միեւնոյն ատեն անոնք կարելիութիւն կ’ունենան անսխալ գրելու` սորվելով ուղղագրական որոշ կանոններ: Ուսանողները նաեւ հնարաւորութիւն կ’ունենան կարդալու տարբեր երկխօսութիւններ եւ բնագիրներ: Իւրաքանչիւր դասի աւարտին կը կատարեն ուսուցողական վարժութիւններ:

Ուսումնական շրջանի օրացոյց

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ

Ձմեռ 2023

Դեկտեմբեր 2 (Ուրբաթ) - Դեկտեմբեր 18 (Կիրակի) 20212

Յունուար 9 (Երկուշաբթի) - Մարտ 14 (Երեքշաբթի)

Գարուն 2023

Մարտ 10 (Ուրբաթ) – Մարտ 26 (Կիրակի)

Ապրիլ 10 (Երկուշաբթի) – Յունիս 13 (Երեքշաբթի)

Ամառ 2023

Յունիս 9 (Ուրբաթ) – Յունիս 25 (Կիրակի)

Յուլիս 10 (Երկուշաբթի) – Սեպտեմբեր 12 (Երեքշաբթի)

Աշուն 2023

Սեպտեմբեր 8 (Ուրբաթ) - Սեպտեմբեր  24 (Կիրակի)

Հոկտեմբեր 10 (Երկուշաբթի) – Դեկտեմբեր 12 (Երեքշաբթի)

Ակնկալուող մասնակցութեան սանդղակ (ժամեր/շաբաթ)

 • Նիւթեր (ձայնա- տեսա- եւ թեքսթային)-1 - 2 ժամ
 • Քննարկումներ-2-3 ժամ
 • Առաջադրանքներ - 2-3 ժամ
 • Ակնկալուող շաբաթական զբաղուածութիւն - 5-8 ժամ

Մասնակիցները պէտք է`

 • Նամակագրական կապ ունենան իրենց դասընկերներուն հետ եւ հաղորդակցին քննարկումներու, ֆօրըմներու, չաթի, Skype-ի, ձայնա-տեսաքոնֆերանսի միջոցով.
 • Ընթերցեն եւ օն-լայն քննարկեն բնագիրները եւ դասանիւթերը.
 • Աշխատին պզտիկ խումբերով եւ անհատապէս` գործածելով օն-լայն միջոցներու ամբողջ համակարգ մը:

Դասընթացքի բովանդակութիւնը

 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, գոյականներ, ածականներ, գոյականով եւ ածականով կազմուած նախադասութիւններ, երկխօսութիւն;
 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, գոյականներ,հարցական դերանուններ, թուականով եւ գոյականով կազմուած նախադասութիւններ, երկխօսութիւն;
 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, գոյականներ, յօդեր, անձնական դերանուն, դերանունով եւ գոյականով կազմուած նախադասութիւններ, բնագիր;
 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, բայ, անձնական դերանուն, դերանունով եւ բայով կազմուած նախադասութիւններ, բնագիր;
 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, գոյականներ, ածականներ, ժխտական նախադասութիւններ, երկխօսութիւններ;
 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, բայեր, ներկայ ժամանակի դրական եւ ժխտական խոնարհումը, նախադասութիւններ, բնագիր;
 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, բայեր, անցեալ ժամանակի դրական եւ ժխտական խոնարհումը, ժամանակի մակբայով կազմուած նախադասութիւններ, բնագիր;
 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, ապառնի ժամանակի դրական եւ ժխտական խոնարհումը, հրամայական եղանակ, շաղկապ պարունակող նախադասութիւններ, բնագիր:

Ուսուցման արդիւնքները

Արեւելահայերէնի դասընթացքը հնարաւորութիւն կու տայ ուսանողներուն բազմաթիւ բառեր սորվելու եւ այդ բառերով զանազան նախադասութիւններ կազմելու: Միեւնոյն ատեն անոնք կարելիութիւն կ’ունենայ անսխալ գրելու` սորվելով ուղղագրական որոշ կանոններ: Ուսանողները նաեւ հնարաւորութիւն կ’ունենան կարդալու տարբեր երկխօսութիւներ եւ բնագիրներ: Իսկ իւրաքանչիւր դասի ավարտին կը կատարեն ուսուցողական վարժութիւններ:

 

Դասընթացքի դասացուցակը

Եթէ ընտրէք մասնակցութեան կանոնաւոր ընթացքը(regular program),այդ պարագային ուս.շրջանը կը տեւէ ինը շաբաթ դաս շաբաթ ներառեալ ծանօթացման շաբաթը: Եթէ ընտրէք մասնակցութեան երկարատեւ ընթացքը(slow-mode program),այդ պարագային ուս. շրջանը կը տեւէ տասնվեց շաբաթ(1 դաս/2 շաբաթ)ներառեալ ծանօթացման շաբաթը:

Շաբաթ 0

Ծանօթացման շաբաթ Ուսանողը կը ծանօթանայ կրթական առցանց տիրոյթի, ուսանողի ուղեցոյցի հետ, կ՚ամբողջացնէ իր նկարագիրը (profile), կը մասնակցի ֆորում-քննարկումին։ Այս ընթացքին ուսանողը կը ծանօթանայ նաեւ թեքնիք պահանջքներուն, հաղորդակցական եւ կրթական միջոցներուն, կ՚ընտրէ ժամային գօտին՝ ուսման ընթացքին հեռավար ուսուցիչի հետ կապ պահելու համար։

Շաբաթ 1-8

Դաս 1-8
Հարցումներ եւ առաջադրանքներ

Շաբաթ 4

Միջանկեալ քննութիւն

Շաբաթ 8

Աւարտական քննութիւն

Դասընթացքի պահանջքները եւ գնահատման կարգը

Ուսանողները պէտք է աշխոյժօրէն մասնակցին օն-լայն քննարկումներուն, ֆօրըմներուն, չաթերուն, անհատական եւ խմբային աշխատանքնորուն, ինչպէս նաեւ որոշուած ժամանակացոյցերուն յանձնեն առաջադրանքները: Ուսանողը պէտք է ծանօթանայ եւ ենթարկուի ՀՀՀ-ի Ակադեմիական Քաղաքականութեան
հետ:
Ուսանողներու յառաջադիմութիւնը կը գնահատուի ամբողջ ուսումնական շրջանի ընթացքին հաւաքած գնահատականներուն հիման վրայ, որ կը գոյանայ հետեւեալ սկզբունքներով.
20% -մասնակցութիւն
20% -առաջադրանքներ
30% -միջանկեալ քննութիւն
30% -աւարտական քննութիւն
Ուսանողին աշխատանքը պիտի գնահատուի տառերու ձեւով համաձայն ՀՀՀ-ի Գնահատման Քաղաքականութիւնը:

Օնլայն ուսուցիչներ

teacher
Զեփիւռ Խպլիկեան

Դասաւանդման մեթոտաբանութիւնը

Ելեկտրոնային նիւթերը պատրաստուած են օգտագործման համար դիւրին եւ լսարանի համար մատչելի սկզբունքով: Աշխատանքներն ու քննարկումները, զորս պիտի վարեն օն-լայն ուսուցիչները, կը նախատեսեն ներգրաւել ուսանողները պատմական իրադարձութիւններն ուսումնասիրելու եւ մանրամասն վերլուծութիւն կատարելու: Անհատական եւ խմբային առաջադրանքներու օգնութեամբ ուսանողները պիտի կատարեն ճշգրիտ ուսումնասիրութիւններ` փոխանակելով տեղեկատուութիւնը դասընկերներու հետ: Այն ուսանողները, որոնք սեփական ներդրում կ’ունենան իրենց ուսման մէջ, աւելի նպաստաւոր վիճակի մէջ պիտի ըլլան:

Դասընթացքի նիւթերը

Օն-լայն դասանիւթերը տպագրելու անհրաժեշտութիւն չկայ: Անոնք դասերու մաս կը կազմեն: Ուսանողները պէտք է կարդան, լսեն, դիտեն ամբողջ նիւթը եւ կատարեն իրենց պարտականութիւնները: Օն-լայն դասանիւթերը կազմուած են ընդհանրապէս հասանելի մասնագիտական լեզուաբանական գրականութեան, գիտական ուսումնական ծրագիրներու, մասնագիտական ամսագրերու մէջ վերջերս տպագրուած հրապարակութիւններու, ինչպէս նաեւ դպրոցական ուսումնական ծրագիրներու հիման վրայ:

Դասընթացքի գրականութեան ցանկը

 • Ս. Ս. Մինասեան, Վ. Ն. Յարութիւնեան, Ն. Ս. Այվազեան, Լ. Վ. Պետրոսեան, Երեւանի պետական համալսարան, Արտասահմանեան քաղաքացիներու նախապատրաստական ֆաքուլթեթ. «Առաւել գործածական եզրերու բառարան (հայերէն, ռուսերէն, անգլերէն)», (Երեւան, 2000)
 • Ս. Գալստեան. «Ուսումնական ձեռնարկ. Արտասահմանեան քաղաքացիներու նախապատրաստական ֆաքուլթեթներու համար», (Երեւան, 1968)
 • Ս. Գալստեան եւ Գրիգոր Գարեգինեան «Հայերէն զրուցարան», (Երեւան, 1990)