card
login
Yazılar
Yervant Zorian Rostov-na-Donu’da ESÜ laboratuvarını ziyaret ediyor 09/25/2013
25 Eylül 2013 günü Ermeni Sanal Üniversitesi’nin kurucu başkanı Doktor Yervant Zorian ve Doktor Şukurian Rostov-na-Donu şehrini, ve çok sayıda Ermenilerin yaşadığı Myasnikian bölgesini ziyaret ettiler. Doktor Zorian ve Doktor Şukurian Rostov-na-Donu şehrinin Yeni Nahçıvan bölgesinde Ermeni toplum üyeleri ile buluştular. Buluşmanın temel konusu Ermeni Sanal Üniversitesi (ESÜ), hedefleri ve amaçları, ve yüksek kalitede online eğitim alabilmek için sunduğu imkanlardı. Tanıtım sırasında ayrıca Ermeni eğitimi ve kimlikleri koruma alanında Diaspora’nın temel sorunları, ayrıca Ermenilerin ihtiyaçlarını karşılayan uzaktan eğitim sayesinde bu sorunların çözümleri hakkında konuşuldu. Çok sayıda Ermenilerin yaşadığı Myasnikian bölgesi ile gerçekleştirilen buluşma işte bu amaçla düzenlenmişti. Ortaçağ Ermenistan’ın başkenti Ani’de yaşayan Ermenilerin nesilleri 8 yüzyıl önce buraya göç etmişler. Onlar Batı Ermenice’ye çok benzeyen lehçelerini korumuşlar. Sonra Doğu Ermenistan’dan da insanlar Myasnikian bölgesine yerleşmişler. Toplumun bir kısmı Rusça, diğer kısmı ise Doğu Ermenice konuşuyor. Bugün yaklaşık 1000 öğrenci Myasnikian bölgesinin Ermeni okullarında eğitim alıyor. Onlar Ermenistan Cumhuriyeti’nin okul kitaplarına ve ders programlarına dayanarak Doğu Ermenice öğreniyorlar. Böylece ESÜ, toplumun hem Doğu Ermenice hem de Batı Ermenice konuşan kısımlarına büyük olanaklar sunabilir, iki dilde de Ermeni eğitimi sunarak. Ermeni Sanal Üniversitesi’nin kurucu-başkanı Yervant Zorian’ın ve Ermenistan Milli Akademisi üyesi Samvel Şukurian’ın Rostov-na-Donu ziyareti ESÜ’nin 2010 yılında burada başlamış olduğu faaliyet alanını geliştirmeyi, ve tüm Ermenileri bir araya getirme potansiyeline sahip olan bu olağanüstü eğitim kurumu için yeni perspektifler açmayı hedefliyordu.