login
Yazılar
Dallas, Teksas Pazar Okullarında ESÜ Dersleri 07/23/2015
ESÜ, ve Dallas Surp Sarkis Okul Müdürü Maral Aznavour arasında aylar süren işbirliği sonucunda 23 Temmuz, 2015 tarihinde Maral Aznavour ESÜ’ni ziyaret etti. Tüm bu işbirliği adımları sonucunda 2015 Sonbahar dönemi’nde Surp Sarkis Okulu ESÜ kursları almaya başladı. Maral Aznavour, ziyaretinden önce de ESÜ hakkında biliyordu ve bu buluşma sırasında ESÜ programları hakkında daha fazla bilgiler alma imkanını elinden kaçırmadı. Surp Sarkis okul müdürü özellikle ESÜ Tarih ve Kültür (Mimari ve Müzik) dersleri ile ilgilendi ve bu kursları Surp Sarkis ders programına dahil etmeyi düşünüyor. Kendisi Hybrid programın gelişimi için elinden gelen her şeyi yapacağına dair söz verdi. ESÜ ekibi, Surp Sarkis okulun özelliklerini, okul ihtiyaçlarını ve ders programını inceleyerek onlara özelleştirilmiş derslerini sunacaktır. Özelleştirilmiş dersler bir çok okullarda başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Maral Aznavou’un sözleri ile ESÜ olağanüstü bir iş başarıyor. Ermenice, Ermeni tarih ve kültür miraslarını korumak yolunda ESÜ’nin bu büyük başarılarını tanıtmak ve daha da yaymak için kendisi Dallas’ta program hakkında sunumlar yapacaktır. Maral Aznavou’un heyecanı ve yardım etme istediği ESÜ haritasında yakında başka bir topluluğun meydana gelmesini simgeliyordu.