login
ՀԱՀ –ի Մանուկեան սրահ, Երեւան ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԵՏՆԻ ՎՐԱՅ - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՅԵԱՑՔ

Մաս 3- Դասախօսութիւններու շարքի երրրորդ մասը նուիրուած է Հայաստանի առաջին հանրապետութեան (1918-1920)։ Օրուան բանախօս՝ Գալիֆորնիոյ համալսարանի դասախօս՝ Դոկտ. Ռ. Յովհաննէսեան։ 20 Ապրիլ, 2018, Երեւան։ Համագործակցութեամբ ՀԲԸՄ-ի Հայաստանի գրասենեակի եւ Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանի։