login
Orta Seviye Ermenice
Eğitim Dilleri
infoÖğrenci Statüsü

Kursun temel amacı sözcüksel, gramatik ve fonolojik sistemlerin düzenli eğitimi sayesinde öğrencilerin Doğu Ermenicesi alanında olan bilgilerini daha da geliştirmektir. Öğrenciler Ermenice’nin genel morfolojik ve sözdizim şekillerini, ve ayrıca Doğru Telaffuz ve Yazım kurallarını öğrenecekler. İleride öğrenciler konuşma, dinleme, okuma ve yazma yeteneklerini geliştirecekler.

Akademik Takvimi

Dönem

Kayıt Dönemi

Dersler

2024 Kış

8 Aralık (Cuma) - 23 Aralık (Pazar) 2023

8 Ocak (Pazartesi) - 12 Mart (Salı)

2024 Bahar

8 Mart (Cuma) – 23 Mart (Pazar)

1 Nisan (Pazartesi) –4 Haziran (Salı)

2024 Yaz

7 Haziran (Cuma) –22 Haziran (Pazar)

1 Temmuz (Pazartesi) –3 Eylül (Salı)

2024 Sonbahar

6 Eylül (Cuma) – 21 Eylül (Pazar)

7 Ekim (Pazartesi) –10 Aralık (Salı)

BEKLENEN KATILIM ÖLÇEĞİ (SAATLER/HAFTA)

 • Konular (ses - görüntü ve metin) - 1-2 saat
 • Tartışmalar - 2-3 saat
 • Ödevler - 2-3 saat
 • Haftalık beklenilen çalışma saatleri- 5-8 saat

Katılımcılar yapmalı

 • Diğer öğrencilerle mail iletişimi kurmak ve tartışmalarda, forumlarda, sohbetlerde, Skype ve video konferanslarda aktif olmak,
 • Online metinleri ve konuları okuyup tartışmak,
 • Küçük guruplarla çalışıp online araçlardan olabildiği kadar yararlanmak.

 

KURSUN İÇERİĞİ

 • Kelimeler ve ifadeler, Yalın hal, Basit Geçmiş Zaman, Olumlu Çekim, cümleler, metin, gelin yazalım;
 • Kelimeler ve ifadeler, ismin –in hali, Basit Geçmiş Zaman, olumsuz çekim, diyalog, gelin yazalım;
 • Kelimeler ve ifadeler, diyalog, ismin -e hali, Süreki Geçmiş Zaman, olumsuz çekim, metin, gelin yazalım;
 • Kelimeler ve ifadeler, metin, ismin –i hali, belirtme durumu, Geçmiş Zaman, olumsuz çekim, metin, gelin yazalım;
 • Kelimeler ve ifadeler, metin, ismin –den hali,Yakın Gelecek zaman, olumsuz çekim, metin, gelin yazalım;
 • Kelimeler ve ifadeler, metin, isim oluşturan sonekler ve önekler, Araç durumu, metin, gelin yazalım;
 • Kelimeler ve ifadeler, metin, sayı ve sıfat oluşturan sonekler ve önekler, ismin –de hali, diyalog, gelin yazalım;
 • Kelimeler ve ifadeler, metin, Fiil Çekimi , diyalog, gelin yazalım.

ÖĞRENME SONUÇLARI

Kursu bitirdikten sonra öğrenciler doğru cümleler kurabilip, aynı zamanda Doğru Telaffuz ve Yazım kurallarını öğrenecekler. Öğrenciler hatasız yazmayı, okumayı ve duydukları cümleleri doğru anlamayı öğrenecekler.

 

KURS PROGRAMI

Eğer düzenli çalışma programını seçtiyseniz (regular program) akademik dönem, tanıtım haftası dahil dokuz hafta (1 ders / 1 hafta) sürecek. Eğer yavaş çalışma programını seçtiyseniz (slow-mode program) akademik dönem, tanıtım haftası dahil on altı hafta (1 ders / 2 hafta) sürecek.

Hafta 0

Tanışma Haftası Öğrenci, çevrimiçi eğitim alanı, öğrenci rehberi hakkında bilgi edinir, profilini doldurur, forum tartışmalarına katılır, kendini tanıtır. Ayrıca bu süre zarfında öğrenci, teknik gereksinimleri, iletişim ve eğitim araçları hakkında da bilgi edinir, çalışma süresince Online Öğretmenle iletişim kurmak için doğru zaman dilimini seçer.

Hafta 1-8

Ders 1-8

Sorular ve Ödevle

Hafta 4

Dönem ortası sınavı

Hafta 8

Son sınav

KURS GEREKSİNİMLERİ VE NOT PROSEDÜRÜ

Öğrenciler online tartışmalara, forumlara ,sohbetlere aktif bir şekilde katılmalı, ayrıca verilen ödevleri zamanında bitirip teslim etmeliler. Öğrenciler ESÜ akademik ilkeleri ile tanışıp, sunulan ilkelere uymalılar.

Öğrencinin başarısı dönem boyunca topladığı notlar sayesinde belirlenir. Notlar aşağıdaki oranlara göre ölçülür. 

20% - katılım
20% - ödevler
20% - dönem ortası sınavı
30% - son sınav

Notlar harfler üzerinden ESÜ not ilkelerine göre verilir.

Öğretmen

teacher
Ani Dekirmenchyan

ÖĞRETİM METODOLOJİSİ

Elektronik metinler kullanım için kolay ve elde edilebilir şekilde düzenlenmişler. Bireysel ve takım çalışmalar sayesinde öğrenciler doğru incelemeler yapıyor, ve bilgilerini sınıf arkadaşları ile paylaşıyorlar. Kendi eğitiminde kendi yatırımı olan öğrenciler daha olumlu bi durumda olacaklar.

KURS METİNLERİ

Online metinleri kopyalamanız gerekmiyor. Bunlar derslerin bir parçasıdır. Öğrenciler tüm metninleri okumalı, dinlemeli, ve ödevlerini tamamlamalı. Online metinler kamuya açık profesyonel dilbilimsel edebiyat, akademik eğitim programlar, profesyonel dergilerde en son yayımlamalar ve okul eğitim programlar üzerinde hazırlanmıştır.

KURS KAYNAKLARI

 • N. Ayvazian. «Առավել գործածական քերականական եզրերի բառարան. հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն» [Sıkça kullanılan gramer terimler sözlüğü (Ermenice, Rusça, İngilizce) ]. (Erivan 2011)
 • S. Galstian. «Ուսումնական ձեռնարկ արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական ֆակուլտետների համար» [Yabancı öğrenciler için ders kitabı] . (Erivan: 1968)].
 • S. Galstian ve Grigor Gareginian «Հայերենի Զրուցարան» [Sözcük gruplar kitabı].(Erivan: 1990).
 • S. Garibian ve R. Sakapetoian. «Armenian Language» [Ermeni Dili]. (Moskova: 2008).