login
Ön İleri Seviye Batı Ermenicesi
Eğitim Dilleri
infoÖğrenci Statüsü

Kursun temel amacı öğrencilerin Batı Ermenicesi alanında olan bilgilerini geliştirmektir. Öğrenciler metinler ve diyaloglar sayesinde konuşma, okuma, yazma ve dinleme yeteneklerini geliştirmeye devam edecekler. İleride değişik ödevler ve alıştırmalar sayesinde öğrenciler bilgilerini güçlendirecekler.
 Öğrenciler şahıs, belirli, işaret, iyelik, karşılıklı ve dönüşlü, soru, olumsuz zamirlerin, ve aynı zamanda etken ve edilgen fiil çatısının oluşturma ve kullanma kurallarını öğrenecekler.

Akademik Takvimi

DönemKayıt DönemiDersler
2025 Kış6 Aralık (Cuma) - 22 Aralık (Pazar) 20246 Ocak (Pazartesi) - 11 Mart (Salı)
2025 Bahar7 Mart (Cuma) – 23 Mart (Pazar)7 Nisan (Pazartesi) –10 Haziran (Salı)
2025 Yaz6 Haziran (Cuma) –22 Haziran (Pazar)7 Temmuz (Pazartesi) –9 Eylül (Salı)
2025 Sonbahar5 Eylül (Cuma) – 21 Eylül (Pazar)6 Ekim (Pazartesi) –9 Aralık (Salı)

BEKLENEN KATILIM ÖLÇEĞİ (SAATLER/HAFTA)

 • Konular (ses - görüntü ve metin) - 1-2 saat
 • Tartışmalar - 2-3 saat
 • Ödevler - 2-3 saat
 • Haftalık beklenilen çalışma saatleri- 5-8 saat

Katılımcılar yapmalı

 • Diğer öğrencilerle mail iletişimi kurmak ve tartışmalarda, forumlarda, sohbetlerde, Skype ve video konferanslarda aktif olmak,
 • Online metinleri ve konuları okuyup tartışmak,
 • Küçük guruplarla çalışıp online araçlardan olabildiği kadar yararlanmak.

KURSUN İÇERİĞİ

•    Kelimeler ve ifadeler; diyalog; ismin sayısı; şahıs zamirleri; metin;
•    Kelimeler ve ifadeler; diyalog; belirli zamirler; işaret zamirleri; metin;
•    Kelimeler ve ifadeler; diyalog; sıfatlar; soru zamirleri; metin;
•    Kelimeler ve ifadeler; diyalog; sayılar; karşılıklı ve dönüşlü zamirleri; metin;
•    Kelimeler ve ifadeler; diyalog; fiil çatısı; olumsuz zamirler, metin;
•    Kelimeler ve ifadeler; diyalog; soru zamirleri; metin;
•    Kelimeler ve ifadeler; diyalog; etken çatı; olumsuz zamirler; metin;
•    Kelimeler ve ifadeler; diyalog; edilgen çatı; iyelik zamirleri, metin.
 

ÖĞRENME SONUÇLARI

Kursu bitirdikten sonra öğrenciler fiillerin, zamirlerin, sıfatların ve sayıların oluşturma ve kullanma kurallarını öğrenmiş olacaklar. Öğrenciler hatasız yazmayı, okumayı ve duydukları cümleleri doğru anlamayı öğrenecekler.

KURS PROGRAMI

Eğer düzenli çalışma programını seçtiyseniz (regular program) akademik dönem, tanıtım haftası dahil dokuz hafta (1 ders / 1 hafta) sürecek. Eğer yavaş çalışma programını seçtiyseniz (slow-mode program) akademik dönem, tanıtım haftası dahil on altı hafta (1 ders / 2 hafta) sürecek. 

Hafta 0

Tanışma Haftası Öğrenci, çevrimiçi eğitim alanı, öğrenci rehberi hakkında bilgi edinir, profilini doldurur, forum tartışmalarına katılır, kendini tanıtır. Ayrıca bu süre zarfında öğrenci, teknik gereksinimleri, iletişim ve eğitim araçları hakkında da bilgi edinir, çalışma süresince Online Öğretmenle iletişim kurmak için doğru zaman dilimini seçer.

Hafta 1-8

Ders 1-8

Sorular ve Ödevle

Hafta 4

Dönem ortası sınavı

Hafta 8

Son sınav

KURS GEREKSİNİMLERİ VE NOT PROSEDÜRÜ

Öğrenciler online tartışmalara, forumlara ,sohbetlere aktif bir şekilde katılmalı, ayrıca verilen ödevleri zamanında bitirip teslim etmeliler. Öğrenciler ESÜ akademik ilkeleri ile tanışıp, sunulan ilkelere uymalılar.

Öğrencinin başarısı dönem boyunca topladığı notlar sayesinde belirlenir. Notlar aşağıdaki oranlara göre ölçülür. 

20% - katılım
20% - ödevler
20% - dönem ortası sınavı
30% - son sınav

Notlar harfler üzerinden ESÜ not ilkelerine göre verilir.

Öğretmen

teacher
Zepur Kheblikian

ÖĞRETİM METODOLOJİSİ

Elektronik metinler kullanım için kolay ve elde edilebilir şekilde düzenlenmişler. Bireysel ve takım çalışmalar sayesinde öğrenciler doğru incelemeler yapıyor, ve bilgilerini sınıf arkadaşları ile paylaşıyorlar. Kendi eğitiminde kendi yatırımı olan öğrenciler daha olumlu bi durumda olacaklar.

KURS METİNLERİ

Online metinleri kopyalamanız gerekmiyor. Bunlar derslerin bir parçasıdır. Öğrenciler tüm metninleri okumalı, dinlemeli, ve ödevlerini tamamlamalı. Online metinler kamuya açık profesyonel dilbilimsel edebiyat, akademik eğitim programlar, profesyonel dergilerde en son yayımlamalar ve okul eğitim programlar üzerinde hazırlanmıştır.

KURS KAYNAKLARI

 • S. Abrahamian, Հայոց լեզու, բառ ու խօսք, Երեւան, 1972: [Ermeni dili, kelime ve söz] (Erivan, 1972).
 • C. Gülamirian, Հայոց լեզվի տարրական ուսուցման մեթոդիկա, Երեւան, 2006: [Ermeni dili. Temel Ermenice öğretme metodolojisi] (Erivan, 2006).
 • G. Cahugian, Հայոց լեզու, Երեւան, 1976: [ Ermeni dili] (Erivan, 1976).
 • V. I. Kapinos, Развитие речи. Теория и практика обучения,[ Dil gelişimi, Eğitim teorisi ve uygulaması] (Moskova, 1991).
 • S.Tş. Saviknon ve M.S.Berns., Communicative language teaching: Where are we going? Studies in Language.[Iletişim eğitimi: Nereye gidiyoruz? Dil eğitimi] (Oxford, Oxford Üniversitesi Yayınları, 1983).
 • Zareh Melkonian «Գրական գիտելիքներ» [Edebi Bilgiler]. (Beyrut, 1981).