login
Yazılar
EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi global online forumda iki yıllık faaliyetini özetliyor 09/06/2011
6 Eylül, 2011 Ermenistan, Erivan – Bugün Ermeni Hayırseverleri Genel Birliğinin (EHGB) eğitim kurumu olan Ermeni Sanal Üniversitesi Global online forum düzenleyerek Ermeni milletine bu benzersiz hizmetinin ikinci yıl dönümünü kutladı. Forum sırasında ESÜnin kazançları sunuldu ve Ermeni online eğitimin gelecek planları hakkında konuşuldu. 2009 yılında faaliyetini başlayan ESÜ çağdaş teknplojiler aracılık ile her yerde ve her zaman Ermeni eğitimi sunan ilk Ermeni online Üniversitedir. İki yıllık faaliyetinin sırasında 9 eğitim dönemlerde 50 ülkeden 1600 katılımcısı oldu. ESÜnin ABD’den Rusyaya, Venezuela’dan Güney Afrikaya, Arjantin’den Reunion adasına kadar uzanan geniş coğrafyası EHGB nin yeni eğitim projesinin tüm beklentileri yerine getirdiğinin bir ispatı. Amacı diasporayı onyıllarıdır meşgul eden tüm sorunları ortadan kaldırmaktır. Global online forumunu EHGB yönetim kurulu üyesi ve ESÜ kurucu başkanı Doktor Yervand Zorian yönetti. Törene açılış sözleri ile EC Kültür başkanı Hasmik Pogosian ve diğer şeref konuklar da katıldılar. Yervand Zorian tören sırasında gerçekleştirdiği konuşmasında şöyle söyledi “ Dünyada yüzlerce online üniversiteler sırasında ESÜ ermeni eğitim sunan ilk üniversite. Bugün Ermeni gençlerin sadece yüzde 5’inin ermeni eğitimi alma fırsatı olduğu halde böyle bir kurumun varoluşu gitgide daha önemli oluyor. Tüm dünyadan online öğrencilerimiz şevkle kurslarımıza katılırken, ESÜ birçok yönlerde kapsamalı eğitimini yaymaya devam ediyor. Ermeni kültür dalında görsel sanatın yeni kurslar açılmasını, yeni eğitim teknolojiler aracılığıyla Ermeni tarihin öğretimini, ve ayrıca eğitimin 7inci dili olarak Türkçenin eklnemesini bildirmek benim için ayrı bir mutluluk. Türkçe kurslar özellikle Türkiyede ve Batı Avrupada yaşayan Ermeniler için çok önemli bir adım. Sonunda Tiflis’te ve Rostov’da ESÜ laboratuvarları kuran hibrit projesinin BDP ülkelerinde yayılmasını da önemsiyorum”. Kültür bakanı Hasmik Poghosian törende şöyle konuştu “ Proje iki yıl önce başladıiğında henüz bu parlak fikrin nasıl gelişeceğı bilinmiyordu. Ama bugüne kadar aldığınız sonuçlar çok etkileyici. Bu projeyi değişik çevrelerde sunmak için maksimum çaba göstermeye devam edeceğim”. Gürcistanda Ermeni kilisesi pikoposluğunun başpiskoposu Vazgen Mirzakhanian şöyle konuştu “Tiflis’te Ermeni okulların sayısı yıllar boyunca azaldı ve 2011 eğitim döneminde 80000 e ulaşan Ermeni nüfusu için sadece 1 okul kaldı. Sonuç olarak da yerlı rus okulların yüzde 90’ı Ermeni coçuklar oluyor. Ama çocuklarımıza geleneksel Ermeni eğitimi vermek mükemmel olurdu. ESÜ Ermeni okulları olmayan toplumlar için Ermeni kimliğini korumak için harika bir fırsat”. ESÜ Diaspora ve Ermenistanın öğrencilerinin güncel ihtiyaclarına uygun bir eğitim kurumu olarak 2004 yılında tasarlandı. O günden bu yana Erivan Devlet Üniversitesinin bilim adamlarinin ve mühendislerın işbirliği sonucunda ESÜ projesinde kullanılan teknolojiler Ermenistanda fazlasıyla geliştirildi. İki yıllık faaliyetinin sırasında ESÜ eğitimin hibrit metodunu da kullanmiş. Bu eğitimin amacı geleneksel ve online metodoloji aracılığıyla okullara ve eğtim kurumlara kurslar sunmaktır. ESÜ bu metodu ilk kez Birleşik Arap Emirliğindeki Şarja Ohanesian okulunda kullanmış. İki yıl sonra 10 okul ve toplum hibrit eğitimin bu metoduna katılmışlar. Tiflis ve Rostov Ermeni toplumların temsilcierinin de yer aldığı global online foruma aynı zamanda tüm dünyadan çok sayıda ESÜ öğrencileri, online öğretmenler ve online eğitim uzmanları da katılmışlardı. ABD’den, İspanya’dan, Rusya’dan ve Uruguay’dan öğrenciler ile canlı bağlantı kuruldu. Öğrenciler ve online öğretmenler deneyimlerı hakkında konuştular, katılımcıların sorularına cevapladılar. Törene katılan Ermenistana ziyaret etmış bazı öğrenciler de ESÜ hakkında fikirlerini belirttiler. Bugün ESÜ 3 fakültelerini geliştirmeye devam ediyor. Bunlar sırasıyla; dil, tarih ve kültür fakülteleridir. Bu fakültelerden her biri değişik seviyelerde kurslar önermektedir. Batı Ermenice, Doğu Ermenice İngilizce, Rusça, Fransızca ve İspanyolcaya Türkçe eğitimin 7 inci dili olarak eklendi. ESÜ ikinci yıl dönümü hakkında H1 televizyon kanalının hazırladığı röpörtajını izle ESÜ ikinci yıl dönümü hakkında Şant televizyon kanalının hazırladığı röpörtajını izle ESÜ ikinci yıl dönümü hakkında Azadutiun radyonun hazırladığı röpörtajını izle