login
Yazılar
ESÜ nasıl gerçek Ermeni olmasına yardım ediyor ESÜ olağanüstü öğrencisi Nazaret Seferianın hikayesi 08/31/2011
Nazaret Seferian memleketine geri dönen ve şimdi Erivanda yaşayan bir Ermeni. Kanada’da Lübnanlı- Ermeni ailede doğdu. Sonra ailesi ile Hindistana taşındı ve burada iki erkek kardeşleri ile birlikte büyüdü. 1998 yılında liseyı bitirdikten sonra Nazaret Erivan Devlet Tıp Üniversitesinde eğitim almak için Ermenistana yerleşti. Sonrasında ise Amerikan Üniversitesinde Halk Sağlığı alanda uzmanlaştı. Aynı zamanda Cambridge Üniversitesinde Sabit liderlik uzaktan eğitim kurslarına katıldı. Seferian ailesinde hep Ermenice konuşuldu. Nazaret şöyle söylüyor “ Ermenistana yerleştiğim zaman Ermenicem daha geliştı. Ayrıca Rusça da öğrenmeye başladım. Ama Ermenistan’da geçirdiğim yıllar Ermeni tarih hakkında mesleki bilgiler almam için çok fırsat vermedi”. Erivan Devlet Tıp Üniversitesinde birkaç Ermenice kurslar geçmesine rağmen tarih ders hiç almadi. Meşhur Ermeniler ve Ermeni tarihin önemli olayları hakkında çok az bilgisi olduğu için bir şeylerın eksık olduğunu hissetti hep. ESÜ’nde Ermeni tarih okuma fırsatı elde ettiğinde çok heyecanlandı ve 2009 yılının sonbahar akademik dönemi için birden iki kurs için kayıt yaptırdı . Nazaret tüm kurslardan eskı çağ ermeni tarihini seçti. Bu onun en az bilgisi olduğu alandı. Tercihi genel olarak Tarihe olan ilgisine de bağlı idi. Nazaret şöyle söylüyor “ESÜ tarih dersleri Ermeni tarih hakkında bilgi almam için bana kusursuz fırsat verdi ve şimdi Ermeni tarih hakkında sohbet- tartışmalar esnasında kendimi daha emin hissediyorum. Geçmişte ve bugün olan olaylar arasında paralel çizgi geçirdiğim zaman çok şaşırıyorum : Tarih tamamen tekrarlanıyor”. Sözünü devam ederek Nazaret bağımsız Ermenistan’da yaşadığı için gurur duyduğunu söyledi. ESÜ kursları ülkesi hakkında daha fazla bilgi alabilmesi için araştırmalar yapmasına ilham verdi. Nazaret ümit ediyor ki ESÜ tarih kursları ona Ermeni tarihin en önemli olayları ile tanışma fırsatı verecek ve ayrıca ileriki kurslar Ermeni edebiyat alanında sahıp olduğu bilgileri daha da zenginleştirecekdir. Nazarete göre ESÜ Diasporada yaşayan Ermeniler, bilhassa gençler için ülkelerinin Tarihini ve kültürünü daha iyi tanıyabilmeleri konusunda güçlü bir silah olabilir. Nazaret çoktan arkadaşlarını ESÜ kurslarına kayıt yaptırmalarını önermiş. Nazaretin olumlu deneyimi Diaspora’da ve Ermenistan’da yaşayan Ermeniler için çok yararlı bir örnek . Nazaret şöyle dedi “Ümit ediyorum ki ESÜ yararlı bilgiler verip gerçek Ermeni olmama yardım ediyor . Ermenistanda yaşadığım ve çalıştığım için bu benim için çok önemli bir koşul. ”