login
İleri Seviye Ermenice
Eğitim Dilleri
infoÖğrenci Statüsü

Kursun temel amacı öğrencilerin Doğu Ermenicesi alanında olan bilgilerini geliştirmektir. Öğrenciler metinler ve diyaloglar sayesinde konuşma, okuma, yazma ve dinleme yeteneklerini geliştirmeye devam edecekler. İleride değişik ödevler ve alıştırmalar sayesinde öğrenciler bilgilerini güçlendirecekler. Öğrenciler belirli ve kişisiz fiillerin oluşturma ve kullanma kurallarını, bağlaç kurallarını, ve ayrıca yeni iletişimsel ifadeler, kelimeler ve bunların yazımını öğrenecekler.

Akademik Takvimi

Dönem

Kayıt Dönemi

Dersler

2024 Kış

8 Aralık (Cuma) - 23 Aralık (Pazar) 2023

8 Ocak (Pazartesi) - 12 Mart (Salı)

2024 Bahar

8 Mart (Cuma) – 23 Mart (Pazar)

1 Nisan (Pazartesi) –4 Haziran (Salı)

2024 Yaz

7 Haziran (Cuma) –22 Haziran (Pazar)

1 Temmuz (Pazartesi) –3 Eylül (Salı)

2024 Sonbahar

6 Eylül (Cuma) – 21 Eylül (Pazar)

7 Ekim (Pazartesi) –10 Aralık (Salı)

BEKLENEN KATILIM ÖLÇEĞİ (SAATLER/HAFTA)

 • Konular (ses - görüntü ve metin) - 1-2 saat
 • Tartışmalar - 2-3 saat
 • Ödevler - 2-3 saat
 • Haftalık beklenilen çalışma saatleri- 5-8 saat

Katılımcılar yapmalı

 • Diğer öğrencilerle mail iletişimi kurmak ve tartışmalarda, forumlarda, sohbetlerde, Skype ve video konferanslarda aktif olmak,
 • Online metinleri ve konuları okuyup tartışmak,
 • Küçük guruplarla çalışıp online araçlardan olabildiği kadar yararlanmak.

KURSUN İÇERİĞİ

 • Metin, kelimeler ve ifadeler, belirli ve kişisiz fiiller, bağlaçlar, cümleler, diyalog, İmla;
 • Metin, kelimeler ve ifadeler, ortaç, bağlaçlar, cümleler, diyalog, İmla;
 • Metin, kelimeler ve ifadeler, geçmiş zaman ve bitmemiş ortaçları, bağlaçlar, cümleler, diyalog, İmla;
 • Metin, kelimeler ve ifadeler, geçmiş zaman ortacı, bağlaçlar, cümleler, diyalog, İmla;
 • Metin, kelimeler ve ifadeler, olumsuz ortaç, cümleler, diyalog, İmla;
 • Metin, kelimeler ve ifadeler, sürekli ortacı, cümleler, diyalog, İmla;
 • Metin kelimeler ve ifadeler, öznel ortacı, cümleler, diyalog, İmla;
 • Metin, kelimeler ve ifadeler, olumsuz ortaç, cümleler, diyalog, İmla.

ÖĞRENME SONUÇLARI

Kursu bitirdikten sonra öğrenciler belirli ve kişisiz fiillerin oluşturma ve kullanma, ayrıca bağlaçlar hakkında olan bilgilerini güçlendirecekler. Öğrenciler yeni kelimeler ve ifadeler öğrenerek hem yazma hem konuşma dilinde fikirlerini rahatça ifade edebilecekler.

 

KURS PROGRAMI

Eğer düzenli çalışma programını seçtiyseniz (regular program) akademik dönem, tanıtım haftası dahil dokuz hafta (1 ders / 1 hafta) sürecek. Eğer yavaş çalışma programını seçtiyseniz (slow-mode program) akademik dönem, tanıtım haftası dahil on altı hafta (1 ders / 2 hafta) sürecek.

Hafta 0

Tanışma Haftası Öğrenci, çevrimiçi eğitim alanı, öğrenci rehberi hakkında bilgi edinir, profilini doldurur, forum tartışmalarına katılır, kendini tanıtır. Ayrıca bu süre zarfında öğrenci, teknik gereksinimleri, iletişim ve eğitim araçları hakkında da bilgi edinir, çalışma süresince Online Öğretmenle iletişim kurmak için doğru zaman dilimini seçer.

Hafta 1-8

Ders 1-8

Sorular ve Ödevle

Hafta 4

Dönem ortası sınavı

Hafta 8

Son sınav

KURS GEREKSİNİMLERİ VE NOT PROSEDÜRÜ

Öğrenciler online tartışmalara, forumlara ,sohbetlere aktif bir şekilde katılmalı, ayrıca verilen ödevleri zamanında bitirip teslim etmeliler. Öğrenciler ESÜ akademik ilkeleri ile tanışıp, sunulan ilkelere uymalılar.

Öğrencinin başarısı dönem boyunca topladığı notlar sayesinde belirlenir. Notlar aşağıdaki oranlara göre ölçülür. 

20% - katılım
20% - ödevler
20% - dönem ortası sınavı
30% - son sınav

Notlar harfler üzerinden ESÜ not ilkelerine göre verilir.

Öğretmen

teacher
Ani Dekirmenchyan

ÖĞRETİM METODOLOJİSİ

Elektronik metinler kullanım için kolay ve elde edilebilir şekilde düzenlenmişler. Bireysel ve takım çalışmalar sayesinde öğrenciler doğru incelemeler yapıyor, ve bilgilerini sınıf arkadaşları ile paylaşıyorlar. Kendi eğitiminde kendi yatırımı olan öğrenciler daha olumlu bi durumda olacaklar.

KURS METİNLERİ

Online metinleri kopyalamanız gerekmiyor. Bunlar derslerin bir parçasıdır. Öğrenciler tüm metninleri okumalı, dinlemeli, ve ödevlerini tamamlamalı. Online metinler kamuya açık profesyonel dilbilimsel edebiyat, akademik eğitim programlar, profesyonel dergilerde en son yayımlamalar ve okul eğitim programlar üzerinde hazırlanmıştır.

KURS KAYNAKLARI

 • S. Abrahamian. «Հայոց լեզու, բառ ու խոսք»[Ermeni dili, kelime ve söz]. (Erivan, 1972).
 • C. Gülamirian. «Հայոց լեզվի տարրական ուսուցման մեթոդիկա»[Ermeni dili. Temel Ermenice öğretme metodolojisi].(Erivan, 2006)].
 • G. Cahugian. «Հայոց լեզու» [Ermeni dili]. (Erivan, 1978).
 • V. I. Kapinos. «Развитие речи. Теория и практика обучения» [Dil gelişimi, Eğitim teorisi ve uygulaması].(Moskova, 1991).
 • S.Tş. Saviknon ve M.S.Berns., Communicative language teaching: Where are we going? Studies in Language Learning. [Iletişim eğitimi: Nereye gidiyoruz? Dil eğitimi](Oxford, Oxford Üniversitesi Yayınları, 1983