login
Yazılar
Ortaklığın altı başarılı yılları: ESÜ ve EHGB Buenos Aires Marie Manoogian Enstitüsü 06/20/2016
ESÜ kurulduktan bir sene sonra, şöyle ki 2010 yılında EHGB Buenos Aires Marie Manoogian Enstitüsü bu olağanüstü online eğitim programı ile ilgilenmeye başladı. Çok yakında okulun ilk öğretmenleri ESÜ staj programına kayıt yaptırdılar, ve ESÜ Ermenice ders programı okulda kabul edildi. Bu zamandan beri ESÜ Hibrit Eğitim Programı okulun dil öğrenme programının vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. İlk başta iki kurs içinde 29 öğrenci vardı, ancak çok yakında öğrencilerin sayısı 120’ye ulaştı. Bu sıcak arkadaşlığın kökleri o zaman okul müdürü Rosita Youssefian tarafından sağlanmıştı. Sonrasında bu güzel gelenekler şimdiki müdür bayan Lilián Krapridian ve ayrıca öğretmenler Elena Açdjian, Elizabeth Kabadaian, Alisa Khaçatryan, Mariam Sukiasyan, Gladys Markarian, Dian Der Garabedian ve Liana Atikyan tarafından daha da güçlendirildi. Bu uzun arkadaşlığın ve ortaklığın sırrı ise ESÜ Hibrit eğitim programında saklıdır. Program katılımcıları ESÜ online kaynakları sayesinde dili öğreniyorlar, ve tüm bu süreç sırasında öğrencilere onsite öğretmenleri yardım ediyorlar. EHGB Marie Manoogian okul öğrencilerinden Nicole Tezca’nın sözleri ile: “ESÜ bu nesil için mükemmel bir araç, çünkü eğitimi ve teknolojiyi birbirine bağlıyor.” Program ayrıca öğrencileri memleketleri ile bağlıyor. Bir başka öğrenci Delfina Koruk’un sözleri ile: “Böyle öğrenmek çok eğlenceli. Ayrıca Ermenistan ile sürekli bir bağ işindesin. Her zaman olduğu gibi Hibrit programı sadece online dersler ile sınırlanmadı. Öğrenciler için hazırlanan sanal ziyaretler programı daha da zenginleştirdi. Bu altı yıl sırasında ESÜ’nin Online Öğretmenleri sürekli EHGB Marie Manoogian okul öğrencileri ile buluşmalar düzenliyorlar. Öğrenciler sanal olarak Yeravan’ı, Erebuni Müzesi’ni, Gafesjian Sanat Merkezi’ni ve and Cascade’ı, Opera ve Bale Tiyatrosu’nu ziyaret etmişler ve ayrıca günümüzde Ermenistan’da kutlanan milli bayramlar, gelenekler hakkında öğrenmişler. Öğrenciler ayrıca dünyanın değişik köşelerinde faaliyet gösteren başka Hibrit okul öğrencileri ile buluşmalara katılmış, sınıf arkadaşları ile tanışmışlardır. Kurslar, etkinlikler ve grup buluşmalar sayesinde öğrenciler kendilerini Ermeni Sanal Üniveritesi’nin bir parçası olarak algılamaya başladılar.