login
Başarı Öyküleri
“Dilimizin sonsuza kadar yaşayabilmesi için herkesi Ermenice öğrenmeye, dil becerilerini geliştirmeye davet ediyorum” 08/10/2022

Konstantinopolis'te (bugünkü İstanbul) bir Ermeni hanesinde dünyaya gelen, ancak Ermeni dilini sık sık kullanma imkanından yoksun olan Maritsa Karagözyan, Ermeni anaokulunu bitirdikten kısa bir süre sonra atalarının dilinden uzaklaştığını fark etmiştir. Ardından Türkçe eğitimine devam etmiş ve yıllar sonra Ermenice becerilerini geliştirme tutkusunu yeniden keşfetmiştir.


“Köklerim Kayseri’ye kadar uzanıyor. Annem de babam da Ermenice biliyordu. Ancak evde pek kullanılmadı” diye hatırlıyor Maritsa.


Dili çok iyi konuşmamasına rağmen, Ermeni köklerini açmaya ve binlerce yıllık geleneklerine bağlanmaya olan ilgisini asla kaybetmemiştir. 2015 yılında Maritsa, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin en çok kutlanan bayramlarından biri olan Kutsal Yağ Kutsaması'na katılmak için Ermenistan'ı ziyaret etmeye karar vermiştir.


“Birçok kiliseyi, turistik yeri ziyaret ettim, hatta Katolikos II. Karekin ile tanıştım ve kutsandım. Ermenistan'da geçirilen zaman paha biçilemezdi.”


Bu sadece memlekete yapılan keyifli bir ziyaret değil, aynı zamanda belirleyici bir ziyaret oldu. 


“Bir gün EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi tarafından verilen online Ermeni Dili dersini alan arkadaşım derslere katılmamı teklif etti. Kurstan çok memnun kaldım ve Ermenicemi geliştirmek istedim.”


Kısa bir süre sonra ESÜ, Maritsa'nın Türkçe aracılığıyla öğretilen Batı Ermenicesi kursunun Orta Seviyesine kaydolmak için başvurusunu aldı.


"Derslere başladım. Online Öğretmenim Zepur Kheblikian'dı. Kendi çalışma saatlerimi seçmekte özgürdüm ve dili gerçek zamanlı olarak uygulamak için eğitmenle haftalık toplantılar yaptım. Şimdi, Bayan Zepur'u sadece harika bir öğretmen değil, aynı zamanda iyi bir arkadaşım, neredeyse bir kız kardeşim olarak görüyorum. ” 


“Maritsa çok dikkatli, dakik ve çalışkan bir öğrencidir. Ermeni diline ve genel olarak Ermeni kültürüne büyük bir sevgisi var. Eğitimi boyunca her zaman hazırlıklıydı ve ESÜ'nin düzenlediği online etkinliklere büyük bir istekle katılırdı. Amacı Ermenice becerilerini geliştirmek, dili akıcı bir şekilde konuşmak ve Ermenistan ve kültürü hakkındaki bilgilerini zenginleştirmekti”, diye hatırlıyor ESÜ Online Öğretmeni Zepur.


Orta seviyeyi başarıyla geçen Maritsa, eğitimine ESÜ ile devam etmiş ve Ermenice bilgisini en üst seviyeye çıkarmıştır. 


Sonunda eğitim yoluyla Ermeni mirasıyla bağlantı kurmanın erişilebilir bir yolunu bulan Maritsa, ESÜ Kurucu Başkanı Dr. Yervant Zorian'a teşekkürlerini sürdürüyor: “Çok minnettarım ve özellikle genç Ermenilere Ermenice öğrenmeleri ve geliştirmeleri için verilen fırsat için Dr. Yervant Zorian'a teşekkür etmek istiyorum.”


Maritsa, gençlik yıllarında Ermenice eğitimi için fırsat olmamasına rağmen, şimdi Batı Ermenicesini akıcı bir şekilde konuşuyor. “Dilimizin sonsuza kadar yaşayabilmesi için herkesi Ermenice öğrenmeye, dil becerilerini geliştirmeye davet ediyorum,” mesajıyla bitiriyor sözünü.


Türkiye'den 600'den fazla öğrenci ESÜ'de eğitim almış veya halen eğitim almaya devam etmektedir.