login
Yazılar
ESÜ Ayb Lisesinde 01/27/2015
27 Ocak, 2015 tarihinde ESÜ Kurucu Başkanı Yervant Zorian’ın, en iyi Ermeni eğitim gelenekleri ve çağdaş yöntemler ve teknolojiler ile meşhur olan Erivan’ın özel okullarından Ayb’da bir tanıtması vardı. Ayb lisesinin yaklaşık 100 öğrencisi tanıtıma katıldı. Doktor Zorian katılanlara ESÜ ürünleri, özellikle ESÜ e-kitabı hakkında anlattı. "Teknoloji ve Eğitim" başlıklı etkinliğin amacı tüm dünyada Ermeni eğitimin yayılmasdına yönelik başarılarını tanıtmaktı. Tanıtım Ayb okulu müdürü Aram Pakhçanian’ın açılış konuşması ile başladı. Aram Pakhçanian katılanlara Doktor Yervan Zorian’ın biyografisini, faaliyetlerini, sonrasında ise ESÜ hedefini anlattı. Doktor Yervant Zorian tanıtımın başında ESÜ hedefini anlattı. Ayb öğrencileri ESÜ dersleri, eğitimin yenilikçi yöntemleri ve ESÜ sanal iletişim platformu hakkında öğrendiler. Sonrasında ise ESÜ Kurucu Başkanı E-kitap sırası hakkında anlattı. Doktor Zorian’ın sözleri ile “Multimedya E-kitap sırası Ermeni eğitimi alanında bilgilerimizi zenginleştirmek için mükemmel bir fırsat”. Tanıtımdan sonra gerçekleşen soru-cevap kısmında Ayb öğrencileri sorular sordular, kendi düşüncelerini, görüşlerini ifade ettiler. Bazı öğrenciler ise ESÜ’nde gönüllü olarak çalışma isteklerini dile getirdiler. ESÜ ve Ayb buluşması çok sıcak bir ortamda sonuçlandı ve iki ünlü eğitim kurumları arasında güçlü bir işbirliğin başlangıcı oldu.