login
Yeni Başlayanlar için Ermenice-İkinci Kısım
Eğitim Dilleri
infoÖğrenci Statüsü

Bu kurs sayesine öğrenci çok sayıda kelime öğrenip, bu kelımeler ile cümleler kurabilecek. Aynı zamanda öğrenci, dil bilgisi kuralları öğrenecek ve okuma ve yazma yeteneklerini güçlendirecek. Değişik diyaloglar ve metinler sayesinde öğrenci kısa sohbetler kurabilecek.

Akademik Takvimi

Dönem

Kayıt Dönemi

Dersler

2024 Kış

8 Aralık (Cuma) - 23 Aralık (Pazar) 2023

8 Ocak (Pazartesi) - 12 Mart (Salı)

2024 Bahar

8 Mart (Cuma) – 23 Mart (Pazar)

1 Nisan (Pazartesi) –4 Haziran (Salı)

2024 Yaz

7 Haziran (Cuma) –22 Haziran (Pazar)

1 Temmuz (Pazartesi) –3 Eylül (Salı)

2024 Sonbahar

6 Eylül (Cuma) – 21 Eylül (Pazar)

7 Ekim (Pazartesi) –10 Aralık (Salı)

BEKLENEN KATILIM ÖLÇEĞİ (SAATLER/HAFTA)

 • Konular (ses - görüntü ve metin) - 1-2 saat
 • Tartışmalar - 2-3 saat
 • Ödevler - 2-3 saat
 • Haftalık beklenilen çalışma saatleri- 5-8 saat

Katılımcılar yapmalı

 • Sınıf arkadaşları ile iletişim kurmak– forumlar, sohbetler/mesajlar, sesli/görüntülü konferans,
 • Online metinleri ve konuları okuyup tartışmak,
 • Küçük guruplarla çalışıp online araçlardan olabildiği kadar yararlanmak.

KURSUN İÇERİĞİ

 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, sıfatların karşılaştırmalı dereceleri, eş anlamlılar, zıt anlamlılar, diyaloglar, metinler, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, noktalama işaretleri, özel/cins isimler, edatlar, diyaloglar, metinler, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadler, iletişimsel ifadeler, cümleler, emir kipi, olumsuz çekim, edatlar, diyaloglar, metinler, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, gereklilik kipi, olumsuz çekim, edatlar, diyaloglar, metinler, kelime biilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, işaret zamirleri, yardımcı fiilin olumlu ve olumsuz çekimleri, şimdiki ve geçmiş zamanda eksik fiiller, diyaloglar, metinler, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, niteleme zarfları /belirteci, dönüşlü fiiller, toplu isimlerin tekil ve çoğul kullanımı, diyaloglar, metinler, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, yer zarfları, düzenleme bağlacı, diyaloglar, metinler, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, geçmiş zamanın olumlu ve olumsuz çekimleri, zaman zarfları, şimdiki ve geçmiş zamanda eksik fiiller, diyaloglar, metinler, kelime bilgisi.

ÖĞRENME SONUÇLARI

Kursu tamamlayan öğrenciler, basit iletişim için gerekli olan temel tematik kelime bilgisini ve dil bilgisini edineceklerdir. Öğrenciler, basit günlük konular hakkında konuşan insanları anlayabilecekler. Öğrenciler, çok temel kişisel ve aile bilgileri, hobiler ve tercihler, alışveriş, yaşadıkları yer ve yerel bölge, iş hayatı ve boş zaman, tatiller ve etkinliklerle ilgili kelimeleri kullanarak kendilerini anlayacak ve ifade edeceklerdir. Öğrenciler, derslerin aktif kelime bilgisini ve gramer yapısını kullanarak kısa, basit metinleri ve duyuruları okuyabilecek, kısa ve basit notlar ve mesajlar yazabileceklerdir..

 

KURS PROGRAMI

Düzenli programın seçilmesi durumunda, haftada bir ders açılacak ve kurs, tanışma haftası da dahil olmak üzere 9 haftada tamamlanacaktır. Yavaş programın seçilmesi durumunda, iki haftada bir ders açılacak ve tanışma haftası da dahil olmak üzere kurs 16 haftada tamamlanacaktır..  

Hafta 0

Tanışma Haftası

Öğrenciler, kurs ayarlarını ve gerekliliklerini öğrenir, profillerini tamamlar, kendilerini birbirleriyle tanıştırır, tanıtıcı tartışma forumuna ve e-buluşmaya katılır ve ayrıca çalıştıkları saat dilimini belirler. Ayrıca bu süre zarfında öğrenci, teknik gereksinimleri, iletişim ve eğitim araçları hakkında da bilgi edinir, çalışma süresince Online Öğretmenle iletişim kurmak için doğru zaman dilimini seçer.

 

Haftalar 1-8

Dersler 1-8
Ödevler  ve alıştırmalar

Haftalar 1-16

Dersler 1-8
Ödevler ve alıştırmalar-Yavaş  program

 

Hafta 4

Dönem ortası sınavı

Hafta 8

Dönem ortası sınavı. Yavaş program

 

Hafta 8

Son sınav

Hafta 16

Son sınav. Yavaş program

KURS GEREKSİNİMLERİ VE NOT PROSEDÜRÜ

Öğrenciler online tartışmalara, forumlara ,sohbetlere aktif bir şekilde katılmalı, ayrıca verilen ödevleri zamanında bitirip teslim etmeliler. Öğrenciler ESÜ akademik ilkeleri ile tanışıp, sunulan ilkelere uymalılar.

Öğrencinin başarısı dönem boyunca topladığı notlar sayesinde belirlenir. Notlar aşağıdaki oranlara göre ölçülür. 

20% - katılım
20% - ödevler
20% - dönem ortası sınavı
30% - son sınav

Notlar harfler üzerinden ESÜ not ilkelerine göre verilir.

Öğretmen

teacher
Ani Dekirmenchyan

ÖĞRETİM METODOLOJİSİ

Elektronik metinler kullanım için kolay ve elde edilebilir şekilde düzenlenmişler. Bireysel ve takım çalışmalar sayesinde öğrenciler doğru incelemeler yapıyor, ve bilgilerini sınıf arkadaşları ile paylaşıyorlar. Kendi eğitiminde kendi yatırımı olan öğrenciler daha olumlu bi durumda olacaklar.

KURS METİNLERİ

Online metinleri kopyalamanız gerekmiyor. Bunlar derslerin bir parçasıdır. Öğrenciler tüm metninleri okumalı, dinlemeli, ve ödevlerini tamamlamalı. Online metinler kamuya açık profesyonel dilbilimsel edebiyat, akademik eğitim programlar, profesyonel dergilerde en son yayımlamalar ve okul eğitim programlar üzerinde hazırlanmıştır.

KURS KAYNAKLARI

 • N. Ayvazian. «Առավել գործածական քերականական եզրերի բառարան. հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն» [Sıkça kullanılan gramer terimler sözlüğü (Ermenice, Rusça, İngilizce) ]. (Erivan 2011)
 • S. Galstian. «Ուսումնական ձեռնարկ արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական ֆակուլտետների համար» [Yabancı öğrenciler için ders kitabı] . (Erivan: 1968)].
 • S. Galstian ve Grigor Gareginian «Հայերենի Զրուցարան» [Sözcük gruplar kitabı].(Erivan: 1990).
 • S. Garibian ve R. Sakapetoian. «Armenian Language» [Ermeni Dili]. (Moskova: 2008).