login
Yazılar
Batı Ermenice’nin Devamlı Desteği 11/26/2016
26 Kasım, 2016 tarihinde ESÜ, Halep Gençlik Grubu (Sivil Toplum Örgütü), EHGB ve Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Ermenistan’da Batı Ermenice: Sorunlar, İhtimaller” konferansına katıldı. Ermenistan’da Batı Ermenice dilini koruma ve geliştirme amacı ile düzenlenen konferansa çok sayıda meşhur dilbilimciler, Ermenice uzmanları ve hükümet ve sivil toplum örgütleri katılmıştı. ESÜ Online Öğretmeni Zepur Kheblkian ESÜ temsilcisi olarak konferans sırasında söz aldı. “Teknoloji ve Ermeni Araştırmaları” başlıklı konuşmasında Zepur Kheblikian Batı Ermenicesi’nın durumu, ve ayrıca ESÜ’nin, dili koruma yolunda gerçekleştirdiği adımlar hakkında anlattı. Katılımcılar özellikle Batı Ermenice aracılığı ile kültür ve tarih öğrenme programını çok beğendiler. Zepur Kheblikian’ın sözleri ile: “Eğer biz Garni ve Geğard hakkında Batı Ermenice konuşursak, Batı Ermenice yaşamaya devam eder.” Zepur Kheblikian’ın sözleri ile ESÜ, geleneksel yöntemler aracılı