login
Yazılar
Avrupa’da EHGB Genç Stajyerler Konferansı’nda ESÜ Tanıtımı 12/10/2017

Üçüncü EHGB YP (Genç Stajyerler) Avrupa konferansı 10 Aralık 2017'de Paris'te gerçekleşti. YP liderleri ve aktivistleri geçtiğimiz yılki başarılarını özetlemek ve gelecek planlarına ve genç stajyerlerin Avrupa çapında entegrasyonuna odaklanmak için bir araya geldi. Konferans ayrıca, Aret Aprahamian (Oracle) ve Fabrice Asvadzadourian (Accenture Strategy) tarafından yapılan sunumlarla, liderlik becerilerinin geliştirilmesi için bir fırsattı.

 

EHGB ESÜ Kurucu Başkanı Yervant Zorian'ın açılış konuşmasının ana konusu, Ermeni kimliğin, sonsuz bir zenginleşme kaynağı olarak sürdürülmesinin ve ilerletilmesinin önemi ve Ermeni Sanal Üniversitesi’nin bunu anlamanın ve ilerletmenin bir aracı olarak oynadığu rol idi.

 

Zorian'a göre, Ermeni ulusunun küresel yapısı, ortak Ermeni mirası (dil, kültür ve tarih) hakkında bilgi edinmek ve dünyadaki diğer Ermenilerle bağlantı kurmak için küresel olarak erişilebilir bir online platform gerektirmektedir. ESÜ'nin e-kitapları ve e-okulu, Diaspora’da Ermeni kimliğini korumak için zengin bir kaynak sağlıyor. ESÜ, bilgi noktalarını birbirine bağlayan ve böylece sanal bir topluluk yaratan bir ağ olarak çalışır.

 

Sunumunda Dr. Zorian, memleketimizin refah konularına değindi. Ermenistan’ın endüstrisinde en hızlı büyüyen sektör olarak bilişim endüstrisi örneğini kullanarak bilgi temelli ekonominin artan rolünü vurguladı. Eğitim, özellikle STEM eğitimi, dinamik ekonomik gelişme için büyük bir gerekliliktir. Geçtiğimiz on yıl boyunca elde edilen ESÜ kapasiteleri ve benzersiz e-eğitim deneyimi, Ermenistan'da bilgi temelli ekonomi için güçlü bir temel oluşturmaya yardımcı olacak online bir STEM eğitim platformu oluşturmak için sağlam bir temel olabilir.