login
Yazılar
Batı Ermenice’nin Korunması ve Geliştirilmesi 10/27/2017

26 Ekim tarihinde EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi, Ermenistan Cumhuriyeti Diasporası'nın düzenlediği Batı Ermeni dilinin korunması ve geliştirilmesi üzerine bir telekonferansa katıldı.

 

Diaspora Bakanı Hranuş Hakobyan, Batı Ermenicesi'nin korunması ve geliştirilmesinin Ermenistan Hükümeti için öncelikli hedef olduğunu belirtti. Buluşmanın amacı, Batı Ermenicesi dilinin gelişimine ilişkin devlet stratejisini sonuçlandırmak için mevcut sorunları, önerileri ve bakış açılarını tartışmaktı.

 

Telekonferansa katılanlar arasında Ulusal Bilim Akademisi üyeleri, Matenadaran, Ermenistan ve Diaspora'daki çok sayıda üniversite ve kurumdan önde gelen bilim adamları vardı. Hızla değişen küresel ortamda dilin devamlılığında yaşanan zorlukları ve bunların üstesinden gelmenin potansiyel yollarını tartıştılar.

 

Ermeni Sanal Üniversitesi’nin Kurucu Başkanı Dr. Yervant Zorian, ESÜ'nin güncel faaliyetlerini ve Batı Ermenicesi dilinin uzaktan eğitim yoluyla gelişme fırsatlarını sundu. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 23.000 öğrenciye sahip olan ESÜ, e-eğitim programlarının, Ermeni dili, tarihi ve kültürünü öğretmek için modern ve etkili bir yol olduğu ve Diaspora'daki Ermeni kimliğinin korunması için güçlü bir araç olduğu kanıtlamıştır.

 

Dr. Zorian’ın sözleri ile: “İçeriği iletişim ile birleştiriyor ve farklı cemaatlerden gelen Ermenilerin buluşabilecekleri, fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve yeni programlar ve projeler yaratabilecekleri dünya çapında bir ağ oluşturuyoruz”.