login
Yazılar
ESÜ E-Eğitim Programı Çok Sayıda Ermeni Öğretmene Tanıtılıyor 07/10/2017

Ermeni Sanal Üniversitesi, tüm dünyadaki Ermeni cemaatlerinden eğitmenlere online kurslarını tanıtmaya devam ediyor. Temmuz 2017 tarihinde Ermeni Sanal Üniversitesi, Ermenistan Cumhuriyeti Diaspora Bakalnığı ve Yerevan Devlet Üniversitesi tarafından yıllık düzenlenen Diaspora Yaz Okulu programına katıldı. Yaz Okul’un amacı Diaspora toplulukları arasında Ermeni kimliğini korumak ve güçlendirmektir.

ESÜ, 3 Tammuz 2017 tarihinde Yerevan Devlet Üniversitesi tarafından düzenlenmiş Expo sırasında, faaliyetlerini Yaz Okulu katılımcılarına tanıttı. Sonrasında ESÜ Akademik Müdürü Hasmik Khalapyan ve Hybrid Eğitim koordinatörü Arpine Tavakalyan, çeşitli ülkelerden 60 kişilik Ermenice öğretmenleri ve eğitim çalışanlarından oluşan grup ile buluştular.

Doktor Khalapyan ESÜ hedefleri ve online eğitimin sunmuş olduğu faydalar hakkında konuştu. Kendisi, sınıfta teknoloji kullanımının getirdiği faydalar, öğretmen ve öğrencilerin rölünü ne kadar değiştirdiğinden bahsetti ve yeni eğitim metodolijileri kullanılması ve eğitim metodlarının modernleştirilmesi hakkında çağrıda bulundu. Sunum, ESÜ’nin yenilikçi hybrid eğitim programının, Ermeni okullarındaki eğitim metodları ve müfredatın güncelleştirilmesinde etkili bir araç olmasıyla ilgili, detaylı incelemeyle son buldu.

Pekçok katılımcı ESÜ programlarına olan ilgilerini ifade etti ve ESÜ hakkında bilgiler içeren paketler aldılar. Toplantının ardından Madrid’deki Madrid Colegio Mesrop Maştots okul öğretmenleri, sınıflarında ESÜ hybrid eğitim yöntemini tanıtma perspektifinde, öğretmen eğitim programına katıldılar.