login
Yazılar
2015 yılında ESÜ E-kitap okuyucuların sayısı yaklaşık 12.000’ ulaşimıştır 10/01/2015
Günümüze kadar iki e-kitap’tan oluşan ESÜ Multimedya E-Kitap Sırası okuyucuların sayısı 2015 yılında 12.000’e ulaşmıştır. Her gün artan bu sayı sayesinde bu Kitap Sırası Ermeni Eğitim alanında yayınlanan en başarılı e-dergi haline gelmiştir. E-kitapların acamı Ermeni Diasporası, ve ayrıca Ermenistan hakkında öğrenmek isteyenlere bilgiler sunmaktır. E-kitaplar ayrıca üniversite ve kamu arasında bir köprüdür. Tüm kitaplar Ermeni konular hakkında olduklarına rağmen Ermeni olmayan öğrenciler de aynı şekilde e-kitap ile çok ilgileniyorlar. Bu konuları tanıtmak için benimsenen çağdaş yaklaşım ve çağdaş ve ilgi çekici teknolojik çözümler sayesinde hem ESÜ topluluk üyeleri hem de üye olmayan insanlarin ilgisi büyüdü, Ermeni ve yabancı okuyucuların sayısı arttı. ESÜ’nin hedefi Ermeni kimliğini korumaktır, ve E-kitaplar sayesinde tarihi, kültürel ve dil miraslar aracılığı ile ESÜ bu hedefine ulaştı,