card
login
Alt Orta Seviye Ermenice
Eğitim Dilleri İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Batı Ermenicesi
info Öğrenci Statüsü

Kursun temel amacı sözcüksel, gramatik ve fonolojik sistemlerin düzenli eğitimi sayesinde öğrencilerin Doğu Ermenicesi alanında olan bilgilerini daha da geliştirmektir. Öğrenciler seslilerin ve çift seslilerin ses değiştirme, aynı zamanda sıfat karşılaştırma, nicelik ve sıra sayıların kurallarını öğrenecekler. İleride öğrenciler konuşma, dinleme ve yazma  yeteneklerini geliştirecekler.

BEKLENEN KATILIM ÖLÇEĞİ (SAATLER/HAFTA)

 • Konular (ses - görüntü ve metin) - 1-2 saat
 • Tartışmalar - 2-3 saat
 • Ödevler - 2-3 saat
 • Haftalık beklenilen çalışma saatleri- 5-8 saat

Katılımcılar yapmalı

 • Diğer öğrencilerle mail iletişimi kurmak ve tartışmalarda, forumlarda, sohbetlerde, Skype ve video konferanslarda aktif olmak,
 • Online metinleri ve konuları okuyup tartışmak,
 • Küçük guruplarla çalışıp online araçlardan olabildiği kadar yararlanmak.

KURSUN İÇERİĞİ

 • Tematik kelimeler, çift sesliler, özel ve cins isimleri, metin, diyalog;
 • Tematik kelimeler, vurgu, ismler, metinler;
 • Tematik kelimeler, vurgu, nicelik ve sıra sayılar, metin, gelin yazalım;
 • Tematik kelimeler, sıfatların karşılaştırma dereceleri, ifadeler, diyaloglar, gelin yazalım;
 • Tematik kelimeler, Şimdiki ve Geçmiş Zaman çekimi, ifadeler, diyaloglar, gelin konuşalım;
 • Tematik kelimeler, Yakın Geçmiş ve Dili Geçmiş Zaman hikâyesi, ifadeler, diyaloglar, gelin yazalım;
 • Tematik kelimeler, Gelecek Zaman çekimi, ifadeler, diyaloglar, gelin konuşalım.

ÖĞRENME SONUÇLARI

Kursu bitirdikten sonra öğrenciler doğru cümleler kurabilecek.Aynı zamanda ses değiştirme, sıfatların karşılaştırma, nicelik ve sıra sayıların kullanma, ve özel ve cins isim kurallarını da öğrenecekler.

 

KURS PROGRAMI

Eğer düzenli çalışma programını seçtiyseniz (regular program) akademik dönem, tanıtım haftası dahil dokuz hafta (1 ders / 1 hafta) sürecek. Eğer yavaş çalışma programını seçtiyseniz (slow-mode program) akademik dönem, tanıtım haftası dahil on altı hafta (1 ders / 2 hafta) sürecek.

Hafta 0

Tanışma Haftası Öğrenci, çevrimiçi eğitim alanı, öğrenci rehberi hakkında bilgi edinir, profilini doldurur, forum tartışmalarına katılır, kendini tanıtır. Ayrıca bu süre zarfında öğrenci, teknik gereksinimleri, iletişim ve eğitim araçları hakkında da bilgi edinir, çalışma süresince Online Öğretmenle iletişim kurmak için doğru zaman dilimini seçer.

Hafta 1-8

Ders 1-8

Sorular ve Ödevle

Hafta 4

Dönem ortası sınavı

Hafta 8

Son sınav

KURS GEREKSİNİMLERİ VE NOT PROSEDÜRÜ

Öğrenciler online tartışmalara, forumlara ,sohbetlere aktif bir şekilde katılmalı, ayrıca verilen ödevleri zamanında bitirip teslim etmeliler. Öğrenciler ESÜ akademik ilkeleri ile tanışıp, sunulan ilkelere uymalılar.

Öğrencinin başarısı dönem boyunca topladığı notlar sayesinde belirlenir. Notlar aşağıdaki oranlara göre ölçülür. 

20% - katılım
20% - ödevler
20% - dönem ortası sınavı
30% - son sınav

Notlar harfler üzerinden ESÜ not ilkelerine göre verilir.

Öğretmen

teacher
Ani Dekirmenchyan

ÖĞRETİM METODOLOJİSİ

Elektronik metinler kullanım için kolay ve elde edilebilir şekilde düzenlenmişler. Bireysel ve takım çalışmalar sayesinde öğrenciler doğru incelemeler yapıyor, ve bilgilerini sınıf arkadaşları ile paylaşıyorlar. Kendi eğitiminde kendi yatırımı olan öğrenciler daha olumlu bi durumda olacaklar.

KURS METİNLERİ

Online metinleri kopyalamanız gerekmiyor. Bunlar derslerin bir parçasıdır. Öğrenciler tüm metninleri okumalı, dinlemeli, ve ödevlerini tamamlamalı. Online metinler kamuya açık profesyonel dilbilimsel edebiyat, akademik eğitim programlar, profesyonel dergilerde en son yayımlamalar ve okul eğitim programlar üzerinde hazırlanmıştır.

KURS KAYNAKLARI

 • S. Abrahamian. «Հայոց լեզու, բառ ու խոսք» [Ermeni dili, kelime ve söz]. (Erivan, 1972).
 • C. Gülamirian. «Հայոց լեզվի տարրական ուսուցման մեթոդիկա» [Ermeni dili. Temel Ermenice öğretme metodolojisi].(Erivan, 2006).
 • G. Cahugian. «Հայոց լեզու» [Ermeni dili]. (Erivan, 1978).
 • V. I. Kapinos. «Развитие речи. Теория и практика обучения» [Dil gelişimi, Eğitim teorisi ve uygulaması].(Moskova, 1991).
 • S.Tş. Saviknon ve M.S.Berns., Communicative language teaching: Where are we going? Studies in Language Learning. [Iletişim eğitimi: Nereye gidiyoruz? Dil eğitimi](Oxford, Oxford Üniversitesi Yayınları, 1983).