login
Yazılar
Ermeni Dili’nin Saflığı ve Online Eğitim 11/16/2017

16 Kasım 2017'de Los Angeles'ta “Ermeni Dili’nin Saflığı ve Online Eğitim” başlığı altında bir seminer düzenlenmiştir. Etkinlik, Ermeni dilinin saflığına ithaf edilmiş “Մեսրոպեան Ուխտ” (“Mesropean Oukht”) tarafından organize edilmiştir.

 

Seminerde, Dr. Hagop Ayntablian ve Prof. Artem Sarkisyan, yabancı terimlerin Ermenice karşılıklarını içeren sözlüklerini tanıttılar ve Ermeni dilini canlı tutmanın öneminden bahsettiler. Dr. Ayntablian, EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi'nin, dili korumadaki temel rolünü vurguladı ve ESÜ'ni yeni kuşağın Ermeni dilini öğrenmesi için muhteşem bir fırsat olarak nitelendirdi.

 

EHGB Manoogian-Demirdjian Okulu hybrit program öğretmeni Sevan Derbedrossian, ESÜ misyonu ve online eğitim fırsatları hakkında bir konuşma yaptı. Okul, 2011 yılından bu yana ESÜ hybrid eğitim programına katılmakta ve şu anda 33 öğrenci, hem sınıf hem de online eğitimin avantajlarından yararlanarak Ermenice öğrenmektedir.

 

Toplantıya katılanlar, ESÜ’nin programlarını ve etkinliklerini taktir ettiler. İran'da yaşayan Ermeniler için Farsça aracılığı ile sunulan Ermenice kurs eklemek için bir öneri ortaya koyuldu.