login
Yazılar
IEEE CSIT Sırasında ESÜ 09/29/2015
2015, 29 Eylül tarihinde ESÜ Yönetim Kurulu üyesi Prof. Samvel Şoukourian ve ESÜ Kurucu Başkanı Doktor Yervant Zorian Ermenistan Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenmiş olan Onuncu Uluslararası Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi Konferansı’na katıldılar. CSIT’2015 Konferans 20 yıllık aradan sonra (son konferans 1997 yılında düzenlenmişti) tekrar düzenlenmişti. Konferansa 20 ülkeden 100 uzmanlar katılmıştı. Tanıtım Doktor Şoukourian’ın 30 dakikalık konuşması ile başladı. Sonrasında Doktor Zorian “Bilişim Teknolojisi ve Eğitim” Uluslararası Seminer bölümünü açtı. Tanıtımın başlığı “İlk örneklerden Çözümlere kadar: Web- Eğitim için Kaynakların Sanallaştırılması” idi. Bu tanıtım sırasında tartışılan konular arasında eğitim için kaynakların sanallaştırma yöntemi, eğitim yöntemleri ve kalite güvencesi, eğitim için altyapı ve platformlar, ayrıca kurs gelişimi ve yönetim süreçleri için otomasyon araçları gibi değişik konular vardı. Katılımcılar, tüm sonuçların Erivan Devlet Üniversitesi İT eğitim ve araştırma Merkezi ve EHGB Ermeni Sanal Üniversiesi tarafından yapılan araştırmalara dayandıklarını dile getirdiler. Ermeni Sanal Üniversitesi, eğitim sürecinde web-bilgisi ve iletişim tekknolojileri kullanan tek Ermeni eğitim alanıdır. Tanıtım sonrası tüm katılımcılar Ermeni Sanal Üniversitesi’nin ve İT Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin, eğitim sürecinde bilişim ve iletişim teknolojileri kullandıklarının büyük önemini övdüler.