login
Alt Orta Seviye Ermenice
Eğitim Dilleri
infoÖğrenci Statüsü

Kursun temel amacı sözcüksel, gramatik ve fonolojik sistemlerin düzenli eğitimi sayesinde öğrencilerin Doğu Ermenicesi alanında olan bilgilerini daha da geliştirmektir. Öğrenciler seslilerin ve çift seslilerin ses değiştirme, aynı zamanda sıfat karşılaştırma, nicelik ve sıra sayıların kurallarını öğrenecekler. İleride öğrenciler konuşma, dinleme ve yazma  yeteneklerini geliştirecekler.

BEKLENEN KATILIM ÖLÇEĞİ (SAATLER/HAFTA)

 • Konular (ses - görüntü ve metin) - 1-2 saat
 • Tartışmalar - 2-3 saat
 • Ödevler - 2-3 saat
 • Haftalık beklenilen çalışma saatleri- 5-8 saat

Katılımcılar yapmalı

 • Diğer öğrencilerle mail iletişimi kurmak ve tartışmalarda, forumlarda, sohbetlerde, Skype ve video konferanslarda aktif olmak,
 • Online metinleri ve konuları okuyup tartışmak,
 • Küçük guruplarla çalışıp online araçlardan olabildiği kadar yararlanmak.

KURSUN İÇERİĞİ

 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, işaret zamirleri, düzensiz çoğul isimlerin oluşumu, basit ve karmaşık kelimeler, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, soru zamirleri, bağlaçlar, karmaşık kelimeler, önekler, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, ölçü ve nicelik zarfları, ismin –e hali, ekler içeren kelimeler, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, basit geçmiş zaman, olumsuz çekim, iyelik durum eklerinin çekimleri, imla ve telaffuz, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, ünsüzlerin imlası ve telaffuzu, belirtme durumu, ilgi zamirleri, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, gösterge kipinin olumlu ve olumsuz çekimi, çıkma durum, ünsüzlerin imla ve yazılışı, deyimsel fiiller, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, gelecek koşullu zaman, araç durumu, ünsüzlerin imla ve yazılışı, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, mişli geçmiş zamanın olumlu ve olumsuz çekimi, kalma durumu, ünsüzlerin imla ve yazılışı, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi.

ÖĞRENME SONUÇLARI

Kursu tamamladıktan sonra öğrenciler tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler ve cümleler üzerine kapsamlı bir araştırma yapacaklardır. Düzensiz çoğul isimlerin, basit ve karmaşık kelimelerin ve işaret zamirlerinin oluşumundan başlayarak çeşitli dilsel unsurlar aracılığıyla yavaş yavaş ilerleyeceklerdir. Öğrenciler ilerledikçe soru zamirleri, bağlaçlar ve isim durumları ve son ekleri olan kelimelerin yanı sıra ölçü ve nicelik zarflarını içeren daha karmaşık yapıları keşfedecekler. Diyaloglar, metinler ve alıştırmalar aracılığıyla anlayışlarını pekiştirecek ve kelime bilgilerini genişletecekler.

 

KURS PROGRAMI

Düzenli programın seçilmesi durumunda haftada bir ders işlenecek ve kurs, oryantasyon/tanışma haftası dahil 9 haftada tamamlanacaktır. Yavaş programın seçilmesi durumunda bir ders iki haftada işlenecek ve kurs oryantasyon/tanışma haftası dahil 16 haftada tamamlanacaktır.

Hafta 0

Tanışma Haftası
Öğrenci, çevrimiçi eğitim alanı, öğrenci rehberi hakkında bilgi edinir, profilini doldurur, forum tartışmalarına katılır, kendini tanıtır. Ayrıca bu süre zarfında öğrenci, teknik gereksinimleri, iletişim ve eğitim araçları hakkında da bilgi edinir, çalışma süresince Online Öğretmenle iletişim kurmak için doğru zaman dilimini seçer.

Hafta 1-8

Ders 1-8 
Sorular ve Ödevle

Hafta 1-16

Ders 1-8 
Ödevler  ve alıştırmalar-Yavaş  program

Hafta 4

Dönem ortası sınavı

Hafta 8

Dönem ortası sınavı. Yavaş program

Hafta 8

Son sınav

Hafta 16

Son sınav. Yavaş program  

KURS GEREKSİNİMLERİ VE NOT PROSEDÜRÜ

Öğrenciler online tartışmalara, forumlara ,sohbetlere aktif bir şekilde katılmalı, ayrıca verilen ödevleri zamanında bitirip teslim etmeliler. Öğrenciler ESÜ akademik ilkeleri ile tanışıp, sunulan ilkelere uymalılar.

Öğrencinin başarısı dönem boyunca topladığı notlar sayesinde belirlenir. Notlar aşağıdaki oranlara göre ölçülür. 

20% - katılım
20% - ödevler
30% - dönem ortası sınavı
30% - son sınav

Notlar harfler üzerinden ESÜ not ilkelerine göre verilir.

Öğretmen

teacher
Ani Dekirmenchyan

ÖĞRETİM METODOLOJİSİ

Elektronik metinler kullanım için kolay ve elde edilebilir şekilde düzenlenmişler. Bireysel ve takım çalışmalar sayesinde öğrenciler doğru incelemeler yapıyor, ve bilgilerini sınıf arkadaşları ile paylaşıyorlar. Kendi eğitiminde kendi yatırımı olan öğrenciler daha olumlu bi durumda olacaklar.

KURS METİNLERİ

Online metinleri kopyalamanız gerekmiyor. Bunlar derslerin bir parçasıdır. Öğrenciler tüm metninleri okumalı, dinlemeli, ve ödevlerini tamamlamalı. Online metinler kamuya açık profesyonel dilbilimsel edebiyat, akademik eğitim programlar, profesyonel dergilerde en son yayımlamalar ve okul eğitim programlar üzerinde hazırlanmıştır.

 

KURS KAYNAKLARI

 • Ayvazyan N. «Առավել գործածական քերականական եզրերի բառարան. հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն». [Sık Kullanılan Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü: Ermenice, Rusça, İngilizce] (Yerevan: 2000).
 • Galstyan S. «Ուսումնական ձեռնարկ արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական ֆակուլտետների համար»  [Yabancı Öğrenciler için Ermenice Ders Kitabı] (Yerevan: 1968)].
 • Galstyan S. ve Grigor Gareginyan «Հայերենի Զրուցարան»   [Ermeni Dili için Konuşma Kitabı].(Yerevan: 1990); Garibyan S. ve R. Sakapetoyan.“Ermeni Dili”(Moskova: 2008).