login
Üst Uzmanlaşmış Seviye Ermenice
Eğitim Dilleri
infoÖğrenci Statüsü

Üst Uzmanlaşmış Ermenice kursu 8 dersten oluşuyor. Dersler mantıksal sıra ile düzenlenmiştir, ama aynı zamanda derslerin ayrı sistemi ve özellikleri var. Her dersin altyapısında eğitim ve test-güçlendirme sistemi var. Aynı zamanda bilgileri daha da güçlendirmek için hazırlanmış olan alıştırmalar hemen eğitim kısmını devam ediyorlar. Her ders sıra ile düzenlenen altbölümlerden oluşuyor. Metin veya Diyalog, Dil Bilgisi ve Üslupbilim, Okuma altbölümleri öğrenciye değişik metinler okuma, ayrıca dilin değişik kısımlarından bilgiler alma imkanı veriyor. Değişik metinler, şiirler, diyaloglar öğrencinin konuşma ve iletişim yeteneklerini geliştirmeye devam edecekler. İlk dört dersten sonra öğrencilerin Dönem ortası sınavı geçmeleri gerekiyor, sekizinci dersten sonra ise öğrenciye son sınav soru kağıdı verilecek. Dönem ortası sınavı ve son sınav soruları öğrencinin bitirdiği dersleri kapsıyor. Bu kursun amacı öğrencinin bilgilerini uzmanlık seviyeye ulaştırmak ve dile mükemmel seviyede hakim olmak için ona yardım etmektir. Ayrıca kursun amacı öğrencilere türemiş özel isimlerin imlasını, kelimelerim ayrı ve çizgi ile yazma, dolaysız ve dolaylı söz kurallarını, metin çeşitlerini (röportaj, monolog, bilgilendirici metin, tartışma) ayrıca dili geliştirmeleri için çok önemli olan bilimsel, resmi, günlük-konuşma, gazeteciliğe özgü, sanatsal stillerini öğretmektir. Öğrenciler ayrıca benzetme ve mecaz gibi dili zenginleştiren bölümler de öğrenecektir. Bu seviyede öğrenciler yaklaşık 150 biçimsel ve sözdizimlsel yapılar, 80-100 kelimeler (özellikle uzmanlıkla ilgili) öğrenecekler.

Akademik Takvimi

Dönem

Kayıt Dönemi

Dersler

2024 Kış

8 Aralık (Cuma) - 23 Aralık (Pazar) 2023

8 Ocak (Pazartesi) - 12 Mart (Salı)

2024 Bahar

8 Mart (Cuma) – 23 Mart (Pazar)

1 Nisan (Pazartesi) –4 Haziran (Salı)

2024 Yaz

7 Haziran (Cuma) –22 Haziran (Pazar)

1 Temmuz (Pazartesi) –3 Eylül (Salı)

2024 Sonbahar

6 Eylül (Cuma) – 21 Eylül (Pazar)

7 Ekim (Pazartesi) –10 Aralık (Salı)

BEKLENEN KATILIM ÖLÇEĞİ (SAATLER/HAFTA)

 • Konular (ses - görüntü ve metin) - 1-2 saat
 • Tartışmalar - 2-3 saat
 • Ödevler - 2-3 saat
 • Haftalık beklenilen çalışma saatleri- 5-8 saat

Katılımcılar yapmalı

 • Diğer öğrencilerle mail iletişimi kurmak ve tartışmalarda, forumlarda, sohbetlerde, Skype ve video konferanslarda aktif olmak,
 • Online metinleri ve konuları okuyup tartışmak,
 • Küçük guruplarla çalışıp online araçlardan olabildiği kadar yararlanmak.

KURSUN İÇERİĞİ

 • Metin/diyalog, yeni kelimeler ve ifadeler, büyük harf ile yazma kuralları, resmi stil, cümleler, diyalog/metin;
 • Metin/diyalog, yeni kelimeler ve ifadeler, İmla, resmi stil, cümleler, diyalog/metin;
 • Metin/diyalog, yeni kelimeler ve ifadeler, dolaysız ve dolaylı söz, günlük-konuşma stili, cümleler, diyalog/metin;
 • Metin/diyalog, yeni kelimeler ve ifadeler, gazeteciliğe özgü stil, metin çeşitleri, röportaj, diyalog/metin;
 • Metin/diyalog, yeni kelimeler ve ifadeler, sanatsal stil, monolog, diyalog/metin;
 • Metin/diyalog, yeni kelimeler ve ifadeler, tartışma, bilgilendirici metin, diyalog/metin;
 • Metin/diyalog, yeni kelimeler ve ifadeler, benzetme, diyalog/metin;
 • Metin/diyalog, yeni kelimeler ve ifadeler, mecaz, diyalog/metin.

ÖĞRENME SONUÇLARI

Kursu bitirdikten sonra öğrenciler tüm alanlarda rahatça konuşabilecekler. Öğrenciler hiç zorluk çekmeden konuşabilecek, duyduklarını ve okuduklarını anlayabilecek, tartışabilecek ve herhangi konuda fikrlerini söyleyebilecekler. Ayrıca öğrenciler değişik konular üzerinde yazılmış olan metinler okuyabilecek ve fikirlerini söyleyip tüm sorulara cevap verebilecekler. Öğrenciler değişik biçimsel ve sözdizimlsel yapılar öğrenecek ve bunlar sayesinde rahatça konuşabilecekler. Değişik metinler sayesinde kelime hazinelerini bilimsel, resmi dillere özgü kelimeler ile zenginleştirecekler.

KURS PROGRAMI

Eğer düzenli çalışma programını seçtiyseniz (regular program) akademik dönem, tanıtım haftası dahil dokuz hafta (1 ders / 1 hafta) sürecek. Eğer yavaş çalışma programını seçtiyseniz (slow-mode program) akademik dönem, tanıtım haftası dahil on altı hafta (1 ders / 2 hafta) sürecek.

Hafta 0

Tanışma Haftası Öğrenci, çevrimiçi eğitim alanı, öğrenci rehberi hakkında bilgi edinir, profilini doldurur, forum tartışmalarına katılır, kendini tanıtır. Ayrıca bu süre zarfında öğrenci, teknik gereksinimleri, iletişim ve eğitim araçları hakkında da bilgi edinir, çalışma süresince Online Öğretmenle iletişim kurmak için doğru zaman dilimini seçer.

Hafta 1-8

Ders 1-8

Sorular ve Ödevle

Hafta 4

Dönem ortası sınavı

Hafta 8

Son sınav

KURS GEREKSİNİMLERİ VE NOT PROSEDÜRÜ

Öğrenciler online tartışmalara, forumlara ,sohbetlere aktif bir şekilde katılmalı, ayrıca verilen ödevleri zamanında bitirip teslim etmeliler. Öğrenciler ESÜ akademik ilkeleri ile tanışıp, sunulan ilkelere uymalılar.

Öğrencinin başarısı dönem boyunca topladığı notlar sayesinde belirlenir. Notlar aşağıdaki oranlara göre ölçülür. 

20% - katılım
20% - ödevler
20% - dönem ortası sınavı
30% - son sınav

Notlar harfler üzerinden ESÜ not ilkelerine göre verilir.

Öğretmen

teacher
Ani Dekirmenchyan

ÖĞRETİM METODOLOJİSİ

Elektronik metinler kullanım için kolay ve elde edilebilir şekilde düzenlenmişler. Bireysel ve takım çalışmalar sayesinde öğrenciler doğru incelemeler yapıyor, ve bilgilerini sınıf arkadaşları ile paylaşıyorlar. Kendi eğitiminde kendi yatırımı olan öğrenciler daha olumlu bi durumda olacaklar.

KURS METİNLERİ

Online metinleri kopyalamanız gerekmiyor. Bunlar derslerin bir parçasıdır. Öğrenciler tüm metninleri okumalı, dinlemeli, ve ödevlerini tamamlamalı. Online metinler kamuya açık profesyonel dilbilimsel edebiyat, akademik eğitim programlar, profesyonel dergilerde en son yayımlamalar ve okul eğitim programlar üzerinde hazırlanmıştır.

KURS KAYNAKLARI

 • S. Abrahamian. «Հայոց լեզու, բառ ու խոսք»[Ermeni dili, kelime ve söz]. (Erivan, 1972).
 • C. Gülamirian. «Հայոց լեզվի տարրական ուսուցման մեթոդիկա»[Ermeni dili. Temel Ermenice öğretme metodolojisi].(Erivan, 2006)].
 • G. Cahugian. «Հայոց լեզու» [Ermeni dili]. (Erivan, 1978).
 • V. I. Kapinos. «Развитие речи. Теория и практика обучения» [Dil gelişimi, Eğitim teorisi ve uygulaması].(Moskova, 1991).
 • S.Tş. Saviknon ve M.S.Berns., Communicative language teaching: Where are we going? Studies in Language Learning. [Iletişim eğitimi: Nereye gidiyoruz? Dil eğitimi](Oxford, Oxford Üniversitesi Yayınları, 1983).