login
Yazılar
EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi’nin Tiflise düzenlediği seyahati 05/09/2013
EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi (ESÜ), tekliflerini enteresan eğitici-eğlenceli sosyal ve kültürel faaliyetler ile zenginleştirerek, müfredat programını çok geliştirmiştir. En son faaliyetlerden biri 2013 Mayıs ayında ESÜ’nin Gürcistan’ın başkenti Tiflise düzenlediği seyahat çerçevesinde gerçekleşti. Yolculuk sırasında ESÜ Online Öğretmenleri Ermeni kültür merkezlerini ziyaret etmenin yanı sıra, ESÜ öğrencileri ile sanal turlar düzenlemek için güzel bir tanıtma hazırladılar. 10 Mayıs’ta ESÜ öğretmenleri kültürel, eğitim ve gençlik merkezi olan Hayartun’a ziyaret ettiler. Hayartun Tiflis’te; Havlabar’da, Kutsal Surb Eçmiadzin Ermeni Apostolik Kilisesinin piskoposluk bölgesinde bulunuyor. Hayartun Gürcü-Ermeni toplumu için büyük rol oynuyor. Hayartun üyeleri çok aktifler ve milli değerlere ve dile sadık kalmaya çalışıyorlar. Böylece, Tiflis’te ESÜ’nin Hibrit Okulu programının düzenlemesi ve uygulamasında Hayartun’un büyük rolü tesadüf değil. Anaokulu eğitim koordinatörü ve ESÜ Hibrit Okul öğretmeni Yevgenya Markosyan ESÜ’nin oynadığı rol ve Hayartun merkezinde düzenlenen faaliyetler, eğitim süreci ve başarıları hakkında fikirlerini paylaştı ve böyle dedi: ‘Gürcistan’da yaşayan Ermeniler bugün genelde Rusça ve Gürcüce konuşuyorlar ve Tiflis’te ESÜ Hibrit Okul programı tanıtıldığında büyük bir heyecan yaşandı’. Yevgenya Markosyan ayrıca Hayartun’un ve ESÜ’sinin gelecek işbirliği hakkında konuştu: ‘Yakında Hovhannes Tumanian Müzesinde ESÜ’nin daha yeni ve uygun sınıfına sahip olacağımızı ve Tiflis’te hibrit okulunun başarılı tecrcübesini devam edeceğimizi ümit ediyoruz’. Kültürel Merkez temsilcileri , Hayartun Müdürü Levon Çidilyan ve bazı ESÜ öğrencileri Merkezde ESÜ ekibini karşıladı ve minnettarlıklarını dile getirdiler. ESÜ öğrencilerinden Anjela Sarkisyan şöyle konuştu: ‘ Ermeni Dil, Tarih ve Kültür alanlarında bizi bilgilendirerek Ermeni kimliğimizi geliştirdiği, devam ettiği ve canlandırdığı için ESÜ’sine minnettarız. Bu çok önemli, çünkü birçok Ermeniler Tiflsi’te Ermenice bile konuşamıyorlar’. ESÜ ekibi ayrıca birçok Ermeni Kiliseleri, değişik kültürel merkezleri ziyaret etti. Bunlar arasında Tiflis Ermeni Panteounu var. Havlabar’ın kuzey-doğusunda bulunan mimari kompleks ayrıca Khocivank ismi ile de meşhurdur. Akşam ESÜ ekibi Mayıs kutlamalarına-Şuşi’nin bağımsızlığına ve İkinci Dünya Savaşı Zafer günlerine ithaf edilmiş konsere davet edilmişti. Konser Tiflis Sanat Salonun’da düzenlenmişti. ESÜ’nin hedefi her zaman herkese Ermeni Eğitim alma imkanı sunmaktır ve bu hedef tüm faaliyetlerinde ifade ediliyor: hem tamamen online eğitim, hem de karışık formatlar aracılığı ile ESÜ dünyanın her yanına ulaşmayı hedefliyor.