card
login
Yeni başlayanlar için Batı Ermenicesi
Eğitim Dilleri İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Doğu Ermenicesi
info Öğrenci Statüsü

Bu kurs sayesine öğrenci Ermeni alfabesi ile tanışıp, Batı Ermenicesi okuma yazmasıni öğrenecek. Sınırlı kelime bilgisi ile olumlu ve olumsuz cümleler kurup, fiilleri şimdiki, geçmiş ve gelecek zamanlarda çekebilecek. Öğrenci kısa cümleler ve küçük diyaloglar kurabilmeyi öğrenecek. Her dersin sonunda öğrenci ödevler tamamlıyor, ve okuma, konuşma ve duyma yeteneklerini geliştiriyor. İllüstrasyonlar dil eğitimini daha kolaylaştırıyorlar

Akademik Takvimi

Dönem

Kayıt Dönemi

Dersler

2023 Kış

2 Aralık (Cuma) - 19 Aralık (Pazar) 2022

9 Ocak (Pazartesi) - 14 Mart (Salı)

2023 Bahar

10 Mart (Cuma) – 26 Mart (Pazar)

10 Nisan (Pazartesi) –13 Haziran (Salı)

2023 Yaz

9 Haziran (Cuma) –25 Haziran (Pazar)

10 Temmuz (Pazartesi) –12 Eylül (Salı)

2023 Sonbahar

8 Eylül (Cuma) – 24 Eylül (Pazar)

10 Ekim (Pazartesi) –12 Aralık (Salı)

BEKLENEN KATILIM ÖLÇEĞİ (SAATLER/HAFTA)

 • Konular (ses - görüntü ve metin) - 1-2 saat
 • Tartışmalar - 2-3 saat
 • Ödevler - 2-3 saat
 • Haftalık beklenilen çalışma saatleri- 5-8 saat

Katılımcılar yapmalı

 • Sınıf arkadaşları ile iletişim kurmak– forumlar, sohbetler/mesajlar, sesli/görüntülü konferans,
 • Online metinleri ve konuları okuyup tartışmak,
 • Küçük guruplarla çalışıp online araçlardan olabildiği kadar yararlanmak.

KURSUN İÇERİĞİ

 • Ses-harf-sözcük, tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, ünlüler ve ünsüzler, cümleler, zamirler, şimdiki zamanda 'olmak' fiili, diyaloglar, kelime bilgisi;
 • Ses-harf-sözcük, tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, ünlüler ve ünsüzler, cümleler, isim sayısı, şimdiki zaman, diyaloglar, kelime bilgisi;
 • Ses-harf-sözcük, tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, kelimelerin yazılışı, diyaloglar, kelime bilgisi;
 • Ses-harf-sözcük, tematik sözcükler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, iyelik zamirleri, edatlar, diyaloglar, kelime bilgisi;
 • Ses-harf-sözcük, tematik kelimelerifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, geçmiş zaman, sayılar, diyaloglar, kelime bilgisi;
 • Ses-harf-sözcük, tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, işaret zamirleri, diyaloglar, kelime bilgisi;
 • Ses-harf-sözcük, tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, sıfatlar, diyaloglar, kelime bilgisi;
 • Ses-harf-sözcük, tematik kelimeler, ifadeler, iletişimsel ifadeler, cümleler, imla, gelecek zaman, diyaloglar, kelime bilgisi.

ÖĞRENME SONUÇLARI

Kursu tamamlayan öğrenciler, Ermeni alfabesinin tüm harflerini ve seslerini bileceklerdir. Tanıdık günlük ifadeleri ve çok basit ifadeleri anlayıp kullanabilecek, kendilerini ve başkalarını tanıtabilecek ve ayrıca kişisel ayrıntılarla ilgili sorular sorabilecek ve yanıtlayabileceklerdir.

KURS PROGRAMI

Düzenli programın seçilmesi durumunda, haftada bir ders açılacak ve kurs, tanışma haftası da dahil olmak üzere 9 haftada tamamlanacaktır. Yavaş programın seçilmesi durumunda, iki haftada bir ders açılacak ve tanışma haftası da dahil olmak üzere kurs 16 haftada tamamlanacaktır.

Hafta 0

Tanışma Haftası Öğrenciler, kurs ayarlarını ve gerekliliklerini öğrenir, profillerini tamamlar, kendilerini birbirleriyle tanıştırır, tanıtıcı tartışma forumuna ve e-buluşmaya katılır ve ayrıca çalıştıkları saat dilimini belirler.

Haftalar 1-8

Dersler 1-8

Ödevler  ve alıştırmalar

Haftalar 1-16

Dersler 1-16
Ödevler  ve alıştırmalar-Yavaş  program

Hafta 4

Dönem ortası sınavı

Hafta 8

Dönem ortası sınavı. Yavaş program

Hafta 8

Son sınav

Hafta 16

Son sınav. Yavaş program   

KURS GEREKSİNİMLERİ VE NOT PROSEDÜRÜ

Öğrenciler online tartışmalara, forumlara ,sohbetlere aktif bir şekilde katılmalı, ayrıca verilen ödevleri zamanında bitirip teslim etmeliler. Öğrenciler ESÜ akademik ilkeleri ile tanışıp, sunulan ilkelere uymalılar.

Öğrencinin başarısı dönem boyunca topladığı notlar sayesinde belirlenir. Notlar aşağıdaki oranlara göre ölçülür. 

20% - katılım
20% - ödevler
20% - dönem ortası sınavı
30% - son sınav

Notlar harfler üzerinden ESÜ not ilkelerine göre verilir.

Öğretmen

teacher
Ani Dekirmenchyan

ÖĞRETİM METODOLOJİSİ

Elektronik metinler kullanım için kolay ve elde edilebilir şekilde düzenlenmişler. Bireysel ve takım çalışmalar sayesinde öğrenciler doğru incelemeler yapıyor, ve bilgilerini sınıf arkadaşları ile paylaşıyorlar. Kendi eğitiminde kendi yatırımı olan öğrenciler daha olumlu bi durumda olacaklar.

KURS METİNLERİ

Online metinleri kopyalamanız gerekmiyor. Bunlar derslerin bir parçasıdır. Öğrenciler tüm metninleri okumalı, dinlemeli, ve ödevlerini tamamlamalı. Online metinler kamuya açık profesyonel dilbilimsel edebiyat, akademik eğitim programlar, profesyonel dergilerde en son yayımlamalar ve okul eğitim programlar üzerinde hazırlanmıştır.

KURS KAYNAKLARI

 • Arakelyan K.«ԴիւրունՀայերէն 1,2,3»"Kolay Ermeni Dili 1,2,3".(Beyrut, 2007).
 • Çolakyan H.«Արեւմտահայերէնի քերականութիւն. Կանոնակարգ եւ խնդիրներ» Ա. եւ Բ. գիրք, "Batı Ermenicesi Dilbilgisi. düzenleme sorunları" A. ve B. kitap, [Batı Ermenicesi Dilbilgisi], 1, 2 cilt, (Yerevan, 2017)
 • Hilda Galfaian-Panosian «Արեւմտահայ Գրական Լեզուի Ուսումնական Ձեռնարկ» "Batı Ermenicesi edebi dili öğretimi el kitabı 1,2,3" (Yerevan, 2009).
 • Melkonian Z. «Գործնական Քերականութիւն Արդի Հայերէն Լեզուի» "Modern Ermeni Dili. Pratik Gramer".(Beyrut, 1981).
 • Tonekian K. «Հայոց Լեզուի Նոր Բառարան»"Yeni Ermenice Sözlük". (Beyrut, 1992).