login
Basın odası
Artsakh Lisesi öğrencilerine yönelik "Yapay Zeka" dersinin ilk aşaması başarıyla uygulandı 11/03/2022

Yerevan - 31 Ekim tarihinde "Yapay Zeka" kursu online mezuniyet etkinliğinin ilk turu gerçekleştirildi.


EHGB Silikon Vadisi şubesi tarafından Ermenistan ve Artsakh'ta STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitiminin gelişimini desteklemek için "Yapay Zeka" kursu başlatılmıştır. Video sınıflarından oluşan ve zengin multimedya içeriğine sahip olan kurs modern e-öğrenme çözümleriyle donatılmıştır.


Kurs, Synopsys Vakfı'nın desteğiyle "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri İşverenleri Sendikası" (ICT CM) tarafından oluşturulmuştur. Kursun içeriği Synopsis Ermenistan Eğitim Departmanı tarafından geliştirilmiş ve uzman değerlendirmesi EHGB Silikon Vadisi Yapay Zeka alanında önde gelen uzmanlar tarafından yapılmıştır. EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi'nin (EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi) eğitim elektronik platformunda video dersleri tanıtılmış ve eğitimler düzenlenmiştir.


Online etkinlikte bu yılın Nisan-Temmuz aylarında uygulanan pilot programın sonuçları özetlendi.


EHGB ESÜ kurucu başkanı Dr. Yervand Zorian açılış konuşmasında modern zamanlarda yapay zekanın önemini vurguladı, "Günümüzde yapay zekanın sadece kullanıcısı değil yaratıcısı olmak da önemli, bunun için eğitim şart. Bizim amacımız lisede erken başlamak." Dr. Zorian, ortak çabaları sayesinde bu projeyi hayata geçirmeyi mümkün kılan tüm ortak kuruluşlara ve Artsakh Cumhuriyeti hükümetine teşekkür etti. Dr. Zorian’ın sözleriyle "Hedefimiz Ermenistan ve Artsakh'ın her köşesine ve bölgesine ulaşmak”. 


Etkinliğe katılanları karşılayan Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Artak Beglaryan, şunları söyledi. "ESÜ aracılığıyla online eğitim formatı, sınırlamalarımızı ve izole ortamımızı aşmamız ve internet aracılığıyla Artsakh'ın eğitimsel gelişimi için tüm Ermenilerin potansiyelini kullanmanın mümkün olduğunu anlamamız için bir fırsattır." Artak Beglaryan, gençlere seslenerek şunları söyledi: "Bu program sizin için hem gelecekte meslek seçmenizde hem de vatana fayda sağlamanız açısından çok önemli bir temeldir."


Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı genel eğitim dairesi başkanı Arsen Bağdasaryan şunları söyledi, "Okullarda eğitimin uygulanmasına katkı sağlayacak, kaliteyi artıracak, çocuklarımıza yeni beceri ve bilgiler aktaracak her türlü girişimi desteklemeye hazırız”.


Bilişim ve İletişim Teknolojileri İşverenleri Sendikası Başkanı Armen Baldryan ise şöyle konuştu,"Birkaç yıl sonra çocuklarımız bugün olmayan mesleklerde çalışacak. Bu çocukları yarınlara hazırlamak hepimizin görevidir".


EHGB Ermenistan Başkanı Vazgen Yakubyan açılış konuşmasında bu programın farklı şirketler, kuruluşlar ve hükümet arasındaki verimli işbirliğinin bir örneği olduğunu vurguladı. 


Synopsis Ermenistan Eğitim Departmanı müdürü Vazgen Melikyan, okul çocukları için bu tür kursların çok az olduğunu ve onlar tarafından geliştirilen kursun özellikle okul çocukları için oluşturulduğundan benzersiz olduğunu belirtti. İkinci seviye sınıfların şimdiden hazır olduğunu ve ekibin sonuncusu olan üçüncü seviye için çalıştığını sözlerine ekledi.


Online etkinlikte kursun ilk aşamasını başarıyla tamamlayan 12 öğrenciye mezuniyet sertifikaları verildi. Öğrenciler izlenimlerini paylaştılar ve hibrit online ve yüz yüze öğrenme sayesinde birlikte çalışabildiklerini ve karmaşık sorunlara çözüm bulabildiklerini belirttiler. Yana Harutyunyan’ın sözleriyle, "Bu aşamayı geçtiğimiz için mutluyum ve umarım 2. aşamada devam edebilirsiniz".


Ermenistan Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ermenistan Devlet Bakanı Danışmanı, "reArmenia" Mütevelli Heyeti Başkanı Davit Hakobyan, "Yes/ben" Eğitim Vakfı Direktörü Aşot Avanesyan ve Synopsis Armenia Halkla İlişkiler Başkanı Gayane Markosyan da konuşma yaptılar.


Kursla ilgili videoyu buradan izleyebilirsiniz.
Online etkinliğin videosunu buradan izleyebilirsiniz.