login
Alt Orta Seviye Batı Ermenicesi
Eğitim Dilleri
infoÖğrenci Statüsü

Kursun temel amacı sözcüksel, gramatik ve fonolojik sistemlerin düzenli eğitimi sayesinde öğrencilerin Batı Ermenicesi alanında olan bilgilerini daha da geliştirmektir. Öğrenciler seslilerin ve çift seslilerin ses değiştirme, aynı zamanda sıfat karşılaştırma, nicelik ve sıra sayıların kurallarını öğrenecekler. İleride öğrenciler konuşma, dinleme ve yazma yeteneklerini geliştirecekler.

Akademik Takvimi

DönemKayıt DönemiDersler
2025 Kış6 Aralık (Cuma) - 22 Aralık (Pazar) 20246 Ocak (Pazartesi) - 11 Mart (Salı)
2025 Bahar7 Mart (Cuma) – 23 Mart (Pazar)7 Nisan (Pazartesi) –10 Haziran (Salı)
2025 Yaz6 Haziran (Cuma) –22 Haziran (Pazar)7 Temmuz (Pazartesi) –9 Eylül (Salı)
2025 Sonbahar5 Eylül (Cuma) – 21 Eylül (Pazar)6 Ekim (Pazartesi) –9 Aralık (Salı)

BEKLENEN KATILIM ÖLÇEĞİ (SAATLER/HAFTA)

 • Konular (ses - görüntü ve metin) - 1-2 saat
 • Tartışmalar - 2-3 saat
 • Ödevler - 2-3 saat
 • Haftalık beklenilen çalışma saatleri- 5-8 saat

Katılımcılar yapmalı

 • Sınıf arkadaşları ile iletişim kurmak– forumlar, sohbetler/mesajlar, sesli/görüntülü konferans,
 • Online metinleri ve konuları okuyup tartışmak,
 • Küçük guruplarla çalışıp online araçlardan olabildiği kadar yararlanmak.

KURSUN İÇERİĞİ

 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, işaret zamirleri, çoğul isimlerin oluşumu, basit ve karmaşık kelimeler, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, soru zamirleri, bağlaçlar, isim halleri, karmaşık kelimeler, önekler, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, ölçü ve nicelik zarfları, iyelik durumu, ekli kelimeler, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, şimdiki zaman, olumsuz çekim, iyelik durum ekleri, imla ve telaffuz, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, ünsüzlerin imla ve telaffuzu, iyelik durumu, ilgi zamirleri, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, mişli geçmiş zamanın olumlu ve olumsuz çekimi, çıkma hali, ünsüzlerin imla ve yazılışı, deyimsel fiiller, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi;
 • Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, şimdiki zamanın olumlu ve olumsuz çekimi, araç durumu, ünsüzlerin imla ve yazılışı, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi;
 • Thematic words, word combinations, communicative expressions, sentences, affirmative and negative conjugation of the past perfect tense, revision of noun cases, orthography and spelling of consonants, dialogues, texts, exercises, vocabulary. Tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, mişli geçmiş zamanın olumlu ve olumsuz çekimi, isim durumları.özet, ünsüzlerin imla ve yazılışı, diyaloglar, metinler, alıştırmalar, kelime bilgisi.

ÖĞRENME SONUÇLARI

Kursu tamamlayan öğrenciler, Ermeni alfabesinin tüm harflerini ve seslerini bileceklerdir. Tanıdık günlük ifadeleri ve çok basit ifadeleri anlayıp kullanabilecek, kendilerini ve başkalarını tanıtabilecek ve ayrıca kişisel ayrıntılarla ilgili sorular sorabilecek ve yanıtlayabileceklerdir.

KURS PROGRAMI

Düzenli programın seçilmesi durumunda, haftada bir ders açılacak ve kurs, tanışma haftası da dahil olmak üzere 9 haftada tamamlanacaktır. Yavaş programın seçilmesi durumunda, iki haftada bir ders açılacak ve tanışma haftası da dahil olmak üzere kurs 16 haftada tamamlanacaktır.

Hafta 0

Tanışma Haftası
Öğrenciler, kurs ayarlarını ve gerekliliklerini öğrenir, profillerini tamamlar, kendilerini birbirleriyle tanıştırır, tanıtıcı tartışma forumuna ve e-buluşmaya katılır ve ayrıca çalıştıkları saat dilimini belirler.

Haftalar 1-8

Dersler 1-8
Ödevler  ve alıştırmalar

Haftalar 1-16

Dersler 1-16
Ödevler  ve alıştırmalar-Yavaş  program

Hafta 4

Dönem ortası sınavı

Hafta 8

Dönem ortası sınavı. Yavaş program

Hafta 8

Son sınav

Hafta 16

Son sınav. Yavaş program  

KURS GEREKSİNİMLERİ VE NOT PROSEDÜRÜ

Öğrenciler online tartışmalara, forumlara ,sohbetlere aktif bir şekilde katılmalı, ayrıca verilen ödevleri zamanında bitirip teslim etmeliler. Öğrenciler ESÜ akademik ilkeleri ile tanışıp, sunulan ilkelere uymalılar.

Öğrencinin başarısı dönem boyunca topladığı notlar sayesinde belirlenir. Notlar aşağıdaki oranlara göre ölçülür. 

20% - katılım
20% - ödevler
20% - dönem ortası sınavı
30% - son sınav

Notlar harfler üzerinden ESÜ not ilkelerine göre verilir.

Öğretmen

teacher
Ani Dekirmenchyan

ÖĞRETİM METODOLOJİSİ

Elektronik metinler kullanım için kolay ve elde edilebilir şekilde düzenlenmişler. Bireysel ve takım çalışmalar sayesinde öğrenciler doğru incelemeler yapıyor, ve bilgilerini sınıf arkadaşları ile paylaşıyorlar. Kendi eğitiminde kendi yatırımı olan öğrenciler daha olumlu bi durumda olacaklar.

KURS METİNLERİ

Online metinleri kopyalamanız gerekmiyor. Bunlar derslerin bir parçasıdır. Öğrenciler tüm metninleri okumalı, dinlemeli, ve ödevlerini tamamlamalı. Online metinler kamuya açık profesyonel dilbilimsel edebiyat, akademik eğitim programlar, profesyonel dergilerde en son yayımlamalar ve okul eğitim programlar üzerinde hazırlanmıştır.

KURS KAYNAKLARI

 • Arakelian K. «Դիւրուն Հայերէն 1,2,3»[Kolay Ermenice 1,2,3] . (Beyrut, 2007).
 • Çolakian H. «Արեւմտահայերէնի քերականութիւն. կանոնակարգ եւ խնդիրներ» Ա. եւ Բ. գիրք, [Batı Ermenicesi Dilbilgisi], 1, 2 ciltler, (Երեւան, 2017)
 • Hilda Galfaian-Panosian «Արեւմտահայ Գրական Լեզուի Ուսումնական Ձեռնարկ» [Edebi Batı Ermenicesi Öğretimi El Kitabı 1,2,3].(Yerevan, 2009).