card
login
Yazılar
İlk Göçmenler Grubu, ESÜ Ermeni Dil Kursunu Başarıyla Tamamladı 10/07/2018

İlk öğrenci grubu, EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi tarafından sunulan mülteciler ve göçmenler için 60 saatlik bir Ermeni dil kursunu başarıyla tamamladı. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile yapılan ortaklık anlaşmasının bir parçası olarak, ESÜ, Ermenistan'daki mülteciler ve uzun süreli göçmenler için sosyal entegrasyonlarını teşvik etmek amacıyla Ermenice dil dersleri düzenlemiştir.

Haziran 2018'den itibaren, Irak ve Suriye'den 20'den fazla katılımcı, Ermeniler dahil, ESÜ Online Öğretmeni Ani Değirmençyan'ın yardımı ile haftalık derslere katıldı. Kurs, iki yeterlik seviyesinde sunuldu ve hem sınıf hem de online öğrenme yaklaşımlarının avantajlarını birleştiren hybrit öğretim modelini kullandı.

Irak'tan Ermenistan'a taşınan Ivan Guevorkian’ın sözleri ile, “Eşim ve ben derslere başladığımızda, çok az Ermenice anlıyorduk, ama konuşamıyorduk,” ESÜ dersleri, atalarının anavatanlarına daha kolay entegre olmalarına yardımcı oldu. “Artık iş yerinde daha iyi iletişim kurabilir veya telefonda Ermenice konuşabilirim. Bu, günlük yaşamımızda gerçekten yardımcı oluyor ”.

Ivan ve eşi, son sınavını başarıyla geçen ve sertifika alan katılımcılar arasındaydı. ESÜ'nin online eğitimdeki deneyimi ve kapasiteleri başarılarının bir parçasıydı. ESÜ ayrıca, Ermenistan'ı, zengin kültürünü ve tarihini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için, Matenadaran'ı ziyaret etmek de dahil olmak üzere, kurs katılımcıları için eğitim etkinlikleri düzenledi.