login
Yazılar
ESÜ Rusya Federasyonu’nda Ermeni Diasporası Konferansı’na Katıldı 10/13/2016
13 ve 14 Ekim tarihinde ESÜ ekibi, Erivan Devlet Üniversitesi ve Calouste Gulbenkian Organizasyonu, Ermeni Cemaatler Bölümü, Tarih Fakültesi, Diaspora Alt bölümü tarafından düzenlenen ve iki gün devam eden uluslararası “Rusya Federasyonu’nda Ermeni Diasporası ” isimli konferansına katıldı. Katılan organizasyonlar arasında bulunan ESÜ, Rusya’da Ermeni Diasporası’nın durumu, Rusya’da yaşayan Ermenilerin özellikleri ve milli kimliği koruma çabaları hakkında oluşan tartışmalara aktif bir şekilde katıldı. Tüm bu sorulara eğitim açısından yaklaşan ESÜ, Rusya’da yaşayan öğrencilerin çalışmaları üzerinde hazırlanmış olan “Rusya Ermenileri Arasında Ermeni Eğitim ve Kimlik Algılamaları: Ermeni Sanal Üniversitesi’nin örneği” çalışması ile katılımcılara bilimsel araştırma sonuçları sundu. ESÜ araştırmacısı Tigran Yepremyan çalışmada yer alan tüm istatistik sonuçları katılımcılara sundu. Tigran Yepremyan, Rusya’dan katılan Ermeni öğrencilerin demografik bilgilerini, öğrencilerin Ermenice öğrenme motivasyonlarını ve Ermeni Sanal Üniversitesi’nin, Rusya’dan katılan Ermeni öğrencilerine Ermenice eğitim verme tecübesini katılımcılara tanıttı. Ermeni araştırmaları ve kültürel bağ aracılığı ile kültürel ve dil mirasını korumak artık zor değil.